Marokkaanse hekelblok #5

Hier is Marokkaanse hekelblok #5 se patroon

Kleurgebruik: Vinnis Colours Nikkim DK (50 g-bolle): Kingfisher, Navy, Peach, Baby Yellow en White

Hekelpen: 3,25 mm

 

Afkortings en steekverduidelikings:

beg = begin, dies = dieselfde, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende.

 

Pofsteek (4 lb-pofst):

  1. Slaan draad oor pen.
  2. Steek pen in spesifieke steek en trek ’n lus op, die lengte van ’n langbeen.
  3. Slaan draad oor pen en trek ’n lus op in dieselfde steek, drie keer.
  4. Slaan draad oor pen en trek deur al die lusse.
  5. Slaan draad oor pen en trek deur die lus op die pen om die pofsteek te heg.

 

Trossie:

  1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
  2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
  3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

 

Picot: 3 ks, gs in 1ste ks.

 

Patroon:

Met Kingfisher, hekel 4 ks, gs in 1 ste ks om ring te vorm. H/af.

1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 8 ks, gs in dies kb, (1 kb in vlg 2 kb, 8 ks, gs in dies kb) 3 keer, gs in beg-kb.

3de rdte: gs tot in 8 ks-sp, 1 ks, *(3 kb, 3 ks, 3 kb, 3 ks, 3 kb) in lus, 1 kb in vlg kb; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

4de rdte: met Navy; heg aan in 1ste 3 ks-sp, 1 ks, 3 kb in dies sp, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 3 ks, *3 kb in vlg 3 ks-sp, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 ks, 3 kb in vlg 3 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

5de rdte: met Kingfisher; heg aan in 3 ks-sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, 5 ks, 4 lb-pofst in vlg 1 ks-sp, 2 ks, 4 lb-pofst in vlg 1 ks-sp, 5 ks, *1 kb in vlg 3 ks-sp, 5 ks, 4 lb-pofst in vlg 1 ks-sp, 2 ks, 4 lb-pofst  in vlg 1 ks-sp, 5 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb.

6de rdte: met White; heg aan in pofst, 3 ks, 2 lb-tr in dies st, picot, 2 ks, 3 lb-tr in vlg pofst, picot, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, *3 lb-tr in vlg pofst, picot, 2 ks, 3 lb-tr in vlg pofst, picot, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.

7de rdte: met Baby Yellow; heg aan 1ste picot, 1 ks, (1 kb, 5 lb) in picot, 1 kb in vlg picot, 2 ks, (2 lb-tr, 1 ks, 2 lb-tr) in vlg 5 ks-sp, 2 ks, (2 lb-tr, 1 ks, 2 lb-tr) in vlg 5 ks-sp, 2 ks, *(1 kb, 5 lb) in vlg picot, 1 kb in vlg picot, 2 ks, (2 lb-tr, 1 ks, 2 lb-tr) in vlg 5 ks-sp, 2 ks, (2 lb-tr, 1 ks, 2 lb-tr) in vlg 5 ks-sp, 2 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

8ste rdte: met Peach; 4 ks, [(1 lb, 1 ks) in vlg lb] 2 keer, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, [(1 ks, 1 lb) in vlg lb] 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 kb in vlg tr, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 1 ks, 1 kb in vlg tr, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 1 ks,  *1 lb in vlg 1 kb, 1 ks, [(1 lb, 1 ks) in vlg lb] 2 keer, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg lb, [(1 ks, 1 lb) in vlg lb] 2 keer, 1 ks, 1 lb in vlg kb, 1 ks, 1 kb in vlg tr, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 1 ks, 1 kb in vlg tr, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg tr, 1 ks; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.

9de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg lb) 3 keer, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 4 keer, 1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg 3 kb, *(1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg lb) 4 keer, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 4 keer, 1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg 3 kb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in vlg 1 ks-sp, gs in beg-kb = 26 kb oor elke sy. H/af.

10de rdte: met Navy; heg aan in hoek 3 ks-sp, 6 ks, 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg 13 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 12 kb, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 13 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 12 kb; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-6 ks = 29 lb oor elke sy. H/af.

Send this to a friend