Ouervervreemding onder die dekmantel

ouervervreemding_onder_die_dekmantel

Volgens dr Jayne Major, die Kanadese filosoof wat die verskynsel van ouervervreemding aan die wêreld blootgestel het, kan dit baie subtiel en ook uiters kil en berekenend uitgevoer word.

Kristel Loots

Ouervervreemding sluit in:

1 Die geteikende ouer kan swartgesmeer word by die kind se vriende of die personeel van sy skool in ’n poging om die geteikende ouer van alle skoolgesellighede of sportbyeenkomste weg te hou.

2 ’n Amper obsessiewe betrokkenheid by enige kontak wat die kind met die ander ouer mag hê. Gesprekke en telefoonoproepe sal dus afgeluister word.

3 Deur vrees by die kind op te wek dat die geteikende ouer hom kwaad kan aandoen.

4 Dreigemente te maak wat die kind laat glo dat hy die ouer wat oor hom toesig het, se guns kan verloor. Of dat die ouer hom heeltemal kan verlaat. Dit kan selfs dreigemente van selfdood insluit.

5 Soms word daar alternatiewe planne gemaak vir die tye wat die kind by die geteikende ouer moet deurbring, dikwels pretbedrywighede sodat dit kind eerder daarheen wíl gaan.

6 Die kind word op so ’n manier by die probleme tussen die ouers betrek dat sy simpatie by die ouer wat die vervreemding toepas, sal lê. ’n Ma wat op ’n kind se skouer huil, kan nie maklik geïgnoreer word nie.

Die kind droom nie meer nie
‘n Kind begin vroeg in sy lewe al oor die toekoms droom. “Wat ek eendag wil word” is iets om van te droom en na te streef. Wanneer ouervervreemding intree, bly hierdie drome dikwels in die slag omdat dit vir die kind lyk asof dit nie meer moontlik sal wees om te verwesenlik nie. Om drome wat met die geteikende ouer verband hou nou as negatief of belaglik af te maak, kan groot skade doen. “Wil jy ’n ingenieur word? Soos jou pa? Lyk dit vir jou of hy ’n sukses daarvan gemaak het?” laat die kind aan sy eie vermoë en keuses twyfel.

Vroue kán meestermanipuleerders wees
Seuns se besef van die “self” ontwikkel gouer as dié van dogters en daar word oor die algemeen aanvaar dat hulle makliker sonder hul kan klaarkom.

Ma’s is gewoonlik ook meer betrokke by hul dogters. ’n Dogter is aan al die vroulike kwessies blootgestel en leer daarvan by haar ma. Dis veral eersgebore dogters wat die minste besef van die sélf het en dus sterk deur die ma beïnvloed word. Aanvanklik is daar die intense samesmelting, daarna kom die skeiding wat vir die behoorlike ontwikkeling na volwassenheid nodig is. Wanneer die ma die pa as sleg vir haar dogter voorhou en sy nie kontak met hom het om haar eie afleidings te maak nie, kan sy ander mans ook in ’n negatiewe lig begin sien.

Die seun weer het ’n noue band met sy pa nodig om sy manlike identiteit te vestig. Word hy teen sy ma beïnvloed kan dit hom weer met argwaan teenoor alle vroue vul. Daar is vele kombinasies wat in die slag kan bly wanneer ouervervreemding ter sprake kom.

Luister na die verhaal van ’n jongman wat moes vrede maak met ouervervreemding en later jare weer ’n verhouding met sy vervreemde ma begin bou het by: https://www.youtube.com/watch?v=fbwUpaDJt8E

Send this to a friend