Hekel ’n boheemse blombloktrui

Gebruik kleure van jou keuse en hekel hierdie warm boheemse blomtrui vir die koue winter

Deur: KAREN ADENDORFF
Foto’s: ELMARIE KNAPTON

Benodigdhede

  • Elle Pure Gold DK 100 g-bolle: 5 bolle Chocolate (044); 1 bol elk Terracotta (197), Ruby (001), Phlox (207), Soft Lilac (200), Bark (063), Clover (208), Spritz (003), Azzure (059), Titanium (201), Petrol (064), Ivory (036), Moon Stone (042), Cabaret (204).
  • 3 ,5 mm-hekelpen
  • Stomppuntnaald met groot oog
  • 4 knope

Mate

Pas medium

LEES OOK: Hekel ’n sigeunertop

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde dsl – dubbelslagsteek dr – draai gp – groep gs – glipsteek h/af – heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen ls(e) – lus(se) rdte – rondte RK – regte kant sp(s) – spasie (s) st(e) – steek(steke) Vk – verkeerde kant vlg – volgende

Aanwysings

Blokke (hekel 44)

Met 1ste kleur: Hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, [1 ks, 2 lb in vlg lb, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg lb, 2 lb in vlg lb] 3 keer, 1 ks, 2 lb in vlg lb, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg lb, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: Met 2de kleur: Las in enige 1 kssp met 1 kb, (4 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 7 keer, 4 ks, gs in 1ste kb.
4de rdte: 1 ks, [(1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 hlb, 1 kb) in 4 ks-sp] 8 keer, gs in 1ste kb (= 8 blaartjies). H/af.
5de rdte: Met 3de kleur: Heg met 3 ks in 2de lb van ’n blaartjie, 4 lb in dies lb, (1 lb tussen vlg 2 kb (= tussen die 2 blaartjies), Gemaak en versorg deur TOOTJIE NIEMAND Stilering Karen Adendorff Model Karen Oliver van Ice Models Grimering Madeleine Botha Plek Pretville, Hartbeespoort 5 lb in 2de lb van vlg blaartjie) 7 keer, 1 lb tussen vlg 2 kb, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 3 ks, 2 lb in elk van vlg 4 lb, (1 kb voor vlg lb en 1 kb na dies lb (steek die pen by die groot sp in sodat die kb oor die hele st gehekel word),1 lb in vlg lb, 2 lb in elk van vlg 4 lb) 7 keer, 1 kb voor vlg lb en 1 kb na dies lb, gs bo in beg-3 ks (= 8 blomblaartjies). H/af.
7de rdte: Met 4de kleur (agtergrondkleur), las met 3 ks tussen enige 2 kb (= tussen 2 blomblaartjies), 2 lb in dies st, (slaan 1 kb en 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in elk van vlg 4 lb, 1 hlb in vlg lb, slaan 1 lb en 1 kb oor, 3 lb tussen 2 kb) 7 keer, eindig met: slaan 1 kb en 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in elk van vlg 4 lb, 1 hlb in vlg lb, slaan 1 lb en 1 kb oor, gs bo in beg-3 ks.
8ste rdte: 3 ks, (2 dsl in vlg lb, 2 ks, 2 dsl in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 2 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 10 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 lb in elk van vlg 2 ste) 4 keer, eindig met: laat die laaste lb weg en gs bo in beg-3 ks. H/af. Hekel 44 blokke. Elke 2 blokke word met VK teenmekaar met kb oor ’n sy vasgehekel. Hekel al die blokke volgens die skets aanmekaar.

Skouerstuk van agterpant

Met RK na voor, hekel die skouerstuk as volg agter aan die 4 blokke:
1ste ry: Met Chocolate: hekel 24 kb oor elke blok (= 92 kb), dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
3de–17de ry: Dies as ry 2.
18de ry: Vorm die skouers: gs oor 10 kb, 1 kb oor vlg 20 kb, dr.
19de ry: 1 ks, 1 kb oor vlg 9 kb, gs in vlg kb. H/af.
Ander skouer: Met RK na voor; slaan 35 kb oor, heg draad aan vlg kb, 1 kb in vlg 19 kb, dr. Gs oor vlg 10 kb, 1 ks, 1 kb in vlg 10 kb. H/af.

Skouerstuk van voorpante

Regtervoorpant
1ste ry:
Met RK voor en met Chocolate: slaan (2 ks-sp, 2 dsl, 2 lb, 1 hlb) oor, 1 kb in vlg 17 ste en 1 kb in 2 ks-sp, 24 kb oor vlg blok (= 42 kb), dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot voor laaste 2 kb, dr.
3de ry: gs in vlg kb, 1 kb in vlg en al die kb tot einde (= 38 kb), dr.
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot voor gs, dr.
5de ry: gs in vlg kb, 1 kb in vlg en in elke kb tot einde (= 36 kb), dr.
6de ry: Dies as 4de ry, dr.
7de ry: Dies as 5de ry (= 34 kb), dr.
8ste ry: Dies as 4de ry, dr.
9de ry: Dies as 5de ry (= 32 kb), dr.
10de ry: Dies as 4de ry, dr.
11de ry: Dies as 5de ry (= 30 kb), dr.
12de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot voor gs, dr.
13de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
14de–17de rye: Dies as ry 13, dr. 18de ry: gs oor vlg 10 ste, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
19de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 9 kb. H/af.
Linkervoorpant Met VK na voor en met Chocolate: hekel presies dies as by regtervoorpant.
Rand rondom Begin bo by regtervoorpant (VK). 1ste ry: Met Chocolate hekel 24 kb oor elk van die 4 blokke voor af, hekel 3 kb in die hoek (in die 2 ks-sp), 24 kb oor elk van die 8 blokke onderom, 3 kb in hoek-sp, 24 kb oor elk van die 4 blokke voor by linkervoorpant, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb, 3 kb in middelste kb (van die 3 kb) in die hoek, 1 kb in elke kb onderom, 3 kb in middelste kb van hoek, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
3de ry: Dies as ry 2.
4de ry: Knoopsgatry: 1 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, slaan 4 kb oor, 1 kb in vlg 16 kb, 4 ks, slaan 4 kb oor, (1 kb in vlg 20 kb, 4 ks, slaan 4 ks oor) 2 keer, 1 kb tot by middelkb in hoek, 3 kb in die middel-kb, 1 kb in elke kb onderom, 3 kb in middel-kb van hoek, 1 kb in vlg kb tot einde. Moet nie draad afsny nie.
Hekel nou die kraag verder
1ste ry:
34 kb oor voorste nekgedeelte, 34 kb oor nek agter en 34 kb oor voorste nekgedeelte, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
3de–22ste rye: Soos ry 2. H/af. Met VK na voor, heg draad aan onderpunt van kraag en hekel 20 kb oor die kort kant van kraag, 3 kb in hoek, 1 kb in elke kb oor die lengte van die kraag, 3 kb in vlg hoek, 20 kb oor vlg kort kant van kraag. H/af. Met RK na voor, heg draad aan die bopunt van die linkervoorpant en hekel 1 kb in elke kb, 3 kb in middelste kb in hoek, 1 kb in elke kb onderom, 3 kb in middelste kb in hoek, 1 kb in elke kb aan regtervoorpant behalwe by knoopsgate word 4 kb in die knoopsgatlus gehekel. H/af.

LEES OOK: Hekel ’n trui met ’n interessante knoppiespatroon

Moue

Hekel 6 blokke (2 rye van drie elk) aanmekaar met kb. Hekel nou die onderarmgedeeltes. Begin by die een punt (= onderarm). (Die een kant sal jy aan die VK begin en die ander kant aan die RK). Hekel oor die 3 blokke as volg met RK na voor:
1ste ry: 24 kb oor elke blok, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 64 kb (voor laaste 7 kb) dr.
4de ry: Soos ry 2.
5de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 57 kb ( voor laaste 7 kb), dr.
6de ry: Soos ry 2.
7de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 50 kb (voor laaste 7 kb), dr.
8ste ry: Soos ry 2.
9de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 43 kb (voor laaste 7 kb), dr.
10de ry: Soos ry 2.
11de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 36 kb (voor laaste 7 kb), dr.
12de ry: Soos ry 2. 13de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 29 kb (voor laaste 7 kb), dr.
14de ry: Soos ry 2.
15de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 19 kb (voor laaste 7 kb), dr.
16de ry: Soos ry 2.
17de ry: 1 ks, 1 kb in elk van vlg 9 kb (voor laaste 7 kb). H/af. Hekel oor dieselfde 3 blokke aan die anderkant met VK na voor. Herh rye 1–7. Doen dies by die ander mou.
Mouboordjie 1ste ry: Met Chocolate: Begin aan die onderkant van die mou en hekel 24 kb oor elke blok (= 48 kb), gs in 1e kb.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1e kb.
3de ry: (Slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 11 kb) 4 keer, gs in 1e kb (= 44 kb).
4de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1e kb.
5de–7de rye: Soos ry 4.
8ste ry: (Slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 10 kb) 4 keer, gs in 1e kb, dr.
9de–15de rye: Soos ry 4. H/af. Doen dies by die ander mou.

Afwerking

Werk al die los drade weg. Werk die onderarmnaat toe. Dop moue om en plaas in mou-openinge (= VK opmekaar), steek vas en hekel met kb aan mekaar vas. Werk die 4 knope aan die linkervoorpant ooreenkomstig met die knoopsgate vas

 

Send this to a friend