10 maniere om jou kind se talente te help ontwikkel

10_maniere_om_jou_kind_se_talente_ontikkel

Ilze Neethling, ’n geregistreerde sielkundige terapeut en psigometris, gee meer perspektief op kinders, die ontwikkeling van hul talente en die rol wat hul ouers speel om die kind te help om die talent te ontwikkel of om die kind selfs te veel te “druk”.

Moedig jou kind só aan:

• Moet nooit kinders dwing om ‘n talent ten koste van ‘n ander te ontwikkel nie,maar eerder om in gebalanseerde en produktiewe volwassenes te ontwikkel.

• Om een of ander rede is die sport-wannabee-ouers blykbaar die moeilikste ouers in hierdie kategorie van ouers wat hul eie drome deur hul kinders probeer uitleef. Sportprestasie word ten koste van akademie, sosio-emosionele ontwikkeling, vriendskappe, en selfs eenvoudige tyd vir kindwees nagejaag.

• Kindwees is noodsaaklik sodat kinders hul kreatiwiteit kan ontwikkel. Sonder kreatiwiteit sukkel die mens om ondernemings te bestuur, of entrepeneurskap toe te pas. Kreatiwiteit verwys nie noodwendig slegs na “kunstalent” nie. Kreatiwiteit, breër gesproke, verwys ook na oorlewingstrategieë.

• Daar is ‘n fyn balans tussen druk en aanmoediging. Druk jy jou kind, veroorsaak jy straks skade. Is daar te min aanmoediging, mag hy nooit ‘n moontlike talent volledig ontgin nie. Ouers moet dus onderskei tussen gesonde betrokkenheid teenoor vereistes wat ongesonde druk op die kind mag plaas.

• Wat belangstelling betref, is daar ongelukkig ‘n risiko daaraan om te dink dat as jou kind aanhoudend in ‘n spesifieke rigting belangstelling toon en dit geniet; dat dit talent of ‘n outomaties ‘n loopbaan beteken. Straks mag hy wel oor talent in daardie belangstellingsveld beskik, maar nie noodwendig voldoende vir ‘n moontlike loopbaan nie. In so ‘n geval sou ek aanlegtoetse aanbeveel.

• In baie gevalle is sulke belangstellings ook gekoppel aan die emosio-kognitiewe stadiums (of krisisse) waarin hulle hulself bevind. Moet dus nie belangstelling met talent of aanleg verwar nie.

• Wees egter altyd ondersteunend met enige van jou kind se belangstellings. Só bou jy minstens sy selfvertroue en jul verhouding, indien nie noodwendig ‘n talent of loopbaan nie.

• Belangstelling (selfs sonder talent) mag wel vir jou kinders in hul latere lewe ‘n waardevolle stokperdjie of stresreduksie word.

• Soms moet ouers terugstaan. Daar is soveel voorbeelde van ongesonde verhoudinge waar ouers te diep met ontwikkeling/bevordering van kinders se talent betrokke raak. Hollywood is een voorbeeld. In bykans elke geval waar ouers hierdie kinders se talente begin druk en bestuur het (Drew Barrymore is een voorbeeld) het die kinders op latere ouderdom twyfelagtige gedrag begin openbaar, soos met dwelms, drank en losbandigheid. Die meeste van hierdie kinders het uiteindelik kontak met hul ouers verbreek.

• Waar een kind ‘n besonderse talent toon, is dit normaal dat meer tyd en aandag outomaties/onbewustelik aan hierdie kind gegee word. Daar is dus ook ‘n meer intieme verhouding met hierdie kind, gereeld ten koste van sy sibbe. Ouers moet dus daarteen waak dat ander kinders se ontwikkeling of verhoudings nie ter wille van die “talentvolle” kind verwaarloos word nie. Beperkte navorsing is beskikbaar ten opsigte van al die aandag aan en/of die invloed van ‘n talentvolle kind op sy sibbe.

Meer inligting
Kontak Ilze by
[email protected], 072 148 7048 of besoek haar webblad by http://www.goodpsychology.net

Send this to a friend