Word ‘n kleuterskool onderwyseres

As jy hope geduld en liefde vir kinders het, is hierdie beroep dalk vir jou Deur LINDI HERBST

Die meeste kenners en sielkundiges raai ouers aan om hul kleingoed van ’n vroeë ouderdom af al aan ander kinders bloot te stel. As albei ouers werk, is ’n kleuterskool van ongeveer tweejarige ouderdom (soms jonger) af dikwels die enigste opsie. Boonop is dit die ideale omgewing vir kinders om nie net met hul opvoeding te begin nie, maar ook om hulle te leer om sosiaal interaktief te verkeer. Dit is dan die kleuterskoolonderwyseres se verantwoordelikheid om as opvoeder en versorger op te tree. Met jong kinders wat so woelig is en baie aandag en versorging verg, is dit beslis nie ’n maklike taak nie! Claire Schoonveld werk as ’n kleuterskoolonderwyseres in Bloemfontein. Sy het aanvanklik tydens vakansies as assistentkleuterskoolonderwyseres gewerk. “Ek het die werk so baie geniet dat ek ná ’n jaar en ’n half om ’n permanente aanstelling aansoek gedoen het.” In die eerste ses maande by die kleuterskool het sy in die klas vir vyf- en sesjariges gewerk. Nou werk sy met driejariges en help soms in die babakamer uit.

VOOR – EN NADE LE Vir iemand wat van kinders hou, is die werk van ’n kleuterskoolonderwyseres ideaal. Dit verskaf vir Claire ook groot genot om te sien hoe vinnig die kinders leer. “Hul breine is soos sponse – dit absorbeer inligting baie vinnig,” verduidelik sy. “Dis altyd lekker om te sien as hulle iets geleer het en opgewonde is om dit vir my of hul ouers te wys. Dit voel dan vir my asof ek ’n waardevolle bydrae tot hul opvoeding maak.” Nogtans benadruk Claire dit dat, as jy ’n beroep as kleuterskoolonderwyseres oorweeg, jy werklik ’n passie vir kinders moet hê. “Al het jy altyd gedink jy is mal oor kinders, sal jy binne die eerste paar maande gou agterkom of jy regtig so baie van kinders hou,” sê sy. “Die werk toets jou op baie vlakke, veral jou geduld.” ’n Nadeel van die werk is dat jy nie vasgestelde ruspouses het nie. “Omdat jy heeltyd ’n ogie oor die kinders moet hou, kry jy nie kans om ’n amptelike blaaskans te neem nie,” vertel Claire. “Selfs al is dit speeltyd, moet jy oor jou klas toesig hou om seker te maak dat hulle nie seerkry of mekaar seermaak nie.” Soms kan die ure ook lank raak, veral as jy aan maniere moet dink om die kinders besig te hou, wat baie veeleisend is. “’n Klas kan baie vinnig buite beheer raak en dit is moeilik om hulle weer tot bedaring te kry,” meen Claire. “Ek moes al dikwels op die kinders skree om stil te bly, wat my ná die tyd sleg laat voel.”

INKOMSTE Jou salaris sal afhang van of jy ’n half- of voldagpos beklee. Die meeste kleuterskole verkies dat hul personeel voldag werk. Die salaris wissel ook volgens die omgewing waarin die kleuterskool is en hoe groot die skool is. Jy kan verwag om tussen R5 000 en R6 000 per maand te verdien as jy begin, maar wanneer jy meer ondervinding opgedoen het, kan jy R12 000 – R15 000 verdien.

OPLEIDING Claire beveel ’n graad in BEd Grondslagfase by ’n universiteit aan. Dit is ’n vierjaargraad – van die vakke is geletterdheid, gesyferdheid, visuele kuns, musiek, lewensvaardighede, opvoedkunde en kommunikasievaardighede. As jy die graad behaal het, kan jy ’n kleuterskoolonderwyseres, sowel as ’n graad R- tot graad 3-onderwyseres word.

Raad n Jy moet van kinders hou. n Jy moet geduldig wees en nie maklik jou humeur verloor nie. n As jy nie seker is of dit die regte beroep vir jou is nie, werk vir ’n paar maande as ’n assistentonderwyseres. n Dink mooi, want dis ’n groot verantwoordelikheid – ouers vertrou jou immers met hul kinders! n Dit help as jy van nature kreatief is. Dikwels moet jy aan interessante maniere dink om die kinders besig te hou. n Skaf vir jouself soveel as moontlik boeke met kreatiewe speletjies en oefeninge aan.

Kontakbesonderhede Universiteit van Pretoria: 012 420 4111 of www.up.ac.za Kaapse Skiereiland-Universiteit vir Tegnologie: 021 959 6767 of www.cput.ac.za Universiteit van die Vrystaat: 051 401 9111 of www.ufs.ac.za Universiteit van Stellenbosch: 021 808 9111 of www.sun.ac.za Vk

Send this to a friend