Brei ’n maklike trui vir ’n man

’n Maklike trui vir ‘n man met ’n eenvoudige patroon en geskakeerde breidraad

Deur CHRISTA SWANEPOEL

Wat het jy nodig?

  • 13 (13; 14; 14; 15; 15) balle ELLE FAMILY KNIT DK (50 g) in Bronco
  • 3,25 mm- en 4 mm-naalde
  • 7 knope

Spanning

22 ste x 28 rye = 10 cm oor ks met 4 mm-naalde

Afkortings

aw – aweregs beg – begin dnv – draad na voor gl1a – glip een steek aweregsgewys herh – herhaal patst – patroonsteek r – regs vlg – volgende vmeer – vermeerder vmin – verminder weersk – weerskante

Patroonsteek

(veelvoud van 4, plus 3)
1ste ry (RK): r3, *gl1a, r3, herh van * tot einde.
2de ry: r3, *dnv, gl1a, dna, r3, herh van * tot einde.
3de ry: r1, *gl1a, r3, herh van * tot laaste 2 ste, gl1a, r1.
4de ry: aw1, gl1a, *aw3, gl1a, herh van * tot laaste st, aw1. Herh 1ste tot 4de ry.

Aanwysings

AGTERPANT Met 3,25 mm-naalde stel 107(113; 119; 125; 131. 137) ste op cm werk in 1×1-rif vir 14 rye. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r0(1; 0; 1; 0; 1), 1ste ry van patst, en eindig met r0(1; 0; 1; 0; 1).
2de ry: aw0(1; 0; 1; 0; 1), 2de ry van patst, en eindig met aw0(1; 0; 1; 0; 1).
3de ry: r0(1; 0; 1; 0; 1), 3de ry van patst, en eindig met r0(1; 0; 1; 0; 1).
4de ry: aw0(1; 0; 1; 0; 1), 4de ry van patst, en eindig met aw0(1; 0; 1; 0; 1). Gaan só voort tot agterpant sowat 43 cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming Heg 6(6; 7; 8; 8; 9) ste aan beg van vlg 2 rye af. 95(101; 105; 109; 115; 119) ste. Vmin 1 st aan weersk van vlg 3(3; 3; 5; 5; 5) rye dan elke vlg alt ry tot 83(87; 91; 93; 97; 99) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot agterpant 63(64; 65; 66; 67; 68) cm lank is, eindig met VK-ry.
Skouervorming Heg 8(9; 9; 9; 10; 10) ste aan beg van vlg 4 rye af, dan 9(8; 10; 10; 9; 10) ste aan beg van vlg 2 rye. Heg af.
REGTERVOORPANT Met 3,25 mm-naalde stel 53(55; 59; 61; 65; 67) ste op en werk in 1×1-rif vir 14 rye. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r1(0; 0; 1; 1; 0), 1ste ry van patst, en eindig met r1(0; 0; 1; 1; 0).
2de ry: aw1(0; 0; 1; 1; 0), 2de ry van patst, en eindig met aw1(0; 0; 1; 1; 0).
3de ry: r1(0; 0; 1; 1; 0), 3de ry van patst, en eindig met r1(0; 0; 1; 1; 0).
4de ry: aw1(0; 0; 1; 1; 0), 4de ry van patst, en eindig met aw1(0; 0; 1; 1; 0). Gaan só voort tot 10 rye voor mousgatvorming van agterpant. **
Halsvorming Vmin 1 st aan halsrand in vlg 5 RK-rye. 48(50; 54; 56; 60; 62) ste. Werk 32 rye sonder om te vorm.
Mousgatrand Heg 6(6; 7; 8; 8; 9) ste af, pat tot einde. Vmin 1 st aan voorste rand in vlg en elke vlg 4de ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg 3(3; 3; 5; 5; 5) rye, dan vlg 3(4; 4; 3; 4; 5) RK-rye. 33(34; 37; 37; 39; 39) ste. Hou mousgat gelyk en vmin 1 st aan halsrand in elke vlg 4de ry soos voorheen tot 25(26; 28; 28; 29; 30; 31) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot voorpant so lank is soos agterpant tot skouervorming en eindig aan skouerrand.
Skouervorming Heg 8(9; 9; 9; 10; 10) ste aan beg van vlg en vlg alt ry af. Pat 1 ry. Heg af.
LINKERVOORPANT Werk soos regtervoorpant tot **.
Halsvorming Vmin 1 st aan halsrand in vlg 5 RK-rye. Werk 1 ry sonder om te vorm.
Mousgatvorming Heg 6(6; 7; 8; 8; 9) ste aan beg van vlg ry af. Pat 1 ry. Vmin 1 st aan halsrand in vlg en elke vlg 4de ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg 3(3; 3; 5; 5; 5) rye, dan vlg 3(4; 4; 3; 4; 5) RK-rye. Hou mousgat gelyk en vmin 1 st aan halsrand in elke vlg 4de ry soos voorheen tot 25(26; 28; 28; 29; 30; 31) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot voorpant so lank is soos agterpant tot skouervorming en eindig aan skouerrand.
Skouervorming Heg 8(9; 9; 9; 10; 10) ste aan beg van vlg en vlg alt ry af. Pat 1 ry. Heg af.
MOUE (dieselfde) Met 3,25 mm-naalde stel 49(49; 51; 51; 53; 53) ste op en werk 18 rye in 1×1-rif. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r1(1; 0; 0; 1; 1), 1ste ry van patst, en eindig met r1(1; 0; 0; 1; 1).
2de ry: aw1(1; 0; 0; 1; 1), 2de ry van patst, en eindig met aw1(1; 0; 0; 1; 1).
3de ry: r1(1; 0; 0; 1; 1), 3de ry van patst, en eindig met aw1(1; 0; 0; 1; 1).
4de ry: aw1(1; 0; 0; 1; 1), 4de ry van patst, en eindig met aw1(1; 0; 0; 1; 1). Gaan só voort en vmeer 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 6(4; 4; 4; 4; 4)e ry to 67(55; 59; 71; 85; 93) ste, dan elke vlg 8(6; 6; 6; 6; 6)e ry tot 81(87; 91; 95; 101; 105) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 46(46; 47; 47; 48; 48) cm lank is, eindig met aw-ry.
Moutopvorming Heg 6(6; 7; 8; 8; 9) ste aan beg van vlg 2 rye af. Werk 0(0; 2; 4; 4; 6; 6) rye sonder om te vorm. Vmin 1 st aan weersk van vlg ry dan elke vlg RK-ry tot 27(33; 35; 39; 43; 47) ste. Heg af.
REGTERVOORRAND Werk skouernate toe. Met 3,25 mmnaalde stel 10 ste op en werk in 1×1-rif tot dit lank genoeg is om oor voorrand te pas tot in middel van nek agter as dit effens gestrek word. Merk op hierdie band plek vir knope – die eerste sowat 5 rye van onder en boonste net voor halsvorming en merk ander vyf eweredig tussenin.
LINKERVOORRAND Met 3,25 mm-naalde stel 10 ste op en werk in 1×1-rif tot regoor onderste merk vir knoopsgat.
Vlg ry: rif 4, heg 2 ste af, rif 4.
Vlg ry: rif en stel 2 ste op oor afhegste. Gaan só voort vir elke knoopsgat en rif verder tot dit tot in middel van nek agter pas as dit effens gestrek word.

Om te voltooi

Werk voorrande aan voorpante vas en tot in middel van nek agter. Werk kort kante van rande aanmekaar. Vou mou in helfte, plaas vou op skouernaat en werk in posisie. Werk mou- en synate toe. Werk knope aan.

Send this to a friend