Hekel ’n rompie | Vrouekeur

Hekel ’n rompie

Gehekelde rompies is hoogmode. Hekel hierdie een met sy valle en interessante insetsel

Deur KAREN ADENDORFF Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

Vinnis Colours Nikkim (50 g-balle): 3 balle Pacific Blue (548), 4 balle Kingfisher (591), 5 balle Blue-Grey (577)
3,5 mm-hekelpen
2 rooi glaskrale
Naald met groot oog

Grootte

Omtrek bo = 84 cm; Omtrek onder = 128 cm; Lengte = 46 cm

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde dr – draai gs – glipsteek h/af – heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen ls(e) – lus(se) rdte – rondte RK – regte kant sdop – slaan draad oor pen sp(s) – spasie (s) st(e)–- steek(steke) tr – trossie VK – verkeerde kant vlg – volgende

Verduideliking

Trossie: Hekel die aantal lb slegs halfpad, sdop en trek die gare laastens deur al die steke op die pen.

Aanwysings

Agtkantige motiewe (hekel 6) Wissel die kleure af soos verkies. Met die 1ste kleur, begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 15 lb in ring, gs bo in beg-3 ks (= 16 lb).
2de rdte: 6 ks, 1 lb in vlg 2 lb, (3 ks, 1 lb in vlg 2 lb) 6 keer, 3 ks, 1 lb in vlg lb, gs in 3e van beg-6 ks. H/af.
3de rdte: Met vlg kleur; heg aan in enige 3 ks-sp, (3 ks, 2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [(3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp] 7 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.
4de rdte: Met vlg kleur; heg aan in enige 3 ks-sp, 6 ks, 2 lb in dies sp, 1 lb in vlg 2 lb, slaan 2 lb oor, [1 lb in vlg 2 lb, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in 3 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, slaan 2 lb oor] 7 keer, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg sp, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: gs in 3 ks-sp, 3 ks, (1 lb, 3 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 3 lb, slaan 2 lb oor, [1 lb in vlg 3 lb, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in 3 ks-sp, 1 lb in vlg 3 lb, slaan 2 lb oor] 7 keer, 1 lb in vlg 3 lb, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg lb, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in 3 ks-sp, 1 lb in vlg 4 lb, slaan 2 lb oor, [1 lb in vlg 4 lb, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 4 lb, slaan 2 lb oor] 7 keer, 1 lb in vlg 2 lb, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: 2 ks, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in vlg 2 lb, [(2 kb, 1 ks, 2 kb) in 3 ks-sp, 1 kb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 4 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg 2 kb] 7 keer, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in 3 ks-sp, 1 kb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 4 lb, gs bo in beg-2 ks. H/af. Die 2de en daaropvolgende motiewe word in die 7de rdte as volg vasgehekel:
7de rdte: Hekel tot by die 3 ks-sp; 2 kb in 3 ks-sp, 1 ks deur die 1 ks-sp van vorige motief, 2 kb terug in dies sp, 1 kb in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg 2 lb, 1 ks deur vorige motief tussen die 4 lb, 1 lb terug in vlg 2 lb, 1 hlb in vlg 2 lb, 1 kb in vlg 2 lb, 2 kb in vlg 3 ks-sp, 1 ks deur 1 ks-sp van vorige motief, 2 kb terug weer in dies 3 ks-sp, voltooi die rdte soos reeds beskryf. Onthou om die 6de motief ook aan die 1ste motief vas te hekel.
Halfman e (hekel 12) Wissel die kleure af. Begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 7 lb in ring, dr.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde (= 16 lb), dr.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in elke lb tot einde (= 32 lb), dr.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb, draai werk effens en gaan voort oor die dwarsste van die werk.
5de rdte: 2 kb dwars oor elk van die 3 lb (= 6 kb), 3 kb in sirkel, 2 kb dwars oor elk van vlg 3 lb, heg met gs. (= 47 kb rondom). H/af. Plaas die halfmane in die holtes van die agtkantige motiewe met VK opmekaar. Met Kingfisher, hekel *(1 kb telkens deur albei ste gelyktydig van halfmane en motiewe) 32 keer van regs na links. Gaan direk aan en hekel 18 kb oor die sy van die motief; herh van * rondom, eindig met gs in 1ste kb. (17 kb oor elke halfmaan en 18 kb oor die sykant van agtkantige motief = 210 kb) Hekel 1 rdte kb rondom in elke st (= 210 kb).
Boonste deel van romp 1ste rdte: 3 ks, 1 lb in elke kb rondom, verminder 2 lb in die rdte, gs bo in beg-3 ks (= 208 lb).
2de rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 5 lb, 2 lb-tes, *1 lb in vlg 6 lb, 2 lb-tes; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks (= 182 lb).
4de rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb tot rondom, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 4 lb, 2 lb-tes, *1 lb in vlg 5 lb, 2 lb-tes; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks (= 156 lb).
6de rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 2 lb-tes, *1 lb in vlg 4 lb, 2 lb-tes; herh van *rondom, gs bo in beg-3 ks (= 130 lb).
8ste rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
9de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb maar slegs deur die agterste lus rondom, gs in 1e ks. (Die boonste val word aan die voorste lus gehekel).
10de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb rondom, gs in 1e ks.
11de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg kb, *1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 2 kb; herh van * rondom, gs bo in beg-3 ks.
12de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb en in elke 1 ks-sp, gs in 1e ks. H/af.
Onderste deel van romp Met Pacific Blue, hekel die halfmane in die holtes van die motiewe soos by die bokant van die romp en hekel dan 1 rdte kb rondom. (= 210 kb).
1ste rdte: 3 ks, 1 lb in elke kb rondom maar slegs deur die agterste lus, verminder 2 lb in die rdte, gs bo in beg-3 ks (= 208 lb). (Die middelste val word in die voorste lus gehekel).
2de–4de rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb rondom, gs in beg-1 ks. H/af.
6de rdte: Met Blue-Grey, 3 ks, 1 lb in elke kb rondom maar slegs deur die agterste lus, gs bo in beg-3 ks. (Die onderste val word in die voorste lus gehekel).
7de–11de rdte: 3 ks, 1 lb in elke lb rondom, gs bo in beg-3 ks.
12de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb rondom, gs in beg-1 ks. H/af.

Valle

Boonste val Die boonste val word in die 9de rdte van die bo-deel van die romp gehekel, en wel in die voorste lus wat oopgelos is.
1ste rdte: Met Kingfisher, die RK na voor en die bokant van die romp na jou toe; begin in enige st met 3 ks, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, *3 ks, 1 kb in vlg 9 kb, 3 ks, (1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb) 2 keer; herh van * rondom, eindig met 1 kb in vlg 9 kb, 3 ks, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 4 ks, (1 lb in vlg lb, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg lb, *3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 7 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb in vlg lb, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg lb; herh van * rondom en eindig met 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 7 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, gs in beg-3 ks.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, (1 ks, 2 lb in vlg lb) 5 keer, *3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, (2 lb in vlg lb, 1 ks) 5 keer, 2 lb in vlg lb; herh van * rondom, eindig met 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb) 5 keer, *3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb, 3 ks, (2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 ks) 5 keer, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb; herh van *rondom, eindig met 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 3 kb, slaan 1 kb oor, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, (1 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb) 5 keer, *3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, slaan 1 kb oor, 3 ks, (2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 ks) 5 keer, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb; herh van * rondom, eindig met 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 1 lb in vlg 4 lb, (1 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb) 5 keer, *3 ks, 1 kb in vlg kb, 3 ks, (2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb, 1 ks) 5 keer, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg 4 lb; herh van * rondom, eindig met 3 ks, 1 kb in vlg kb, 3 ks, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: 3ks, 5 lb-tr oor vlg 5 lb, (6 ks, 6 lb-tr oor vlg 6 lb) 5 keer, 6 ks, *1 kb in vlg kb, (6 ks, 6 lb-tr oor vlg 6 lb) 6 keer, 6 ks; herh van * rondom, eindig met 1 kb in vlg kb, 6 ks, gs bo in beg-3 ks.
8ste rdte: 1 kb in tr, *[(4 kb, 3 ks, 4 kb) in 6 ks-ls, 1 kb in vlg tr] 5 keer, (4 kb, 3 ks, 4 kb) in vlg 6 ks-ls, 1 kb in vlg kb, (4 kb, 3 ks, 4 kb) in vlg 6 ks-ls; herh van * rondom, eindig met gs in 1e kb. H/af.
Middelste val Die val word in die 1ste rdte van die onderkant van die romp gehekel, en wel in die voorste lus wat oopgelos is.
1ste–4de rdte: Met Pacific Blue, met RK na voor en die bokant van romp na jou toe, dies soos by die boonste val.
5de rdte: 3 ks, 2 lb-tr oor vlg 2 lb, (4 ks, 3 lb-tr oor vlg 3 lb) 5 keer, *6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks, (3 lb-tes oor vlg 3 lb, 4 ks) 5 keer, 3 lb-tr oor vlg 3 lb; herh van * rondom, eindig met 6 ks, 1 kb in vlg kb, 6 ks, gs in 1e tr.
6de rdte: *1 kb in tr, [(2 kb, 3 ks, 2 kb) in 4 ks-sp, 1 kb in vlg tr] 5 keer, (4 kb, 3 ks, 4 kb) in 6 ks-ls, 1 kb in vlg kb, (4 kb, 3 ks, 4 kb) in 6 ks-ls; herh van * rondom, eindig met gs in 1e kb. H/af.
Onderste val Die val word in die 6de rdte van die onderkant van die romp gehekel, en wel in die voorste lus wat oopgelos is. Met Blue-Grey, die RK na voor en die bokant van die romp na jou toe, hekel rdte 1-8 presies dies soos by die boonste val. H/af. Werk alle los drade weg. Met Kingfisher en Pacific Blue tesaam, hekel 220 ks. Ryg die tou deur die openinge aan die bokant van die romp. Ryg ’n kraal deur die punt en werk vas.

Send this to a friend