KIES ‘N BEROEP: Menslikehulpbronbestuurder

’n Menslikehulpbronbestuurder se werk omvat veel meer as net bemiddeling

Lindi Herbst

Konflik is ’n onvermy de like deel van die werksplek waar aan aandag geskenk moet word om te sorg dat almal gelukkig is. Dis waar ’n menslikehulpbronbestuurder inkom. “Die doel van so iemand is om werknemers, sowel as die bestuur, gelukkig te hou. Werknemers vind dit dikwels moeilik om dinge met die bestuur te bespreek – ’n mens likehulpbronbestuurder word as die ‘skakel’ tussen hulle beskou,” sê Marika Ellmer, ’n menslikehulpbronbestuurder. “Jy is daar om na die werknemers se be lange om te sien en om saam met bestuur besluite te neem oor wat gedoen kan word om almal gelukkig te hou en die maatskappy se be lan ge in ag te neem.” Ander verantwoordelikhede sluit in om werknemers se prestasie te eva lueer sowel as om aan die keuringsproses van voornemende werknemers deel te neem en oor bevorderings en afdankings te besluit. Verder moet hy ook seker maak dat die maatskappy ingevolge die arbeidswet funksioneer.

VOOR- EN NADELE
Vir Marika is die lekkerste van haar werk die feit dat sy met mense werk. “Dis lekker om te weet so baie mense vertrou jou genoeg om vertroulike inligting met jou te bespreek,” sê sy. “’n Mens kry ook met werknemers van verskillende rasse, agtergronde, tale en kulture te doen. Jy leer so baie!” Die bestuur plaas groot vertroue in ’n mens likehulpbronbestuurder om belang rike besluite te neem, dus moet hy ook deel van bestuursvergaderings wees. Marika sê dit bied ook talle leergeleenthede. Sy geniet dit om werknemers gelukkig te hou. “Ek hou daarvan om te luister as werknemers probleme het en om te help om konfliksituasies op te los,” vertel sy, “maar dis net so lekker om vir werkne mers erkenning te gee vir goeie werk en om verhogings te gee!” Menslikehulpbronbestuurders is ook betrokke as dissiplinêre aksie geneem moet word. Vir Marika is dit die minder lekker deel van die werk. “Ek moet skriftelike en finale waarskuwings uitreik. Dis meestal ’n negatiewe proses, want die betrokke werknemer word gewoonlik kwaad en emo sioneel,” vertel Marika. Vir haar is die moeilikste deel van haar werk as sy iemand moet afdank. “Dis ’n baie tegniese en uitgerekte proses, maar ook emosioneel dreinerend,” meen sy. “Ek moet altyd kalm en professioneel bly.” Menslikehulpbronbestuur verg baie administratiewe werk, iets waarvan min mense hou. “Jy werk met baie dokumente en moet dus georganiseerd werk,” sê sy. ’n Menslikehulpbronbestuurder werk gewoonlik ’n standaard werksdag, maar moet soms langer werk.

INKOMSTE
Marika meen die salaris hang baie van die spesifieke bedryf en pos vlak af. “’n Menslikehulpbronassistent of -administrateur verdien ongeveer R8 000 ’n maand, terwyl ’n menslikehulpbronkonsultant of -beampte tussen R9 000 en R17 000 ’n maand kan verwag,” sê sy. “’n Menslikehulpbronbestuurder verdien tussen R18 000 en R35 000 ’n maand en ’n menslikehulpbrondirekteur verdien enigiets van R35 000 af.”

OPLEIDING

Marika het BCom menslikehulpbronbestuur/ bedryfsielkunde by die Universiteit van Stellenbosch studeer. Die meeste universiteite bied ’n graad hierin aan, wat jou drie jaar sal neem. Daarna sal jy die opsie hê om ’n honneursgraad te doen. Intec College bied ook ’n tweejaardiploma en 18-maande-sertifikaat in mens – like hulpbronbestuur aan. Unisa bied ’n jaar lange menslikehulpbronbestuursprogram aan.

RAAD

  • Jy moet emosioneel baie sterk wees omdat konflik en probleemoplossing deel van jou werk is.
  • Jy moenie bang wees om jou man te staan nie, omdat jy die middelman is.
  • Jy moet vinnig en doeltreffend kan werk.
  • Jy moet positief kan bly en ’n stabiele atmosfeer kan skep.
  • Jy moet daarvan hou om met mense te werk.
  • Jy moet betroubaar en toeganklik wees.
  • Goeie kommunikasievaardighede is baie belangrik.
  • Dis ’n idee om eers as ’n konsultant te begin werk, want jy leer baie in ’n kort tyd.
  • Maak seker jy ken die arbeidswet goed en bly op hoogte van veranderinge.

Stuur ’n e-pos aan Marika by [email protected] burma.co.za vir navrae of raad KONTAKTE Intec (www.intec.edu.za); Unisa (www.unisa.ac.za/cbm); Universiteit van Pretoria (www.up.ac.za); Durban Universiteit van Tegnologie (www.dut.ac.za); Universiteit van Johannesburg (www.uj.ac. za); Universiteit van KwaZulu-Natal (hr. ukzn.ac.za) en Universiteit

Send this to a friend