Hekel ’n kettingserp

kettingserp

Foto: Vrouekeur – Elmarie Knapton

Hekel hierdie supermaklike kettingserp wat koppe sal laat draai

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: *

Lengte van serp = 18 kettings

Benodigdhede

  • 2 balle Elle Timber DK (50 g-bolle) in Sparkleberry
  • 4 mm-hekelpen
  • Naald om mee toe te werk

Afkortings

dr – draai; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; ks – kettingsteek; lb – langbeen; rdte – rondte; vlg – volgende

Aanwysings

Die kettings kan op twee maklike maniere gehekel word:

Reghoeke (hekel 18) Met 4 mm-pen, hekel 38 ks.
1ste ry: 1 lb in 4de ks vanaf pen en in elke ks tot einde, dr.
2de ry: 3 ks, 1 lb in vlg lb en in elke lb tot einde, dr.
3de–5de ry: herh ry 2. H/af. Werk die twee kort sye aanmekaar om ring te vorm. Vou die ring dubbel en werk binnenaat toe om ’n ronde buis te vorm. Vorm kettings op dieselfde manier, maar voordat die kort sye aanmekaar vasgewerk word, moet die strook eers deur die vorige ketting gehaak word. Met die laaste ketting, moet die strook deur twee kettings gehaak word voordat die kort sye vasgewerk word om die serp te voltooi.
OF Buise Met 4 mm-pen, hekel 35 ks en sluit met gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 1 lb in vlg ks en in elke ks tot einde, gs in bokant van 3 ks.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg lb en in elke lb tot einde, gs in bokant van 3 ks.
3de–5de rdte: herh rdte 2. H/af. Werk die binnering-naat vas sodat ’n buis gevorm is.

Vir daaropvolgende kettings:

Hekel 35 ks en bring die stert van die basiskettingsteke deur die vorige ketting gemaak en sluit met gs in 1ste ks om ring te vorm. Volg die res van die patroon soos die eerste ketting. Met die laaste ketting moet die basiskettingsteke deur die vorige en beginketting geryg word en dan voltooi word sodat die kettingserp gesluit word.

Variasies

  • Gebruik verskillende patroonsteke en kleure in kettings om dit nog interessanter te maak.
  • Gebruik chunky wol vir ’n bonkiger serp.
  • Die kettings hoef nie gesluit te word vir ’n gewone serp nie.
  • Gebruik die patroon ook vir gordels met katoendraad of tou.

Send this to a friend