Die moets en moenies van skei

moet_en_moenies_skei

‘n Egskeiding is een van die pynlikste dinge waardeur mense gaan en dit maak nie saak hoeveel artikels of boeke jy oor die onderwerp lees nie, ‘n mens maak foute. Ons gee raad

Zerelda Esterhuizen

Die egskeidingspaadjie kan inderdaad klipperig wees en kan rofweg een van vier verskillende roetes volg, sê dr Irene Strydom, ‘n sielkundige van Wellington.

Die vier roetes is: Die proses word gekenmerk deur baie emosionele pyn en baie chaos; een van min emosionele pyn en min chaos; een van baie emosionele pyn en min chaos; en een van min emosionele pyn en baie chaos.

Sy beskryf die vier paaie as volg:

SCENARIO 1 Baie pyn – baie chaos

Tydens hierdie proses is daar al sprake van emosionele aftakeling en teistering en die skade wat reeds fisiek of emosioneel aangerig is, is groot en meestal blywend.

· Moenie probeer om hierdie gemors self op te ruim nie; alles het reeds te ver gegaan en ‘n regsproses moet nou begin word om struktuur aan hierdie wollerige affêre te gee.

· Vat jou handsak en verlaat die verhouding dadelik.

· Hier is gewoonlik onvolwasse of gevaarlike persoonlikhede betrokke wat nie sonder professionele hulp hanteer behoort te word nie. Die psigiater, sielkundige, prokureur, huisdokter, maatskaplike werker, magistraat, polisiebeamptes en nog vele ander professionele persone kan by hierdie proses betrek word.

SCENARIO 2 Min pyn – min chaos

Hierdie proses is meer klinies van aard en die partye het vinnig besluit om inskiklik te wees en die proses so vinnig as moontlik te laat vorder.

· Hoewel dit wil voorkom asof die skeidingsproses glad verloop, moet ‘n mens nie die emosionele impak op almal minimaliseer en onderskat nie. Die detail van wat aan die gebeur is, moet deeglik met die gesin bespreek word en die kinders moet weet hoe hulle hierdeur geraak gaan word. Alles word tot in die kleinste besonderhede bespreek, byvoorbeeld waar wie gaan bly, hoe kuier- en vakansietye gaan werk, of die kinders by dieselfde skool gaan bly, hoe die geldsake gaan werk, ensovoorts.

· Die paartjie het ook hier ‘n kans om tydens huweliks- en individuele terapie van hul probleme te hanteer.

· As daar kinders betrokke is, behou die huweliksmaats kontak en as gesonde volwassenes oefen hulle om beskaafd met mekaar te kommunikeer.

SCENARIO 3 Baie pyn – min chaos

Tydens hierdie proses is een of albei partye emosioneel oorstuur en sukkel hulle om die emosionele lading wat oor ‘n lang tyd opgebou het, te hanteer.

· Die fokus moet hier wees op die emosionele stabilisering van die paartjie en die psigiater en sielkundige kan hier ‘n groot bydrae lewer. Die proses sal op die fisieke en emosionele geskiedenis van die paartjie fokus en klem sal op die erkenning van emosies, hantering van emosionele ongemak en realiteite wees.

· Tydens hierdie proses verloop die administratiewe sake van die huishouding redelik glad en is daar gesonde voorspelbaarheid. Goeie kommunikasie heers gewoonlik tussen die partye en die organisatoriese proses verloop soos beplan.

SCENARIO 4 Min pyn – baie chaos

Tydens so ‘n proses is dit asof die paartjie albei om waarskynlik verskillende redes emosioneel begin afskakel of vermurwe. Hulle kan ook al so moeg wees vir die onmin en jare lange gestry, dat hulle besluit het om nou hul energie te gebruik om die chaos wat agtergelaat is, op te ruim.

· Hoewel die paartjie onemosioneel voorkom, is daar tog ‘n moontlikheid dat hul seer emosies onderdruk, wat maar net later as ‘n gesondheidsprobleem na vore kan kom. Hulle moet dus in ‘n stadium begin om aan hul emosies uiting te gee.

· ‘n Kurator of finansiële adviseur kan aangestel word om die verstrengelde finansies en ander administratiewe sake te help uitsorteer.

Die moets

Irene gee die volgende riglyne:

· Tree te alle tye volwasse op – as jy sukkel, soek professionele hulp

· Erken die gevoelens van ongemak en seer.

· Wees eerlik oor die effek en impak van die hele proses op jou lewe.

· Erken jou aandeel in die probleem.

· As jy met ‘n gevaarlike persoon getroud is, kom so gou as moontlik uit die verhouding.

Ek was daar!

Anneline*: Die grootste moet is om nie van die onskuldige toeskouers in die hele gemors te vergeet nie – kinders het oë en ore. Moenie mekaar voor hulle slegsê nie. Ons het dit op die harde manier geleer.

Jolene*: Moenie jouself verneder nie. Hê respek vir jouself. Ek het myself keer op keer voor my eks verneder om hom te behou en het eers veel later besef dat die probleem nie by my gelê het nie.

Stefan*: Moenie beloftes maak wat jy weet jy nie kan hou nie. Wees eerlik oor als, van die finansies, besoektye saam met die kinders, ensovoorts.

Angie*: Bemagtig jouself met kennis. Moenie alles verloor net omdat jy nie weet wat jou regte is nie. Praat met mense en moenie probeer om alleen deur alles te gaan nie.

Susan*: Ek was vir jare in ‘n emosioneel en fisiek mishandelende houding. Die grap was dat ek ter wille van die kinders gebly het, want wat sou van ons word? Toe ek die dag loop, was nie net ek ‘n wrak nie, maar ook my kinders. Ek kon hulle baie trauma gespaar het as ek vroeër hulp aanvaar het en hom gelos het. As jy in ‘n aftakelende verhouding is, moet jy wegkom.

*Skuilname

BRONNE:

Dr IRENE STRYDOM:

Besoek irene se webtuiste; 082 956 4080, [email protected]

Send this to a friend