Brei: ‘n Moet-hê trui

brei_moet_he_trui

Met kort of lang moue is hierdie trui ’n moet in jou klerekas

DEUR: CHRISTA SWANEPOEL

Patroon en foto: SIRDAR (9322)

Benodigdhede

SIRDAR CLICK DK (50 g-balle) of enige ander DK-breidraad wat jou dieselfde spanning gee
Langmoutrui 6(7;9;10;11;12) balle
Kortmoutrui 4(6;7;8;9;10) balle E en paar elk 3,25 mm- en 4 mmbreinaalde 5(5;5;6;6;6)
knope

Mate

Om borsmaat te pas van: 61-66(71-76;81-86;91-97;102-107;112-117)cm Ware grootte: Bors: 70(81;92;101;112;121)cm Volle lengte: 60(70;82;83;86;88)cm Moulengte: Lang moue: 33(41;46;46;47;48)cm Kort moue: 4(4;5;5;5;5)cm Aanwysings word vir die kleinste grootte gegee, met die groter groottes tussen hakies. Waar net een syfer gegee word, geld dit vir al die groottes.

Spanning

Spaar tyd, doen ’n spanningstoets. 22 ste en 28 rye = 10 cm oor koussteek met 4 mm-naalde
Vir die beste resultate is dit belangrik om die regte spanning te hê. As daar te min steke op die toetslappie is, gebruik dunner naalde; as daar te veel steke op is, gebruik dikker naalde.

Afkortings

alt – alternatiewe; aw – aweregs; beg – begin; herh – herhaal; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; R(V)K – regte(verkeerde) kant; R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor; st(e) – steek(steke); tes – tesame; vermin– verminder; vermeer – vermeerder vlg – Volgende

LEES OOK: Hekel ’n boheemse blombloktrui

Agterpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 90(102;118;130;146;158)ste op.
1ste ry: *r2, aw2, herh van * tot laaste 2 ste, r2.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. Hierdie 2 rye sal nou na verwys word as 2×2-rif. Werk nog 7 rye in 2×2-rif.
Vir slegs 1ste, 2de, 4de, 5de en 6de groottes 10de ry: aw2(2;1;6;6), aw2tes, (aw5[6;5;4;4], aw2tes)12(12;18;22;24)keer, aw2(2;1;6;6). 77(89;111;123;133)ste.
Vir slegs 3de grootte 10de ry: aw6, aw2tes, (aw5, aw2tes, aw4, aw2tes)4 keer, (aw4, aw2tes, aw5, aw2tes)4 keer, aw6. (101)ste.
Vir al 6 groottes Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r.
2de ry: aw. Hierdie 2 rye sal nou na verwys word as ks (koussteek). Werk in ks (deurgaans) tot agterpant 33(39;46;46;47;47)cm lank is, eindig met VK-ry. Werk nog 24(34;34;34;32;30) rye.
Raglanvorming Heg 5(6;6;7;7;7)ste aan begin van vlg 2 rye af. 67(77;89;97;109;119)ste. Werk 6(14;10;12;18;20)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 55(49;69;73;73;79)ste. Werk 28(20;38;40;40;42)rye, vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 27(29;31;33;33;37)ste. Heg oorbl 27(29;31;33;33;37)ste af.

Linkervoorpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 43(47;55;63;71;75)ste op.
1ste ry: *r2, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, r2, aw1.
2de ry: r1, aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. 1ste en 2de rye stel rif vas. Werk nog 7 rye in rif.
10de ry: aw3(6;6;3;2;7), aw2tes, (aw4[6;5;4;4;4], aw2tes)6(4;6;9;11;10)keer, aw2(7;5;4;1;6). 36(42;48;53;59;64)ste. Met 4 mm-naalde en ks (deurgaans) gaan voort tot linkervoorpant 33(39;46;46;47; 47)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming Vlg ry: r tot laaste 2 ste, r2tes (nekrand). 35(41;47;52;58;63)ste.
Vlg ry: aw. Werk 22(16;32;10;30;28)rye, vermin 1 st aan nekrand in 5(5;7;5;7;5)e en elke vlg 6(6;8;0;8;6)e ry. 32(39;43;51;55;59)ste.
Vir slegs 2de en 4de groottes Werk (16;22)rye, vermin 1 st aan nekrand in 1ste en elke vlg 8ste ry. (37;48)ste.
Vir al 6 groottes Raglanvorming Vlg ry: heg 5(6;6;7;7;7)ste af, r tot laaste 2(2;0;0;2;2)ste, (r2tes)1(1;0;0;1;1)keer. 26(30;37;41;47;51)ste.
Vlg ry: aw. Werk 6(14;10;12;18;11)rye, vermin 1 st aan raglanrand in elke ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan nekrand in 0(7;5;1;7;5)e en elke vlg 0(0;0;8;8;6)e ry. 20(15;26;27;27;38) ste.
Vir slegs 6de grootte Werk 9 rye, vermin 1 st aan raglanrand in elke ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan nekrand in 8ste ry. (28)ste.
Vir al 6 groottes Werk 26(18;36;38;38;40)rye, vermin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan nekrand in 1(1;3;5;5;7)e en elke vlg 8ste ry. 3 ste.
Vlg ry: r2tes, r1. 2 ste.
Vlg ry: aw2tes. Heg af.

Regtervoorpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 43(47;55;63;71;75)ste op.
1ste ry: aw1, *r2, aw2, herh van * tot laaste 2 ste, r2.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot laaste st, r1. 1st en 2de rye stel rif vas. Werk nog 7 rye in rif.
10de ry: aw2(7;5;4;1;6), aw2tes, (aw4[6;5;4;4;4], aw2tes)6(4;6;9;11;10)keer, aw3(6;6;3;2;7). 36(42;48;53;59;64)ste. Met 4 mm-naalde en ks (deurgaans) gaan voort tot regtervoorpant 33(39;46;46;47;47) cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming Vlg ry: r2tes (nekrand), r tot einde. 35(41;47;52;58;63)ste.
Vlg ry: aw. Werk 22(16;32;10;30;28)rye, vermin 1 st aan nekrand in 5(5;7;5;7;5)e en elke vlg 6(6;8;0;8;6)e ry. 32(39;43;51;55;59)ste.
Vir slegs 2de en 4de groottes Werk (16;22)rye, vermin 1 st aan nekrand in 1ste en elke vlg 8ste ry. (37;48)ste.
Vir al 6 groottes
Raglanvorming Vlg ry:
(r2tes)1(1;0;0;1;1)keer, r tot einde. 31(36;43;48;54;58)ste.
Vlg ry: heg 5(6;6;7;7;7)ste af, aw tot einde. 26(30;37;41;47;51)ste. Werk 6(14;10;12;18;11)rye, vermin 1 st aan nekrand in 0(7;5;1;7;5)e en elke vlg 0(0;0;8;8;6)e ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan raglanrand in elke ry. 20(15;26;27;27;38)ste.
Vir slegs 6de grootte Werk 9 rye, vermin 1 st aan nekrand in 8ste ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan raglanrand in elke ry. (28)ste.
Vir al 6 groottes Werk 26(18;36;38;38;40)rye, vermin 1 st aan nekrand in 1(1;3;5;5;7)e en elke vlg 8ste ry, TERSELFDERTYD, vermin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry. 3 ste.
Vlg ry: r1, r2tes. 2 ste.
Vlg ry: aw2tes. Heg af.

Lang moue (dieselfde)

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 42(46;46;50;50;54)ste op en werk 9 rye in 2×2-rif.
10de ry: aw tot einde, vermin 2(2;2;2;0;2) ste eweredig oor ry vir slegs 1ste, 2de, 3de, 4de en 6de groottes. 40(44;44;48;50;52)ste. Met 4 mm-naalde en in ks (deurgaans), vermeer 1 st aan weersk van 21(27;33;33;33;35)e en elke vlg 6(6;4;4; 4;2)e ry tot 56(64;60;70;86;64)ste. Vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 8(8;6;6;6;4)e ry tot 58(66;74;80;88;96)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 33(41;46;46;47;48)cm lank is, of lengte verlang, eindig met VK-ry.
Raglanvorming Heg 5(6;6;7;7;7)ste aan begin van vlg 2 rye af. 48(54;62;66;74;82)ste. Werk 16(12;24;28;24;20)rye, vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 4de ry. 40(48;50;52;62;72)ste. Werk 18(22;24;24;34;42)rye, vermin 1st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 22(26;26;28;28;30)ste. Heg oorbl 22(26;26;28;28;30)ste af.

Kort moue (dieselfde)

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 70(78;86;94;102;114)ste op, werk 9 rye in 2×2-rif.
10de ry: aw1(5;3;1;4;5), aw2tes, (aw4[4;5;4;5;4], aw2tes)11(11;11;1;13;17) keer, (aw5, aw2tes)0(0;0;12;0;0)keer, aw1(5;4;1;5;5). 58(66;74;80;88;96)ste. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort: Werk in ks (deurgaans) tot mou 4(4;5;5;5;5) cm lank is, eindig met VK-ry.
Raglanvorming Heg 5(6;6;7;7;7)ste aan begin van vlg 2 rye af. 48(54;62;66;74;82)ste. Werk 16(12;24;28;24;20)rye, vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 4de ry. 40(48;50;52;62;72)ste. Werk 18(22;24;24;34;42)rye, vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 22(26;26;28;28;30)ste. Heg oorbl 22(26;26;28;28;30)ste af.

Sakke (maak 2)

Met 4 mm-naalde en duimmetode stel 26(26;32;32;32;32)ste op en werk in ks vir 12(12;16;16;16;16)cm, eindig met RK-ry.
Vlg ry: aw3(3;2;2;2;2), tel lus op tussen laaste en vlg st en werk agterin lus (dit sal nou na verwys word as m1), (aw4, m1)5(5;7;7;7;7)keer, aw3(3;2;2;2;2). 32(32;40;40;40;40)ste. Met 3,25 mm-naalde gaan soos volg voort:
Vlg ry: aw1, *r2, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, r2, aw1.
Vlg ry: r1, *aw2, r2, herh van * tot laaste 3 ste, aw2, r1. Herh laaste 2 rye nog 3 keer. Heg in rif af.

Regtervoorrand

Werk raglannate toe. Met RKV en 3,25 mm-naalde tel op en r 9 ste eweredig langs rif, 80(94;115;115;118;118)ste eweredig langs voorste rand, 54(62;73;75;83;86) ste langs nekrand, 24(26;28;30;30;30) ste van 22(26;26;28;28;30)afhegste aan bokant van regtermou en 15(15;17;17;18;19) ste tot in middel van nek agter. 182(206;242;246;258;262)ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif, werk 3 rye.
Vlg ry: rif 4, heg 2 ste af, (rif 17[20;26;20;20;20], heg 2 ste af)4(4;4;5;5;5) keer, rif tot einde.
Vlg ry: rif tot laaste 76(88;112;109;109;109) ste, stel 2 ste op, (rif 18[21;27;21;21;21], stel 2 ste op)4(4;4;5;5;5)keer, rif 4. Werk nog 4 rye in rif. Heg in rif af.

Linkervoorrand

Met RKV en 3,25 mm-naalde begin in middel van nek agter, tel op en r 15(15;17;17;18;19)ste oor nek, 24(26;28;30;30;30)ste van 22(26;26;28;28;30)afhegste aan bokant van linkermou, 54(62;73;75;83;86)ste langs nekrand, 80(94;115;115;118;118) ste eweredig langs voorste rand en 9 ste eweredig langs rif. 182(206;242;246;258;262)ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif, werk 9 rye. Heg in rif af.

Om te voltooi

Werk sy- en mounate toe. Werk naat in middel van nek agter toe. Werk knope aan. Lê plat neer, bedek met klam lap en laat om droog te word. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend