Hekel ’n sigeunertop

sigeunertop

Die blokpatrone met blomversierings maak hierdie sigeunertop interessant en heerlik om te hekel

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ANDREA CALDWELL

Click here for the Englih pattern

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

Nurturing Fibres se ECO-FUSIONbamboes- en-katoen-draad (50 g-balle): 2 balle elk Paris, Sunkissed Coral en Cornflower, 3 balle elk Violet en Pickled Ginger en 4 balle Bordeaux (besoek www.nurturingfibres.com vir handelaars) 3,25 mm-hekelpen Naald vir vaswerk

Grootte

Lengte = 68 cm
Omtrek = 106 cm

Afkortings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, dr-ks = draaikettingsteek, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, RK = regte kant, sp = spasie, st = steek, vlg = volgende

Patroon

VOORPANT

Blok 1

Met Sunkissed Coral, hekel 19 ks. (Die patroon = veelvoude van 4 + 3 ste)
1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in vlg ks, *2 ks, slaan 2 ks oor, 1 kb in vlg 2 ks, herh van * tot einde, dr.
2de ry: 3 ks, 1 lb in vlg kb, *2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 lb in vlg 2 kb, herh van * tot einde, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in 1ste en vlg lb, *2 ks, slaan 2 ks-sp oor, 1 kb in vlg 2 lb, herh van * tot einde, dr. Herh ry 2 en 3 sodat daar altesaam 41 rye is. H/af.

Blok 2

Met Sunkissed Coral, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, (3 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
2de rdte: Met Bordeaux, in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp] 3 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: Met Cornflower, in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, 3 lb in 1 ks-sp, 1 ks, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp] 3 keer, 1 ks, 3 lb in 1 ks-sp, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
4de rdte: Met Pickled Ginger, in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, (3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 2 keer, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in 3 ks-sp] 3 keer, (1 ks, 3 lb in 1 ks-sp) 2 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
5de rdte: Met Paris, in enige 3 ks-sp, 3 ks, (2 lb, 3 ks, 3 lb) in dies sp, [1 ks, (3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, (3 lb, 3 ks, 3 lb) in 3 ks-sp] 3 keer, (1 ks, 3 lb in 1 ks-sp) 3 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af. Gaan so voort met rdte 6 (Violet) en 7 (Paris) en vermeerder telkens die 3 lb-groepe aan die sye. Werk nou net oor een sy as volg:
1ste ry: Met Violet en RK na voor, beg in hoek 3 ks-sp met 3 ks, 2 lb in dies sp, (1 ks, 3 lb in vlg 1 ks-sp) 6 keer, 1 ks, 3 lb in hoek 3 ks-sp, dr.
2de ry: 3 ks, (3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 6 keer, 3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb bo in die beg-3 ks, dr.
3de ry: 3 ks, 2 lb in 1ste sp, (1 ks, 3 lb in vlg 1 ks-sp) 6 keer, 1 ks, 3 lb in laaste sp, dr. Herh ry 2 en 3 nog een keer en ry 2 nog een keer (= 6 rye). H/af. Hekel oor die lengte van die blok nog een ry: Met RK na voor, begin met 3 ks in die hoek 3 ks-sp, 2 lb in dies sp, (1 ks, 3 lb in vlg sp) 9 keer, 1 ks, 3 lb in laaste sp. H/af.

Blok 3

Met Pickled Ginger, hekel 21 ks. (Die patroon = enige onewe getal ste)
1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in elke ks tot einde, dr.
2de ry: 3 ks, *slaan vlg kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in kb wat oorgeslaan is, herh van * tot by laaste kb, 1 lb in laaste kb, dr. Moenie gare afheg nie, maar dra dit telkens aan die kante op.
3de ry: Met Cornflower, 1 ks, 1 kb in 1ste en elke lb tot einde.
4de ry: Soos ry 2. Herh ry 3 en 4 nog 9 keer en wissel die kleur na elke lb-ry. H/af. (= 22 rye altesaam)

LEES OOK: Hekel ’n boheemse blombloktrui

Blok 4

Met Bordeaux, beg met 23 ks. (Die patroon = veelvoude van 4 + 3 ste)
1ste ry: (1 lb, 3 ks, 1 lb) in 5de ks vanaf pen, *slaan 3 ks oor, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg ks; herh van * tot laaste 2 ks, slaan vlg ks oor, 1 lb in laaste ks, dr.
2de ry: 3 ks, (4 lb, 1 ks) in elke 3 ks-sp tot voor laaste sp, 4 lb in laaste sp, 1 lb bo in dr-ks, dr.
3de ry: 4 ks, 1 lb in dies st, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in elke 1 ks-sp tot by laaste 1 ks-sp, slaan laaste 4 lb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 3de van dr-ks, dr.
4de ry: 3 ks, 2 lb in 1 ks-sp, 1 ks, (4 lb, 1 ks) in elke 3 ks-sp tot by laaste sp, 3 lb in laaste sp, dr.
5de ry: 3 ks, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in elke 1 ks-sp, eindig met 1 lb in dr-ks, dr. Herh ry 2-5 nog 4 keer en dan nog ry 2, 3 en 4 = 24 rye altesaam. H/af.

Blok 5

Met Paris, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 15 lb in ring, gs bo in beg-3 ks.
2de rdte: 4 ks, (1 lb in vlg lb, 1 ks) 15 keer, gs in 3e van beg-4 ks = 16 lb.
3de rdte: gs in vlg sp, 3 ks, 1 lb in dies sp, 1 ks, (2 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 15 keer, gs bo in beg-3 ks = 32 lb. H/af.
4de rdte: las Sunkissed Coral met 1 ks, 1 kb in 1ste sp, [6 ks, 1 kb in vlg sp, (3 ks, 1 kb in vlg sp) 3 keer] 4 keer, gs in 1ste kb.
5de rdte: gs in 6 ks-sp, (4 lb, 1 ks, 5 lb) in 6 ks-sp, [(1 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp) 3 keer, 1 ks, (5 lb, 1 ks, 5 lb) in 6 ks-sp] 3 keer, (1 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp) 3 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks.
6de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg 4 lb, *(1 lb, 1 ks, 1 lb) in 1 ks-hoeksp, 1 lb in vlg 5 lb, (1 lb in vlg 3 lb) 3 keer, 1 lb in vlg 5 lb, herh van * tot einde, eindig met (1 lb in vlg 3 lb) 3 keer, gs bo in beg-3 ks. H/af.

Blok 6

Met Violet, begin met 28 ste. (Die patroon = veelvoude van 2 ste)
1ste ry: 1 lb in 6de ks vanaf pen, *1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in vlg ks, herh van * tot einde, dr.
2de ry: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, dr. Herh ry 2 nog 24 keer = 26 rye. H/af.

Blok 7

Met Pickled Ginger, hekel 35 ks.
1ste–7de ry: hekel volgens die patroon van blok 1.
8ste ry: 3 ks, 1 lb in vlg kb, (2 ks, slaan 2 kb oor, 1 lb in vlg 2 kb) 3 keer, dr. Volg patroon vir nog 24 rye. H/af.

Blok 8

Met Cornflower, hekel 28 ks. (Patroon = veelvoude van 8 + 4 ste)
1ste ry: 1 lb in 6de ks vanaf pen, *1 ks, slaan vlg ks oor, 1 lb in vlg ks, herh van * tot einde, dr.
2de ry: 3 ks, *slaan vlg 2 ks-sps oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, slaan vlg 2 ks-sps oor, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
3de ry: 6 ks, *1 kb in vlg 2 ks-sp, 3 ks, slaan vlg 3 lb oor, 1 lb in vlg lb, 3 ks, herh van * tot einde, 1 kb in 2 ks-sp, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 lb in dr-ks, dr.
4de ry: 4 ks, *1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg lb, 1 ks, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 lb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 lb in 3de van beg-6 ks, dr.
5de ry: 3 ks, *1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr.
6de ry: 4 ks, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb, *1 ks, slaan vlg lb oor, 1 lb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 1 lb in dr-ks, dr. Herh ry 2 tot 6 nog 2 keer en dan ry 2 tot 3 nog een keer = 18 rye altesaam. H/af.

LEES OOK: Hekel ’n spiraalsjaal

Blok 9

Met Pickled Ginger, hekel 20 ks. Volg patroon van blok 6 en hekel 11 rye. H/af.

Blok 10

Met Violet, hekel 19 ks. Volg patroon van blok 4 en hekel 10 rye. H/af.

Blok 11

Met Paris, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, (3 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af. Volg patroon van blok 2 met rdte 2 (Cornflower), rdte 3 (Bordeaux), rdte 4 (Pickled Ginger) en rdte 5 (Sunkissed Coral).

Blok 12

Met Bordeaux, hekel 52 ks. Volg patroon van blok 8 en hekel 14 rye. H/af.

Blok 13

Met Sunkissed Coral, hekel 50 ks. Volg patroon van blok 6 en hekel 10 rye. H/af.

Blok 14

Met Paris, hekel 39 ks. Volg patroon van blok 1 en hekel 17 rye. H/af.

Blok 15

Met Paris, hekel 25 ks. Volg patroon van blok 3 met ry 1 en 2 (Paris), ry 3 en 4 (Sunkissed Coral), ry 5 en 6 (Pickled Ginger), ry 7 en 8 (Paris) en ry 9 en 10 (Sunkissed Coral). H/af.
Blok 16 Met Violet, hekel 22 ks. Volg patroon van blok 6 en hekel 14 rye. H/af.
Blok 17 Met Bordeaux, hekel 43 ks. Volg patroon van blok 1 en hekel 29 rye. H/af.

Blok 18

Met Violet, hekel 29 ks. Volg patroon van blok 3 en wissel kleur na elke 2de ry as volg: ry 1 en 2 met Violet, ry 3 en 4 met Sunkissed Coral, ry 5 en 6 met Cornflower, ry 7 en 8 met Pickled Ginger, ry 9 en 10 met Paris, ry 11 en 12 met Bordeaux, ry 13 en 14 met Violet, ry 15 en 16 met Sunkissed Coral, ry 17 en 18 met Cornflower, ry 19 en 20 met Pickled Ginger, ry 21 en 22 met Bordeaux. H/af.

Blok 19

Met Paris, hekel 47 ks. Volg patroon van blok 1 en hekel 11 rye. H/af.

Blok 20

Met Violet, hekel 23 ks. Volg patroon van blok 3 en wissel kleur na elke 2de ry as volg: ry 1 en 2 met Violet, ry 3 en 4 met Pickled Ginger, ry 5 en 6 met Cornflower, ry 7 en 8 met Paris, ry 9 en 10 met Bordeaux, ry 11 en 12 met Sunkissed Coral, ry 13 en 14 met Violet, ry 15 en 16 met Pickled Ginger, ry 17 en 18 met Cornflower, ry 19 en 20 met Paris. H/af.

LEES OOK: Hekel dié baie gewilde chevron-kombers

Blok 21

Met Violet, hekel 4 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 2 lb in ring, (3 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af. Volg patroon van blok 2 met rdte 2 (Sunkissed Coral), rdte 3 met (Paris), rdte 4 met (Cornflower), rdte 5 met (Pickled Ginger). H/af.

Blok 22

Met Sunkissed Coral, hekel 28 ks. Volg patroon van blok 8 en hekel 18 rye. H/af.

Blok 23

Volg patroon van blok 5 en hekel rdte 1 tot 3 met Pickled Ginger en rdte 4 en 5 met Cornflower. H/af.

Blok 24

Met Paris, hekel 23 ks. Volg patroon van blok 1 en hekel 25 rye. H/af.

Blok 25

Met Violet, hekel 26 ks. Volg patroon van blok 6 en hekel 14 rye. H/af.

Blok 26

Met Pickled Ginger, hekel 27 ks. Volg patroon van blok 1 en hekel 29 rye. H/af.

Blok 27

Met Cornflower, hekel 19 ks. Volg patroon van blok 3 maar net met Cornflower en hekel 29 rye. H/af.

Blok 28

(Hekel 4) Met Bordeaux, hekel 45 ks. Volg patroon van blok 3 en hekel 9 rye H/af. Hekel 2 blokke met Bordeaux en 2 blokke met Violet.

AGTERPANT

Hekel blok 1 tot 6 soos by voorpant.

Blok 7

Met Pickled Ginger, hekel 35 ks. Hekel volgens die patroon van blok 1. Herh ry 2 en 3 totdat daar altesaam 29 rye is.
30ste ry: 3 ks, 1 lb in vlg lb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, (1 lb in vlg 2 kb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor) 2 keer, 1 lb in vlg 2 kb, dr.
31ste ry: 1 ks, 1 kb in 1ste en 2de lb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor, (1 kb in vlg 2 lb, 2 ks, slaan 2 ks-sp oor) 2 keer, 1 kb in laaste 2 lb, dr.
32ste ry: Soos ry 30. H/af.

Blok 8

Met Cornflower; hekel 44 ks. Volg patroon van blok 8 van voorpant totdat 16 rye voltooi is.
17de ry: 3 ks, (slaan vlg 2 ks-sps oor, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg lb, slaan vlg 2 ks-sps oor, 1 lb in vlg lb) 3 keer, dr.
18de ry: 6 ks, 1 kb in 2 ks-sp, (3 ks, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 kb in 2 ks-sp) 2 keer, 3 ks, 1 lb in dr-ks. H/af. Hekel die res van die blokke soos voorpant asook voorpante van moue. Werk al die los drade weg. Werk die blokke aanmekaar volgens die diagram. By die voorpant word ’n spleet van ± 14 cm oopgelaat. Plaas die RK van die agterpant op die RK van die voorpant, steek vas en werk die mou en skouernate asook die onderarmnate en synate toe.

Blommetjies (hekel 12)

Hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 10 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: (1 ks, 3 lb in vlg kb, 1 ks, gs in vlg kb) 5 keer. H/af.

Rand om moue

1ste rdte: Met Bordeaux, begin by naat onder met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st sodat daar altesaam 90 kb is, eindig met gs in beg-kb. (Die aantal kb moet deelbaar deur 6 wees).
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb rondom, eindig met gs in beg-kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *slaan 2 kb oor, (2 lb, 1 ks, 2 lb, 1 ks, 2 lb) in vlg kb, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb. H/af.

Rand onderom

1ste rdte: Met Bordeaux, begin by synaat met 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke st sodat daar altesaam 222 kb is, eindig met gs in beg-kb.
2de–3de rdte: Soos by rand om moue.

Rand om nek

1ste rdte: Met Bordeaux, begin by linkervoorpant op die punt van die spleet met 1 ks, 3 kb in dies st, hekel 23 kb af, 23 kb op met die spleet, 3 kb op die punt, 14 kb by nek voor, 32 kb by regterskouer voor, 4 kb by regterskouer agter, 32 kb oor nek agter, 4 kb by linkerskouer agter, 32 kb oor linkerskouer voor, 14 kb by nek voor, gs in beg-kb, dr.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb, maar slaan 1 kb oor by elke V-vorm by nek (net na die 14 kb), asook by V-vorm agter (net na die 4 kb), hekel tot by die spleet, dr.
3de–4de rdte: Dies soos rdte 2. H/af.

Toutjie

Met Bordeaux, hekel 200 ks.
1ste ry: gs in 2de ks vanaf pen, gs in elk ks tot einde. H/af. Ryg die toutjie oorkruis oor die spleet voor.

Tossel (Maak 2)

Sny 15 stringe van 14 cm. Bind die stringe met ’n stukkie gare presies in die middel vas. Vou die stringe by die knoop en draai ’n stukkie gare onderkant die knoop om die dubbele stringe en werk ’n tossel aan elke punt van die toutjie. Werk die blomme vas volgens die foto.

Diagram

sigeunertop diagram

Send this to a friend