Brei ’n snoesige trui

Slaan die koue hok met ’n snoesige trui

Deur CHRISTA SWANEPOEL

Wat het jy nodig?

6(6; 7; 8; 8) balle ELLE KALEIDO DK (100 g-balle) in Opium 4,5 mm-breinaalde Steekhouers

Grootte

86–92(92–98; 98–102; 102–07; 112–117) cm

Spanning

17 ste en 24 rye = 10 cm oor koussteek met 4,5 mm-naalde

Afkortings

alt – alternatiewe aw – aweregs beg – begin dna – draad na agter dnv – draad na voor don – draad rondom naald gl1 – glip een steek g1a – glip een steek aweregsgewys herh – herhaal ks – koussteek oorbl – oorblywende pat – patroon r – regs R(V)K – regte(verkeerde) kant R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor st(e) – steek(steke) tes – tesame vlg – volgende vmin – verminder vmeer – vermeerder weersk – weerskante

Patroonsteke

Veelvoud van 4 plus 3 1 Rifpat 1ste ry: r1, gl1, *r1, aw1, r1, gl1, herh van * tot laaste st, r1. 2de ry: aw. Herh 1ste en 2de ry. 2 Hoofpat 1ste ry: r1, gl1, *r3, gl1, herh van * tot laaste st, r1. 2de ry: aw. Herh 1ste en 2de ry. Brei-inligting Glip alle steke aweregsgewys met draad na agter.

Aanwysings

agterpant Stel 91(99; 107; 119; 127) op en werk in rifpat vir 5 cm, eindig met VK-ry. Gaan voort in hoofpat tot werk 46(46; 46; 46; 44,5) cm lank is, of lengte verlang tot by moue. Merk weersk van laaste ry om moue aan te dui. Gaan voort in pat tot werk 65(67; 68,5; 70; 70) cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming
Vlg ry: pat 31(34; 36; 41; 44) ste, draai, laat oorbl ste op steekhouer. Gaan voort oor hierdie 31(34; 36; 41; 44) ste tot werk 66(68,5; 70; 71; 71) cm lank is, heg af. Heg draad aan steke op steekhouer, heg 29(31; 35; 37; 39) ste af, pat tot einde. Gaan voort tot werk 66(68,5; 70; 71; 71) cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af. Voorpant Stel 91(99; 107; 119; 127) op en werk in rifpat vir 5 cm, eindig met VK-ry. Gaan voort in hoofpat tot werk 46(46; 46; 46; 44,5) cm lank is, of lengte verlang tot by moue. Merk weersk van laaste ry om moue aan te dui. Gaan voort in pat tot mougedeelte 12,5(15; 16,5; 18; 19) cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming
Pat 36(39; 41; 46; 49) ste, draai, laat oorbl ste op steekhouer. Gaan voort in pat en heg af aan halsrand se kant soos volg: 2 ste 2 keer en 1 st 1 keer. Gaan voort tot werk 66(68,5; 70; 71; 71) cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af. Heg draad aan oorbl ste op steekhouer, heg 19(21; 25; 27; 29) ste af, pat tot einde. Gaan voort in pat en heg af aan halsrand se kant soos volg: 2 ste 2 keer en 1 st 1 keer. Gaan voort tot werk 66(68,5; 70; 71; 71) cm lank is, eindig met VK-ry. Heg af.

Moue

Stel 35(39; 39; 39; 43) ste op werk in rifpat vir 5 cm, eindig met VK-ry. Gaan voort in hoofpat en vmeer 1 st aan weersk van 4(4; 4; 3; 3)e ry tot 73(81; 85; 87; 91) ste, werk vmeerste in pat in. Gaan voort tot mou 48(49,5; 51; 51; 52) cm lank is, of lengte verlang, eindig met VK-ry. Heg af.

Hals

Werk regterskouernaat toe. Met RKV tel 80(88; 92; 100; 104) ste rondom halsrand op. Werk in 2×2 rif vir 7 rye. Heg in rif af.

Om te volooi

Werk linkerskouer- en kraagnaat toe. Vou moue in helfte, plaas vou op skouernaat en werk in posisie. Werk mou- en synate toe. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Aparte los kraag (opsioneel)

Stel 164 ste op en werk in 2×2-rif vir 10 cm, eindig met VK-ry.
Vlg ry: werk in rif en vmeer 1 st tussen elke twee r-ste. Gaan voort in 2×3-rif vir nog 10 cm, eindig met VK-ry. Heg in rif af.

Om te voltooi

Met regte kante opmekaar werk naat agter toe.  

Send this to a friend