Hekel: Blomlanterns

0

Hekel jassies vir lanterns en hang dit op jou stoep of in jou tuin

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KNAPTON

Benodigdhede (vir 2 lanterns)

Vinnis Colours Nikkim (50 g-balle): 1 bal elk Fern, Avocado, Purple Pink en Pink

3,5 mm-hekelpen

Naald om gare mee weg te werk

2 x koffieglasbottels (soos Douwe Egberts)

128 cm-draad

Draadtang

 

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

dsl – dubbelslagsteek

gs – glipsteek

h/af – heg af

herh – herhaal

hlb – halflangbeen

kb – kortbeen

ks – kettingsteek

lb – langbeen

rdte – rondte

sp(s) – spasie (s)

st(e) – steek(steke)

vlg – volgende

 

Aanwysings

Met 3,5 mm-pen en Fern, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs in 3de van beg-3 ks = 12 lb.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde, gs in 3de van beg-3 ks = 24 lb.
3de rdte: 3 ks, *2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in 3de van beg-3 ks = 36 lb.
4de rdte: 3 ks, *2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 2 lb, herh van * tot einde, eindig met 2 lb in vlg lb, 1 lb in laaste lb, gs in 3de van beg-3 ks = 48 lb.
5de rdte: 2 ks, *2 hlb in vlg lb, 1 hlb in vlg 3 lb, herh van * tot einde, eindig met 2 hlb in vlg lb, 1 hlb in vlg 2 lb, gs in 3de van beg-3 ks = 60 hlb.
6de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 3 hlb, 2 ks, slaan 2 hlb oor, 1 lb in vlg 3 hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, *1 lb in vlg 4 hlb, 2 ks, slaan 2 hlb oor, 1 lb in vlg 3 hlb, 1 ks, slaan 1 hlb oor, herh van * tot einde, eindig met gs in 3de van beg-3 ks.
7de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 7 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg 3 lb, 1 ks, slaan 1 ks oor, *1 lb in vlg 4 lb, 7 ks, slaan 2 ks oor, 1 lb in vlg 3 lb, 1 ks, slaan 1 ks oor, herh van * tot einde, gs in 3de van beg-3 ks.
8ste rdte: *12 lb in 7 ks-sp, 1 kb in vlg 1 ks-sp, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 1 ks-sp.
9de rdte: 6 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg 4 lb, 2 ks, 1 dsl in kb, *2 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg 4 lb, 2 ks, 1 dsl in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met i.p.v. 1 dsl, gs in 4de van beg-6 ks. H/af.
10de rdte: heg Avocado aan, 3 ks, 3 lb in 2 ks-sp, 2 ks, slaan 4 kb oor, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 1 ks, slaan dsl oor, *4 lb in vlg 2 ks-sp, 2 ks, slaan 4 kb oor, 3 lb in vlg 2 ks-sp, 1 ks, slaan dsl oor, herh van * tot einde, gs in beg-3 ks.
11de–13de rdte: soos 7de–9de rdte. H/af.
14de rdte: heg Purple Pink aan, soos rdte 10.
15de–16de rdte: soos 7de–8de rdte. H/af.
17de rdte: heg Pink aan, 1 ks, *1 hlb in vlg 2 lb, 1lb in vlg 2 lb, 1 dsl in vlg 4 lb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde.
18de rdte: 1 ks, *2 lb in vlg 2 hlb, 2 dsl in vlg 4 ste, 1 3 ks-picot, 2 dsl in vlg 4 ste, 2 lb in vlg 2 hlb, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde. H/af.

 

Afwerking

Werk die los drade weg en trek die gehekelde blom oor die glasbottel.
Knip die draad met ’n draadtang in vier eweredige stukke (2 stukke per bottel).
Gebruik die tang en buig die twee eindpunte van elke stuk om.
Buig die een stuk draad om die nek van die bottel en haak die twee gebuigde eindpunte inmekaar.
As die draad te slap is, maak die nodige verstelling. Haak die ander stuk draad se eindpunte aan die draad wat om die nek van die bottel vasgemaak is sodat die bottel kan hang.
Plaas ’n kersie in die bottel en hang dit op.

 

Wenke

In plaas van ’n lantern, kan dit ook as ’n hangende blomvaas gebruik word. Gebruik as bêrehouers. Plant ’n plantjie in die glasbottel. Los die draad en vul die bottel met badsout of lekkers en plaas die glasprop terug.

Lees ook dié

knit_cute_cardigan

KNIT: A cute cardigan

5shares 0Deel 0Twiet 0Google+ 1Pin 4Print 0E-pos Knit this cardigan for a girl in plain or multicoloured wool with a pretty lacy pattern CHRISTA SWANEPOEL ...

Send this to friend