Die gemaskerde breier: Tuinwerk

gemaskerde_breier

As daar een ding is wat ek nie van my ma oorgeërf het nie, is dit ’n liefde vir tuinmaak. Dis so ironies, want ek is mal oor ’n mooi tuin. Ek wil en kan dit net nie self so kry nie.

Deur: Christa Swanepoel

Ek onthou toe ons klein was, het my ma op ‘n keer weer in die tuin gewerk toe sy my broer vra om haar te help om ‘n boompie uit te trek wat sy losgewoel het.

Sy reaksie: “Die mense gaan vir my lag, want dis ‘n vrou se werk.” (Dit was in die dae voor hoë heinings voor ons huise.) Dis hoe ons grootgeword het – met ‘n ma wat in die tuin werk. Oral waar ons rondgetrek het, was die huisgoed skaars uitgepak of sy het die tuin ingevaar. Nie lank nie of dit was ‘n lushof. Sy het steggies gemaak en gebedel, in die veld plantjies uitgehaal en saad geoes en gesaai.

Ek wil ook so wees. Ek wil ook in die tuin werk en met ‘n mooi tuin spog, maar ek doen dit nie. En ek het ‘n piepklein tuintjie. Toe ek huis gekoop het, het die Voorsienigheid gesorg dat ek ‘n huis kry met ‘n baie klein erf, waarvan die grootste deel geplavei is, maar helaas is daar voor die voordeur ‘n lappie grond. En ek sê spesifiek grond, want dit is grootliks koelte en die gras wat die vorige eienaar daar geplant het, groei nie in die koelte nie.

LEES OOK: Die gemaskerde breier: Spertye en stres

Maar ek het goeie voornemens. Ek is nou ‘n jaar in die huis en die lente is in die lug, so die tyd is ryp om iets aan my tuin te doen. Net hierdie week gaan ek “koeltegras” bestel en plante koop. Hierdie somer gaan ek by die deur uitstap en kruie uit my eie tuin pluk. Ek gaan die voordeur oopgooi en my aan my geil en welige plante verlustig. Die voëls gaan saadjies uit my voëlvoerder kom vreet en in die waterbak bad. Die fontein in die hoek gaan ‘n rustigheid in die huis inbring en die windklokke gaan in die boom klingel.

Van nou af kan die breiwerk maar ‘n bietjie eenkant lê, want ek gaan ‘n tuin hê om aan aandag te gee.

Ek kan al sien hoe glimlag my ma …

Ouma se blokkie

Maak 5 ks, gs in 1ste st om ring te vorm.

1ste rdte: 2 ks, 15 hlb in ring, gs in 2de st aan beg. 16 hlb.

2de rdte: 3 ks, Vlb (vooromlangbeen) in dies st, *1 ks, slaan 1 hlb oor, (1 lb, Vlb) in dies st,

herh van * rondom, eindig met 1 ks, gs in 3de ks aan beg.

3de rdte: 3 ks, 1 lb tussen lb en Vlb van vorige rdte, Vlb in Vlb, 2 ks, *Vlb in lb, 1 lb tussen lb en Vlb, Vlb in vlg Vlb, 2 ks, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg.

4de rdte: 3 ks, Vlb in lb, Vlb in Vlb,(1 lb, 1 ks, 1 lb) in ks-sp, *Vlb in Vlb, Vlb in lb, Vlb in Vlb, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in

ks-sp, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg.

5de rdte: 3 ks, Alb (agteromlangbeen) in elk van vlg 3 st 2 ks, *Alb in elk van vlg 5 ste, 2 ks, herh van * rondom, en eindig met Alb in vlg st, gs in 3de ks aan beg.

6de rdte: gs tot in ks-sp, (4 ks, 1 kb) in dies sp, *3 ks, slaan 2 ste oor, 1 kb in middelste van 5 ste, 3 ks, 1 kb in ks-sp, 3 ks, 1 kb in middelste van 5 ste, 3 ks, 1 kb in ks-sp, 3 ks, 1 kb in dies sp, herh van * rondom en eindig laaste herh met gs in 2de ks aan beg,

7de rdte: gs tot in ks-sp, (4 ks, 1 dsl, 2 ks, 2 dsl) in dies sp, 3 lb in vlg ks-sp,(2 hlb, 1 kb) in vlg ks-sp, (1 kb,

2 hlb) in vlg sp, 3 lb in vlg ks-sp, *(2 dsl, 2 ks, 2 dsl) in vlg sp, 3 lb in vlg ks-sp, (2 hlb, 1 kb) in vlg ks-sp, (1 kb,

2 hlb) in vlg sp, 3 lb in vlg ks-sp, herh van * gs in 4de ks aan beg.

8de rdte: gs tot in 2 ks-sp, (2 ks, 1 kb, 3 ks, 2 kb) in ks-sp, 1 kb in elke st tot by vlg 2 ks-sp, *(2 kb, 3 ks, 2 kb) in ks-sp, 1 kb in elke st tot by ks-sp, herh van * rondom, gs in 1ste ks aan beg. Heg af.

Send this to a friend