Hekel ’n streepromp

Hekel ’n opwindende streepromp met afwisselende steekpatrone en kleure

Deur KAREN ADENDORFF
Gemaak deur Tootjie Niemand

Benodigdhede

MoYa (Asili) 50 g-balle: 2 balle Redwood, 2 balle Maple, 1 bal elk Oak, Cypress, Baobab, Mahogany, Tamarind, Teak en Sycamore
3,5 mm-hekelpen
Naald met groot oog
4 knope

Grootte

Middel = 78 cm, Heup = 96 cm, Lengte = 63 cm

Wenk

Vir ’n groter of kleiner grootte: Die band kan groter gemaak word deur dit met ‘n veelvoud van 4 rye te vermeerder of te verminder. Vir die res van die patroon word die aantal steke ook vermeerder of verminder, maar moet deelbaar wees deur die aantal steke aangedui in die patroon.

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tes = tesame, tr = trossie, vlg = volgende

Trossie:

  1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
  2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
  3. Hekel die volgende steek/steke (soos deur patroon aangedui) op dieselfde wyse.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Spykersteek:

  1. Steek die pen regdeur die hekelwerk op die plek wat deur die patroon aangedui word.
  2. Slaan die draad oor die pen en trek die lang lus na die voorkant toe deur.
  3. Voltooi die steek soos gewoonlik. Moenie die hekeldraad te styf trek sodat die hekelwerk ineengetrek word nie.

Aanwysings

Met Redwood; hekel 26 ks.

1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in elke ks tot einde (= 25 kb), dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in elke kb, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in 1ste en 2de kb, (3 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb) 3 keer, 3 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in laaste 2 kb, dr.
4de ry: 1 ks, 1 kb in 1ste en 2de kb, (3 kb in 3 ks-sp, 1 kb in vlg 3 kb) 3 keer, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 kb in laaste 2 kb, dr.
5de ry: 1 ks, 1 kb in elke st, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in 1ste 9 kb, 1 hlb in vlg 8 kb, 1 lb in vlg 8 kb, dr.
7–9de ry: 1 ks, 1 kb in elke st, dr.
10de ry: soos ry 6. Herh ry 7–10 nog 43 keer en dan ry 7–9 nog een keer. H/af. Hekel nou oor die lengte aan die wyer gedeelte van die band: Vou die band oormekaar as volg: vou die knoopsgatgedeelte 2 cm (oor 5 rye), oor die ander kort gedeelte en steek vas.
1ste rdte: met Oak; hekel 3 ks in enige sp wat deur die lb gemaak is, (1 lb, 2 ks, 2 lb-tr) in dies sp, *2 ks, (2 lb-tr, 2 ks, 2 lb-tr) in vlg lb-sp; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks. (Hekel deur albei diktes by die knoopsgatstrook = 45 dubbeltrossies).
2de rdte: gs in vlg sp, 3 ks, (1 lb, 2 ks, 2 lb-tr) in dies sp, *2 ks, slaan vlg 2 ks-sp oor, (2 lb-tr, 2 ks, 2 lb-tr) in vlg sp; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
3de rdte: soos 2de rdte. H/af.
4de rdte: met Cypress; 3 ks (in sp voor die 2 trossies), 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, (2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr) 21 keer, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, 1 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, gs bo in beg-3 ks (= 201 lb) (Moet deelbaar deur 3 wees).
5de rdte: 3 ks, 2 lb in dies st, *slaan 2 lb oor, 3 lb in vlg lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 3 ks, 2 lb-tr oor vlg 2 lb, *2 ks, 3 lb-tr oor vlg 3 lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: gs in vlg sp, 3 ks, 2 lb in dies sp, 3 lb in elke sp rondom, gs bo in beg-3 ks. 8ste rdte: soos 6de rdte.
9de rdte: 3 ks, 2 lb in vlg sp, *1 lb in vlg st (= 3 lb-tes), 2 lb in vlg sp; herh van * tot by laaste sp, 1 lb in laaste sp (= 200 lb). H/af. (Moet deelbaar deur 5 wees).
10de rdte: met Maple; 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 1 ks, slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg 4 lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks. Moenie afheg nie.
11de rdte: met Baobab; 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 lb, 1 spykerst in lb wat oorgeslaan is, in rdte 9, *1 kb in vlg 4 lb, 1 spykerst in lb wat oorgeslaan is, in rdte 9; herh van * rondom, gs in beg-kb. Moenie afheg nie.
12–15de rdte: Herh rdte 10 en 11 twee keer. H/af.
16de rdte: met Maple (kruislangbene); 3 ks, 1 lb terug in spykerst, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb terug in kb wat oorgeslaan is; herh van *rondom, gs bo in beg-3 ks.
17de rdte: 3 ks, 1 lb terug in vorige lb, *slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb terug in lb wat oorgeslaan is; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks. H/af.
18de rdte: met Mahogany; 3 ks, 1 lb in vlg in vlg 4 lb, slaan 2 lb oor, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg lb, slaan 2 lb oor, *1 lb in vlg 5 lb, slaan 2 lb oor, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg lb, slaan 2 lb oor; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
19de rdte: gs in vlg lb, 1 kb in vlg lb, 3 ks, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in 1 ks-sp, 3 ks *1 kb in 3de van 5 lb, 3 ks, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in 1 kssp, 3 ks; herh van * rondom, gs in beg-kb.
20ste rdte: 3 ks, (1 lb, 1 ks, 2 lb) in dies kb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, *(2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg kb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
21ste rdte: gs in vlg lb en 1 ks-sp, 3 ks, (1 lb, 1 ks, 2 lb) in dies sp, 3 ks, 1 kb in 3de van 5 lb, 3 ks, *(2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg 1 ks-sp, 3 ks, 1 kb in 3de van 5 lb, 3 ks; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
22ste rdte: 3 ks, 1 lb in vlg lb, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg kb, *1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in 1 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg kb; herh van * rondom, gs in beg-3 ks.
23ste rdte: soos 19de rdte.
24ste rdte: soos 20ste rdte. H/af.
25ste rdte: met Redwood; 3 ks, 1 lb in vlg 18 lb, 2 lb in vlg lb, *1 lb in vlg 19 lb, 2 lb in vlg lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks = 210 lb.
26ste rdte: 4 ks, slaan 1 lb oor, *1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor; herh van * rondom, gs in 3de van beg-4 ks.
27ste rdte: 3 ks, 1 lb in 1 ks-sp, *1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 1 ks-sp; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
28–31ste rdte: herh rdte 26 en 27 twee keer. H/af.
32ste rdte: met Tamarind; 3 ks, 1 lb terug in vorige lb, *slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 1 lb terug in lb wat oorgeslaan is; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
33–34ste rdte: soos rdte 17. H/af.
35ste rdte: met Sycamore; 1 kb in lb, slaan 2 lb oor, 7 lb in vlg lb, slaan 2 lb oor, *1 kb in vlg lb, slaan 2 lb oor, 7 lb in vlg lb, slaan vlg 2 lb oor; herh van * rondom, gs in beg-kb. (Moet deelbaar deur 6 wees).
36ste rdte: gs in vlg 2 lb, 3 ks, 1 lb in vlg 4 lb, *slaan vlg (lb, 1 kb, lb) oor, 1 lb in vlg 5 lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
37ste rdte: gs in vlg lb, *1 kb in vlg lb, slaan 2 lb oor, 7 lb tussen die 5 lb-groepe, slaan 2 lb oor; herh van * rondom, gs in beg-kb.
38ste rdte: soos 36ste rdte.
39ste rdte: soos 37ste rdte.
40ste rdte: soos 36ste rdte. H/af.
41ste rdte: met Teak; 3 ks, 1 lb in vlg 4 lb, 1 lb tussen die 5 lb-groepe, *1 lb in vlg 5 lb, 1 lb tussen die 5 lb-groepe; herh van *rondom, gs bo in beg-3 ks = 210 lb. (Moet deelbaar deur 6 wees).
42ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor, *1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor; her van * rondom, gs in beg-kb.
43ste rdte: 3 ks, 4 lb in dies st, 1 kb in vlg lb, *5 lb in vlg kb, 1 kb in vlg lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
44ste rdte: gs in vlg 2 lb, 1 kb in dies st, *3 ks, 1 lb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in 3de van 5 lb; herh van * rondom, gs in beg-kb.
45ste rdte: 3 ks, 2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg sp, *1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg sp, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg sp; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
46–48ste rdte: soos rdte 42-45. H/af.
49ste rdte: met Cypress; soos rdte 32.
50–51ste rdte: soos rdte 17. H/af.
52ste rdte: met Maple; 3 ks, 1 lb in vlg 19 lb, 2 lb in vlg lb, *1 lb in vlg 20 lb, 2 lb in vlg lb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks = 220 lb.
53ste rdte: (deelbaar deur 4) 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 2 ks, *slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks; herh van * rondom, gs in beg-kb.
54ste rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, *1 lb in vlg 2 kb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
55ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 2 ks, *slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg 2 lb, 2 ks; herh van * rondom, gs in beg-kb.
56–59ste rdte: herh rdte 54 en 55 twee keer.
60ste rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg 2 ks-sp, *1 lb in vlg 2 kb, 2 lb in vlg 2 ks-sp; herh van * rondom, gs bo in beg- 3 ks. H/af.
61ste rdte: met Boabab; 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
62ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke lb rondom, gs in beg-kb.
63ste rdte: 3 ks, 1 lb in kb net voor 3 ks, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is; herh rondom, gs bo in beg-3 ks.
64ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke lb rondom, gs in beg-kb.
65ste rdte: 1 ks, gs in dies st, 4 ks, 4 lb-tr in vlg kb, 1 ks, slaan 2 kb oor, *gs in vlg kb, 4 ks, 4 lb-tr in vlg kb, 1 ks, slaan 2 kb oor; herh van * rondom, gs in beg-gs. H/af.

Afwerking

Werk alle los drade weg. Werk die vier knope in ooreenstemming met die knoopsgate vas.  

Send this to a friend