‘My rigtinglose kind’

rigtinglose_kind

Ná matriek was jou kind vol planne, maar nou is die planne op en dit lyk nie of hy of sy ‘n toekomsvisie het nie

Deur ANNE MARAIS

Is jou kind rigtingloos?

Lees gerus die artikel in Vrouekeur (van 29 April 2016) oor rigtingloosheid by jong mense en hoe om dit te hanteer. Volgens Annette du Plessis, opvoedkundige sielkundige kan die volgende tekens ‘n aanduiding wees dat jou kind rigtingloos is:
– ‘n Lae verdraagsaamheid vir stres – Lae vlakke van motivering – Verminderde deursettingsvermoë – ‘n Onvermoë om in gepaste situasies verantwoordelikheid te aanvaar – Lae werksetiek – Narsisme – Hoë verwagting van ander sonder om dieselfde terug te gee – ‘n Gebrek aan toekomsvisie of langtermyndoelwitte – ‘n Gebrek aan vaardighede wat vir volwassenheid nodig soos, soos kook en skoonmaakvaardighede.
Beantwoord die volgende vrae om vas te stel of jou kind rigtingloos is:

  • Sukkel jou kind om besluite te neem?
  • Is jou kind verward oor beroepskeuse?
  • Sukkel jou kind om selfstandig te funksioneer?
  • Is jou kind depressief en sonder dryfkrag?
  • Is jou kind ongewoon pessimisties oor sy of haar toekoms?
  • Het jou kind ‘n gebrek aan sosiale en emosionele vaardighede?
  • Sukkel jou kind om deur te druk met take?
  • Verwag jou kind dat hul behoeftes onmiddellik bevredig word?
  • Is jou kind se dae sonder struktuur en doelloos?
  • Sukkel jou kind om op realistiese manier die daaglikse eise van die lewe te hanteer?

As jou antwoorde op die vrae meestal “ja” is, is dit tyd vir voorraadopname en professionele hulp.

 

Send this to a friend