Egskeiding: ‘n onbetrokke eks en jul kinders

egskeiding_onbetrokke_eks_kinders

Wat as jou eks nie by die kinders se lewe betrokke is nie. Wat kan jy doen? Ons kyk na gedeelde toesig in ons 24 Julie-uitgawe.

Luisa van der Linde

Gesinne wat deur ’n egskeiding gaan se omstandighede verskil hemelsbreed van dié wat getroud is. Party enkelouers kry finansiële ondersteuning, terwyl geld vir ander nie ’n knelpunt is nie, maar hulle wens weer die ander ouer was emosioneel meer by die kinders se opvoeding betrokke. Dit gebeur ook dat ’n pa of ma soms ver van hul kinders af is omdat hulle ná die egskeiding ’n ander werk moes soek, bevorder is, ’n verhouding met ’n persoon in ’n ander dorp aangeknoop het, wil wegkom van hul eksman of eksvrou of vir ondersteuning nader aan familie getrek het.

Thomas Whiteman sê in sy boek Geskei – en die kinders enkelouerskap verskil nie dramaties van ouerskap in die algemeen nie. “Alle soorte ouerskap verg liefdevolle dissipline, die nodige leiding, die stel van ‘n voorbeeld, versorging, opvoeding en ‘n hele spektrum van emosionele ondersteuning.”

Hy meen daar is egter twee groot verskille: Jou kinders is geneig om emosioneel meer afhanklik te wees as gevolg van hul gevoel van verlies en jy het nie die bykomende ondersteuning van ’n tweede ouer wat jou kan help besluite neem en in jou frustrasies kan deel nie.

Thomas sê kinders se goeie verhouding met hul pa het ’n positiewe invloed op meisies se verhouding met die teenoorgestelde geslag, seuns se ambisie en motivering en albei geslagte se vaardighede ten opsigte van menseverhoudings.

SÓ HOU JY DIE ANDER OUER BETROKKE

Die sielkundige-dokter Daniel Swerdlow-Freed het meer as 20 jaar se ervaring in verhoudingsterapie. Dr Daniël sê ná ’n egskeiding moet albei ouers die belangrikheid van hul deelname in die kinders se lewe, hul ontwikkeling en hul emosionele welstand besef. Kinders wat voorheen geglo het dat hul gesin vir ewig en altyd saam sal woon, mag bang wees dat hul ouers, wat sê dat hulle vir altyd vir hulle lief sal wees, ook sal ophou om hulle lief te hê. Wanneer ’n ouer ver bly, kan dié vrese vererger en daar moet dus daadwerklik aan die verhouding met die ver of meer afsydige ouer gewerk word.

Die webwerf divorcehelp (www.divorcetipsforparents) sê dit bly jou verantwoordelikheid om jou kinders se verhouding met die ander ouer te ondersteun.

Hulle gee die volgende wenke:

• Moet nooit sleg praat van die ander ouer voor jou kinders nie, selfs al kom hy of sy nie hul verantwoordelikheid teenoor die kinders na nie. Praat eerder met die ander ouer wat nie sy of haar pligte nakom nie.

• Ondersteun die ander ouer se pogings om kontak met die kinders te behou deur jou kinders te help om ‘n e-posadres oop te maak waarheen Pa of Ma vir hulle boodskappe kan stuur.

• Laat jou kinders toe om via Skype met die ander ouer te kommunikeer.

• Wanneer daar boodskappe vir jou kinders van die ander ouer is, gee dit dadelik deur.

• Oorweeg om in ‘n rekenaarprogram vir geskeide ouers soos www.ourfamilywizard.com te belê. Deur middel van dié program kan jy inligting oor die kinders deel wat die ander ouer dag of nag kan lees. Kinders kan self ook inligting toevoeg.

• Gee vir jou kinders ‘n foto van die ander ouer om dié ouer vir hul “lewendig” te hou.

• Moet ook nie jou kinders verbied om oor die ander ouer te gesels nie.

• Laat jou kinders weet dat dit vir jou belangrik is dat hulle tyd saam met hul ander ouer deurbring.

• Dr Daniël sê jy kan ook uitvind of jou kinders se skool ‘n duplikaatrapport aan die ander ouer kan pos.

• Moet nooit die kinders as boodskappers gebruik nie. Probeer om waar moontlik self reëlings met jou eks te tref.

• Dis nie altyd nodig om jou eks fisiek te ontmoet nie. Ter wille van die kinders kan jy die kommunikasiekanale via die foon of e-pos oophou.

• Wanneer jy met jou eks praat, hou die gesprek saaklik en op die man af. Praat met hom of haar soos met ‘n kollega: neutraal en met respek en goeie maniere.

• Probeer versoeke rig eerder as stellings maak. Stellings kan soms as bevele geïnterpreteer word.

• As jy kommunikasiekanale positiewer wil inrig, vra jou eks se mening. Gebruik ‘n saak waaroor jy nie so sterk voel nie en vra jou eks wat sy of haar mening daaroor is.

• Kom met jou eks ooreen oor basiese huisreëls, inkomtye, huiswerk en plekke wat die kinders mag of nie mag besoek nie. Met kleiner kinders kan die skedule vir etenstye, slaaptyd en ontspanning min of meer dieselfde wees.

• Hou mekaar ingelig oor hoe en wanneer die kinders die dokter besoek, hospitaal toe moet gaan of enige ander mediese inligting.

Send this to a friend