Het jy wat dit verg om ‘n goeie leier te wees?

goeie_leier

Wat verg dit om ‘n goeie leier te wees? Skrywer Steven Jacobs gee die geheim

DEUR: JB Roux

Een van die uitdagings van ’n groepleier is om mense met uiteenlopende agtergronde en oortuigings te laat saamwerk.

“Wanneer ’n persoon in ’n pos aangestel word, gaan hy of sy ’n wetlike kontrak, aan,” sê Steven Jacobs, skrywer van The New Manager: How To Become a Leader in 52 Simple Steps. “Daarin kom beide partye ooreen om by maatskappybeleid te hou; daar word ook ooreengekom op werksure, posomskrywing, reëls en regulasies. Dit is nie eerlik om so ’n ooreenkoms aan te gaan as jy nie van plan is om daarby te hou nie.

“Vandag word daar van almal verwag om verskillende kulture te verdra. Deur dit te aanvaar, leer ons ons grootste vryheid is die vryheid van keuse. Jy kan nie iemand se oortuigings verander deur hulle te teister nie en almal moet mekaar aanvaar om die vrede te bewaar. ’n Leier wat die onderskeie lede se verskille erken, is in ’n sterk magsposisie. Dit is die sleutel om te lei sonder om aanstoot te gee, veral wanneer belangrike besluite geneem word.

“Dit is ’n leier se plig om die mense onder haar leiding te verstaan, al is die groep wat godsdiensvoorkeur, ras, geslag insluit baie uiteenlopend. Wanneer ’n leier weier om iemand anders se kultuur te probeer begryp, is sy nie meer bevoeg om te lei nie – jy kan nie iemand lei by wie jy nie aanklank vind nie. En ons kan mense net verstaan wanneer ons die tyd neem om hulle te leer ken.”

Send this to a friend