Redakteursbrief: Lank & gelukkig saam is nie so eenvoudig nie

eldaleen_thumbnail

Verhoudings is ’n tema waaroor daar voortdurend geskryf word – of dit nou in boeke, tydskrifte of aanlyn is

Alles daarvan is nie ewe goed nie, maar die blote feit dat ons nog nie uitgeskryf of uitgelees is aan die onderwerp nie, is waarskynlik ’n aanduiding van die kompleksiteit van ’n verhouding en die soeke na die “geheim” van ’n lang en gelukkige lewe saam.

As verhoudings maklik was, was die statistiek vir die opbreek daarvan nie so hoog nie. Kom ons wees eerlik – daar is geen manier waarop twee mense wat hul lewens deel oor alles gaan saamstem of dieselfde dink of optree nie. Ons het almal ons eie persoonlikhede en ’n geskiedenis wat ons gevorm het en bly vorm. Dis hoekom baie selfhelpboeke en eendimensionele artikels wat die “antwoorde” het, eintlik dikwels meer skade as goed doen.

Daar bestaan nie ’n bloudruk vir verhoudings nie – daarom is ek baie krities oor “handleidings” wat wemel van generiese wenke vir gelukkige, gesonde, suksesvolle verhoudings en “waarhede” wat mense in kategorieë plaas en vooruit bepaal hoe hulle in situasies gaan optree. Die redes vir die einde van verhoudings is dus eweneens kompleks en uiteenlopend, juis as gevolg van ons individualiteit. Niemand kan werklik die dinamika tussen twee mense in ’n verhouding of in ’n beëindiging daarvan verstaan of vergelyk nie. ’n Mens kan slegs vanuit jou eie oogpunt, waardestelsel, geskiedenis, persoonlikheid en oortuigings ’n mening gee.

Al probeer ons hoe hard – ’n mening is tot ’n meerdere of ’n mindere mate subjektief, al probeer ons onsself wysmaak dat ons objektief daarna kyk. “Objektief” is na my mening ’n oorskatte woord. Hierdie week se artikel “My man is gay …” fokus spesifiek op vroue wie se mans op ’n vroeëre of latere stadium in die verhouding of huwelik die moed kry om openlik en vrylik te sê wie hulle eintlik is. Uiteraard is daar net soveel gevalle waar vroue diegene is wat besluit om ten spyte van ’n samelewing waarin daar ongelukkig steeds veroordeling bestaan, nie langer volgens die einste samelewing se voorskrifte te leef nie.

Gelukkig het ons ’n grondwet wat alle mense se regte beskerm. Diegene wat in so ’n situasie is of mense ná aan hulle het wat dit beleef, gaan die artikel anders lees as diegene wat nie direk geraak word nie. Dog, een wysheid wat ek al geleer het, is om die woord “nooit” versigtig te gebruik. Om nie te verstaan hoekom dit gebeur nie, is nie noodwendig anders as om nie te verstaan waarom ’n sogenaamde “normale” huwelik of verhouding skipbreuk ly nie. Daar is wel ’n gemene deler in die beëindiging van enige verhouding. Dit is ’n moeilike besluit en daar is altyd hartseer by betrokke, want daar was ’n begin van die verhouding toe die toekoms lank en gelukkig saam gelyk het … ’n Breuk in enige verhouding heel dalk makliker (en maak ons bagasie minder) as ons mekaar ten spyte van verskille respekteer.

Send this to a friend