HEKEL: ‘n Sonhoed

hekel_sonhoed

Karen Adendorff

Benodigdhede

Vinnis Colours Bambi-katoendraad DK

(50 g-balle): 3 balle Wintermint en

2 balle Candypink

Vinnis Colours Nikkim-bamboesdraad

DK (50 g-balle): 1 bal Purple Pink

4 mm-hekelpen

Pas gemiddelde kopgrootte

 

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

dr – draai

gs – glipsteek

h/af – heg af

her – herhaal

hlb – halflangbeen

kb – kortbeen

ks – kettingsteek

lb – langbeen

sp – spasie

vlg – volgende

 

Aanwysings

Kroon

Met Wintermint en 4 mm-hekelpen, hekel 4 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
Rdte 1: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1e kb.
Rdte 2: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs = 16 kb.
Rdte 3: 1 ks, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 24 kb.
Rdte 4: met Purple Pink, 1 ks, *1 kb (2 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 32 kb.
Rdte 5: met Candypink, 1 ks, *1 kb (3 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 40 kb.
Rdte 6: 1 ks, *1 kb (4 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 48 kb.
Rdte 7: met Wintermint, 1 ks, *1 kb (5 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 56 kb.
Rdte 8: 1 ks, *1 kb (6 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 64 kb.
Rdte 9: 1 ks, *1 kb (7 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 72 kb.
Rdte 10: met Purple Pink, 1 ks, *1 kb (8 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 80 kb.
Rdte 11: met Candypink, 1 ks, *1 kb (9 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 88 kb.
Rdte 12: 1 ks, *1 kb (10 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 96 kb.
Rdte 13: met Wintermint, 1 ks, *1 kb (11 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 104 kb.
Rdte 14: 1 ks, *1 kb (12 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 112 kb.
Rdte 15: 1 ks, 1 kb in elke kb tot einde, gs, h/af.

Blokpatroon (maak 7)

Met Purple Pink, hekel 6 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
Rdte 1: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1e kb.
Rdte 2: 1 kb, *3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in 3e kb van vorige rdte*, her van * tot * tot einde, gs.
Rdte 3: 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-lus, gs.
Rdte 4: hekel aan die agterkant van blom met Candypink, heg met kb in 2e lb van blomblaar, *4 ks, 1 kb in 2e lb van blomblaar*, her van * tot * tot einde, gs.
Rdte 5: (1 kb, 1 hlb, 5 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 4 ks-lus tot einde, h/af.
Rdte 6: gaan in dies st aan met Wintermint, hekel 6 ks, 1 lb in dies st, *4 ks, 1 kb in 3e lb van vlg blomblaar, 4 ks, 1 lb in kb tussen twee blomblare, 3 ks, 1 lb in dies st*, her van * tot * tot einde, gs in 3e ks van beg 6 ks.
Rdte 7: 3 ks, 3 lb in 3 ks-sp, *3 ks, 4 lb in dies ks-sp, 2 kb in 4 ks-sp, 2 ks in vlg 4 ks-sp, 4 lb in vlg 3 ks-sp*, her van * tot * tot einde, gs.
Rdte 8: 1 kb in elke st tot einde, H/af. Afwerking Werk die drade van die blokke en kroon weg. Las die blokke (VK opmekaar) met kb (in agterste lus van kb van voorste blok en voorste lus van kb van agterste blok) in elke st aan mekaar vas om sirkel te vorm. Steek die bloksirkel se borand aan die kroonrand vas en hekel op dieselfde manier met kb in elke st vas.

Rand van hoed Met Wintermint, tel 112 kb aan die onderrrand van die hoed op, gs.
Rdte 16: 1 kb in elke kb.
Rdte 17: 1 ks, *1 kb (13 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 120 kb.
Rdte 18: met Purple Pink, 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 19: met Candypink, 1 ks, *1 kb (14 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 128 kb.
Rdte 20: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 21: met Wintermint, 1 ks, *1 kb (15 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 136 kb.
Rdte 22: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 23: 1 ks, *1 kb (16 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 144 kb.
Rdte 24: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 25: met Purple Pink, 1 ks, *1 kb (17 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 152 kb.
Rdte 26: met Candypink, 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 27: 1 ks, *1 kb (18 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 160 kb.
Rdte 28: met Wintermint, 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 29: 1 ks, *1 kb (19 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 168 kb.
Rdte 30: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 31: 1 ks, *1 kb (20 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 176 kb.
Rdte 32: met Purple Pink, 1 ks, 1 kb in elke kb, gs.
Rdte 33: met Candypink, 1 ks, *1 kb (21 keer), 2 kb in vlg kb*, her van * tot * tot einde, gs = 184 kb.
Rdte 34: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs. Moenie afheg nie. Randjie Met Candypink gaan soos volg voort:
Rdte 35: 3 ks, 4 lb in dies st, *slaan 2 ste oor, 1 kb, 3 ks, 1 kb in dies st, slaan 2 ste oor, 5 lb in dies ste*, her van * tot * tot einde, h/af. Werk draad weg.

SOURCES
Elmarie Knapton

Send this to a friend