Hekel koel pantoffels

hekel_koel_pantoffels

’n Vinnige, maklike patroon vir pantoffels met ’n sagte materiaalsool

Deur: KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

Vinnis Colours Nikkim 100%-katoendraad (50 g-bolle): 2 balle Pale Khaki
3 mm-hekelpen
30 cm katoenmateriaal vir sole
Watteersel
1 m lint
Algemene naaldwerkbenodigdhede

LEES OOK: Hekel ’n doilie-drasak

Grootte

Pas skoengrootte 6–7
Pas die aantal driehoeke vir lengte van die voet aan
Vierkant = 10 cm x 10 cm

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; st(e) – steek(steke); tr – trossie; vlg – volgende 

LEES OOK: Hekel ’n roseserp

Aanwysings

Vierkant (hekel 2)

Met 3 mm-hekelpen hekel 2 ks.
1ste rdte: hekel die vlg in 1ste ks: (1 kb, 8 ks) 7 keer, 1 kb, 4 ks, 1 dsl.
2de rdte: (1 kb in 8 ks-ls, 4 ks) 8 keer, gs in beg-kb.
3de rdte: 3 ks, 2 lb-tr in dies st, *2 ks, (3 lb-tr, 3 ks, 3 lb-tr) in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met 2 ks, 3 lb-tr in vlg kb, 3 ks, gs bo in 3 ks.
4de rdte: 7 ks, *1 kb in vlg 3 ks-ls, 4 ks, (3 lb-tr, 4 ks, 3 lb-tr) in vlg 3 ks-ls, 4 ks, herh van * tot einde, eindig met (3 lb-tr, 4 ks, 2 lb-tr) in vlg 3 ks-ls, gs in 3de ks van 7 ks-ls.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg kb, 4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in vlg 12 kb, *(1 kb, 2 ks, 1 kb) in 1 ks-ls, 1 kb in vlg 15 kb, herh van * tot einde, eindig met *(1 kb, 2 ks, 1 kb) in 1 ks-ls, 1 kb in vlg 3 kb, gs in beg-kb. H/af.

Driehoeke (halwe vierkan t) (hekel 10 = 5 per skoen)

Met 3 mm-hekelpen hekel 2 ks.
1ste ry: hekel die vlg in 1ste ks: (1 kb, 8 ks) 4 keer, 1 kb, 4 ks, 1 dsl, dr.
2de ry: (1 kb in 8 ks-ls, 4 ks) 4 keer, 1 kb in laaste 8 ks-ls, dr.
3de ry: 6 ks, 3 lb-tr in dies st, *2 ks, (3 lb-tr, 3 ks, 3 lb-tr) in vlg kb, herh van * tot einde, eindig met 2 ks, 3 lb-tr in vlg kb, 3 ks, 1 lb in dies st, dr.
4de ry: 7 ks, 3 lb-tr in 3 ks-ls, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-ls, 4 ks, (3 lb-tr, 4 ks, 3 lb-tr) in vlg 3 ks-ls, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-ls, 4 ks, (3 lb-tr, 4 ks, 1 lb) in vlg 6 ks-ls, dr.
5de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, 4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg kb, 4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, (2 kb, 1 ks, 2 kb) in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, 4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg kb, 4 kb in vlg 4 ks-ls, 1 kb in vlg tr, 5 kb in laaste ks-ls, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 17 kb, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in 1 ks-ls, 1 kb in vlg 18 kb. H/af.
Hekel die blokke volgens die diagram met regte kante op mekaar met kortbene vas. Werk die los drade weg. Hekel ’n ry kortbene om die enkel en rondom die voetsool. Hekel 3 kortbene in die boonste hoek van die boonste vierkant.

Materiaalsole

  1. Knip 4 sole en 2 skuinsbande van 63 cm x 3 cm uit die katoenmateriaal.
  2. Knip 2 sole uit watteersel.
  3. Plaas die 2 sole, verkeerde kante op mekaar, met watteersel tussenin. Stik rondom vas.
  4. Ryg die gehekelde bodeel aan die sool vas (merk die middelpunte voor, en agter by die hak. Stik vas. (Maak seker jy het ’n regter- en linkervoet.)
  5. Meet die skuinsband rondom, stik die eindpunte aanmekaar vas. Ryg die skuinsband, met verkeerde kant op die sool aan die onderkant, vas. Stik rondom vas.
  6. Vou die skuinsband na die regte kant toe om, vou ’n soompie en ryg vas. Stik rondom vas.
  7. Knip die lint in twee en ryg deur enige twee openinge oor die brug van die voet en maak strikkies.

Send this to a friend