Vroue aan die voorpunt?

Vir elkeen van ons is daar ‘n oomblik, ont moeting of gebeurtenis wat die vermoë het om die koers van ons lewe te verander of ten minste die bril waar deur ons na die lewe kyk, se lense te vervang. Wanneer jy daarop ingestel is, kan dit jou lewe verryk.

Vir elkeen van ons is daar ’n oomblik, ont moeting of gebeurtenis wat die vermoë het om die koers van ons lewe te verander of ten minste die bril waar deur ons na die lewe kyk, se lense te vervang. Wanneer jy daarop ingestel is, kan dit jou lewe verryk. As dit ’n verrassing is, is dit lekker! Maar as jy met jou oë afgewend loop en nie die geleentheid of oomblik identifiseer nie, is dit ’n groot verlies. Nie omdat die wêreld sal gaan stilstaan nie, maar omdat jy ’n kans op pure plesier en groei misgeloop het. Dit het amper gebeur toe ek Rinus le Roux moes ontmoet.

Rinus is ’n motiveringspreker en ’n baie besige man. Ná ’n groot gesukkel kry ons mekaar in die hande. Ons spreek af om by ’n hotel in Rosebank, Johannesburg, te ontmoet. “Ek het nie hare nie en my bril het rooi arms,” verduidelik Rinus toe ek vooraf wonder hoe ons mekaar gaan uitken. Ek sien hom dadelik raak. Die plafonne is hoog, die sitplekke gemaklik en die koffie uitstekend. En ons práát. Van die eerste oomblik af is daar ’n sinergie en energie – Rinus is grotendeels daarvoor verantwoordelik. Sy passie en lewenslus is aansteeklik.

Was hy altyd so doelgerig en seker van homself, wonder ek. “Op skool is my ouers meegedeel dat ek ’n onderpresteerder is,” sê hy laggend. “Blykbaar sou ek nêrens in die lewe kom nie.” Skool was dus nie altyd aangenaam nie, maar ten spyte van die verdoemende voorspellings het Rinus geleer om in homself en sy eiewaarde te glo. “Teen standerd nege het ek begin presteer en op universiteit was dit duidelik dat die teendeel waar was.” Een van die redes hoekom Rinus dalk nie in die netjiese formaat gepas het wat party skole van hul leerders verwag het nie, is omdat hy van jongs af oor die ingebore vermoë beskik het om dinge te bevraagteken; om nie alles sommer net te aanvaar omdat iemand dit gesê het nie.

Hy het reeds as kind “buite die boks” gedink. Dit was moeilik in die klein dorpie waar hy grootgeword het, ’n tipiese simbool van ’n vier kant met elke mens in sy rol en op sy plek – ge dienstig en gedweë. Rinus was die ronde klip pie wat net nie sy lê kon kry nie. “Op universiteit het ek besef ek het ’n besondere aanvoeling vir menslike waarde,” verduidelik hy. “Dit het ’n passie geword om ander te help om hul volle potensiaal te verwesenlik.”

Sedert 1995 is Rinus volstoom wêreldwyd besig om hierdie doelwit te bereik. Sy sukses is fenomenaal. Op sy kliëntelys pryk ’n paar imposante name en die maatskappye wat van hom gebruik maak, is van die grootstes in die land. Iets wat Rinus uitsonderlik maak (en hoekom ons so graag dié onderhoud met hom wou doen), is sy geloof in vroue en hul bydrae tot die samelewing. Meer estrogeen “Vroue is die spil waarom alles draai,” begin hy en leun vorentoe om sy stelling te beklemtoon. “Vroue se emosionele intelligensie is baie meer ontwikkeld as mans s’n en dus beskik hulle oor meer gereedskap om dinge te laat werk. Dit is nie altyd wát jy weet nie, maar ook hoe doeltreffend jy dit kan toepas wat die verskil tussen goed en fantasties kan beteken.” Om sy punt te illustreer verduidelik hy: “Daar is toenemend meer vroue in hoë poste. As gevolg van die bloudruk van ons verlede, wat mans in die rol van sake-ikone geplaas en vroue as versorgers uitgebeeld het, probeer die mees te vroue hul gedrag in die raadsaal op dié van mans modelleer.” Hy is ernstig toe hy aangaan. “Dit is die grootste fout. Vroue kan nie op testosteroonvlak met mans meeding nie. Hulle moet op estrogeenvlak meeding – hulle sal baie suk sesvoller wees.”

Die boodskap is dus dat vroue dit wat vir hulle natuurlik is, moet inspan in plaas daar van om dit soos die mans te wil doen. “Die wêreld is dualisties. Alles het ’n teenpool. Vir goed is daar sleg, vir manlik is daar vroulik. Dit is goed so.” Hy glimlag toe hy sê: “Die wêreld is versadig van manlike energie. Dit is nou die tyd vir vroue. Omdat vroulike krag op meer vlakke funk sioneer, is dit ongelooflik sterk. Vroue is oor die algemeen produktiewer as mans. Hulle kan van agt tot vyf op kantoor alles gedoen kry, huis toe gaan, kinders oplaai, kos op die tafel sit en voorberei vir môre se vergadering. Mans bestee meer tyd in die kantoor om dieselfde hoe veelheid werk te verrig.” Ná ’n oomblik voeg hy by: “Vroue moet net hul krag en waarde besef en nie voortdurend ondergeskik voel nie.” Hy verduidelik sagtheid en sensitiwiteit kan tot voordeel in die werkplek strek. “Die emosionele aspek kan ’n waardevolle bydrae lewer om diepte aan besluitneming te gee, omdat alle besluitneming nie altyd swart of wit is nie.”

Kry ’n vervulde lewe

Rinus le Roux.

Een van die dinge wat my van Rinus opval, is dat hy waar devolle lewenslesse uit die kleinste situasies kan lig; dat alles in der waarheid ’n geleentheid is om iets positiefs te leer. “Jy kan maklik die besluit neem om van nou af meer posi tief deur die lewe te gaan, maar die harde werk kom wanneer jy indoktrinasie moet afskud of jare se slegte gewoontes moet afleer.” Hy verduidelik daar is ’n paar ba siese dinge wat jou op ’n posi tiewe en vervulde pad kan plaas: “Ons moet op drie hoof kom ponente konsentreer: die lig gaam, die brein en die siel/hart. Elkeen van hierdie kom ponente het verskil lende behoeftes. Jou liggaam het aktiwiteit en oefening nodig. Daarsonder word dit swak en lui. Al is jy moeg en afgetakel, sal jy ondervind dat wanneer jy jou liggaam aan die gang kry, dit goedvoelhormone vrystel en jy inderwaarheid beter voel.

Die meeste mense sukkel om hulself te motiveer om oefening te kry!” Hy lag vir my gesigsuitdrukking. “Die brein het dissipline nodig – sommer baie daarvan. Dit sluit by die vorige punt aan. As jou liggaam oefening nodig het, maar jou brein is nie gedissiplineerd om die boodskap oor te dra nie, gaan jy tien teen een nie om die blok stap nie. Die ander komponente van dissipline is nodig om nie negatief te dink nie. Jy moet jouself met positiewe dinge ‘voer’. Dit sal help dat jou brein vír jou werk en nie teen jou nie.” Rinus verduidelik vinnig dat hierdie redelik eenvoudig gestel is, maar dat dit tog ’n basis vorm vir wanneer jy werklik ’n verandering wil maak. “Die derde aspek behels jou siel of hart. Die siel het passie nodig. Dit is die brandstof wat jou van binne verlig en motiveer om jou lewe die beste te leef.” Met hierdie sleutels na sukses is dit binne enigiemand se vermoë om ’n geluk kiger lewe te hê. “Of jy ’n besliste skeidslyn tussen jou professionele en persoonlike lewe trek en of jy kies om holisties te leef, dit is en bly jóú lewe. Neem beheer daarvan.”

Organisasies is maar net ’n nukleus van die wêreld – dit bestaan uit mense en daarom verdien dit hantering op ’n wye verskeidenheid vlakke. Rinus voel ook vroue speel ’n baie belangrike rol om mans te “leer” om meer met hul emo sies in voeling te kom, maar “vroue moet self verantwoordelikheid neem om hul eie siens wyses en hoe hulle ervaar word, te ver ander. Dit gaan nie sommer net gebeur nie.” Hy voel baie sterk daaroor dat ons met etikette grootgemaak is en dat dit vroue se verantwoordelikheid is om daardie persepsies van hulself (en ander) te verander. “Vroue sê moeilik ‘nee’. Daar is beslis baie gevalle waar dit nodig is en een van die maniere om vroue te bemagtig is om hulle te leer wanneer dit voordelig is om nie net ‘te doen’ nie. Vertrou jou instink en oordeel.

Die etikette waarmee ons grootgemaak is, kán afgeskud word. Jy moet net leer hoe.” Rinus se grootste wens is om vir elkeen die vermoë te gee om hul beste lewe te leef. “Elkeen van ons het daardie plek van waarheid in ons siel. Ware geluk is om dit te besef, eerlik daaroor te wees en dan iets daaraan te doen. Selfverwesenliking is nie selfsugtig nie, dit is juis die bydrae wat jy dan in die samelewing lewer wat die wêreld ’n beter plek maak.” Die wêreld is met onvergenoegde mense en gefrustreerde individue gevul. Hulle reageer voort durend uit negatiwiteit omdat hulle nie werk lik gelukkig is nie. Dit skep ’n gees van ontevredenheid en het ’n impak op ons almal. “Jou sukses of ware vrede hoef ook glad nie in ’n groot onderneming of vreeslik baie geld te lê nie. Vir elkeen sal dit verskillend wees – die geheim lê daarin om te identifiseer wat dit is wat jou gaan gelukkig maak en dan aktief daarna te streef om dit te bekom.”

’n Sprekende voorbeeld van hoe wyd Rinus dink, openbaar homself toe hy van sy huis vertel. “Ek en my vrou het hierdie wonderlike ou plek gekoop en dadelik aan die werk gespring om die huis te stroop.” Pleister is van die mure afgekap en pype is ontbloot – net die eerlikheid van die struktuur het bly staan. Mense behoort ook so eerlik en sonder pretensie te wees.” In Rinus se blou oë blink daar ’n groot waarheid. “Die meeste van dit wat ons nodig het om te weet, lê nie in ’n stel reëls of riglyne nie. Ons moet ’n bietjie tyd neem om die waarde van ons alledaagse ervarings te evalueer. Die wysheid en wonder van die lewe lê in eenvoud.” Ná ons tweede koppie koffie gee Rinus vir my een van sy boeke. By die huis loer ek vinnig daardeur en iets val my dadelik op: elke nuwe hoofstuk skop met ’n meaningful moment af – klein voorvalle of gebeure wat Rinus laat dink het, wat tot sy lewensvreugde bygedra het en het wat hom as ’n mens suksesvol gemaak het. Foto: Martin Meyer Rinus le Roux. Daar is baie motiveringsprekers wat weet wat die teorie is.

Rinus is een van min wat oor die vermoë beskik om dit haalbaar te maak – om jou te laat besef wát dit is. Hierdie ontmoeting was vir my ’n “oomblik in tyd” – een van daardie meaningful moments wat onteenseglik bygedra het om my anders na die lewe te laat kyk en dit ryker te maak. Vk Vir meer inligting oor praatjies, besoek Rinus se webwerf by www.ucan.co.za

Send this to a friend