Nuusbrief: reëls en voorwaardes | Vrouekeur

Nuusbrief: reëls en voorwaardes

Caxton prosesseer persoonlike inligting met die doel om ’n verpersoonlike diens te lewer, marknavorsing uit te voer, kompetisies aan te bied en inligting oor produkte en dienste aan jou oor te dra. Caxton mag soms jou kontakbesonderhede gebruik om jou oor nuus en gebeure wat Caxton of een van sy strategiese vennote raak, in te lig.

Deur op ons nuusbrief in te teken stem jy met die bogenoemde voorwaardes saam.

Verspreiding
Nuwe uitgawes van die nuusbrief sal weekliks verskyn, tensy ons ’n kompetisie aanbied of promosies bekend moet stel.
Beperkte aanspreeklikheid
Ons behou die uitsluitlike reg om die inhoud van die nuusbrief te verander óf die algehele nuusbrief te staak sonder om jou daarvan in kennis te stel. Ons sal nie deur jou of enige ander derde party hiervoor aanspreeklik gehou kan word nie.

Privaatheidsbeleid

Ons sal nie jou naam of woonadres aan ander kommunikeer, versprei, publiseer of andersins weggee nie. Jy sal in staat wees om jou inskrywingstellings te verander of om jou inskrywing te staak.

Deur op ons nuusbrief in te teken stem jy ook met die algemene reels en voorwaardes.