Skei in vrede

’n Egskeiding is pynlik en soms maak paartjies dit baie vyandig. Hoe kan jy dit so beskaafd as moontlik hanteer? vra JB Roux

Geskeides baklei soms lank ná die egskeiding steeds soos kat en hond, soos oor by wie die kinders Kersfees moet deurbring en toelaes wat laat betaal word. Is dit ooit te laat om te probeer vrede maak en ooreen te kom om die vyandighede te staak?

“Sommige paartjies sal sake nooit vreedsaam kan hanteer nie,” sê Roedi Nolte, sielkundige en huweliksberader.

LEES OOK: Hoe vertel jy die kinders dat julle gaan skei?

“Sielkundige faktore soos persoonlikheidsteurings speel hier ’n rol. Tensy beide partye daartoe verbind is om vyandighede te staak, is dit altyd moontlik dat een party deur die ander gemanipuleer word. Dit kan lei tot die eskalasie van konflik en toenemende bitterheid en wantroue. Om ’n patroon van jarelange vyandigheid oor herhalende kwessies te breek, moet beide partye in goeie trou heronderhandel en gewillig wees om by die ooreengekome reëlings te hou. As een of albei partye nié by die reëlings hou nie, is die kanse skraal dat hulle die strydbyl kan begrawe.

“Die goeie nuus is dat dit wel moontlik is om in vrede met jou gewese eggenoot te leef. Sommige mense funksioneer eenvoudig beter saam nadat hulle geskei is as toe hulle getroud was. Wedersydse respek en vertroue speel ’n groot rol. Geskeide paartjies wat goed funksioneer in die aspekte van hul lewens wat oorvleuel, soos die opvoeding van hul kinders, moet verantwoordelikheid vir hul gedrag kan aanvaar en empatie met ander kan hê; en die belange van ander binne redelike perke bo hulself kan stel.”

Besoek Roedi se webwerf by www.roedinolte.co.za

Send this to a friend