HEKEL: Doilie dit op

hekel_doilie_op

Dollie jou plekkie op met hierdie oulike gehekelde doilies!

Karen Adendorff

Benodigdhede

E lle Premier natural cotton DK (50 g-balle): 5 balle wit
3.5 mm-hekelpen
Sterk suikeroplossing (500 ml water:500 ml suiker)

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

do – draad oor pen

dsl – dubbelslagsteek

gs – glipsteek

h/af – heg af

herh – herhaal

hlb – halflangbeen

kb – kortbeen

ks – kettingsteek

lb – langbeen

sp – spasie

tr – trossie

vlg – volgende

Groot stermotief

Met 3,5 mm-pen, hekel 8 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

Rdte 1: 3 ks, 17 lb in ring, gs.

Rdte 2: 4 ks, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb*, herh van * tot * tot einde, eindig met 1 ks, gs in 3de van 4 ks.

Rdte 3: 1 ks, 1 kb in ks-sp, *3 ks, 1 kb in kssp*, herh van * tot * tot einde, eindig met kb in laaste ks-sp, 1 ks, 1 hlb in 1ste kb.

Rdte 4: 1 ks, 1 kb in hlb, *4 ks, 1 kb in 3 kslus*, herh van * tot * tot einde, gs, eindig met 2 ks, 1 hlb in 1ste kb.

Rdte 5: 1 ks, 1 kb in hlb, *5 ks, 1 kb in 4 ks-lus*, herh van * tot * tot einde, eindig met 2 ks, 1 hlb in 1ste kb.

Rdte 6: 1 ks, 1 kb in hlb, *4 ks, 1 kb in 5 ks-lus*, herh van * tot * tot einde, eindig met gs in 1ste kb.

Rdte 7: 3 ks (tel as 1e lb), 4 lb in 4 ks-lus, *2 ks, 1 lb in vlg 4 ks-lus, 2 ks, 5 lb in vlg 4 ks-lus*, herh van * tot * tot einde, eindig met 2 ks, 1 lb in 4 ks-lus, 2 ks, gs in 3de ks.

Rdte 8: 3 ks (tel as 1e lb), 1 lb in elk van vlg 2 lb, 2 lb-tr oor vlg 2 lb, *3 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 3 ks, 2 lb-tr oor vlg 2 lb, 1 lb in vlg lb, 2 lb-tr oor vlg 2 lb*, herh van * tot * tot einde, eindig met 3 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 3 ks, gs in 3de ks.

Rdte 9: 3 ks (tel as 1e lb), 2 lb-tr oor vlg 2 lb, *3 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 3 ks, 3 lb-tr oor vlg 3 lb*, her van * tot * tot einde, eindig met 3 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, 3 ks, gs in 3de ks.

Rdte 10: 3 ks (tel as 1e lb), *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) tussen vlg 2 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb-tr*, herh van * tot * tot einde, eindig met 1 lb, 2 ks, gs in 3de ks.

Rdte 11: gs tot in middel van 2 ks-sp, 1 kb, *5 ks, 1 kb in vlg 2 ks-sp*, herh van * tot * tot einde, eindig met 2 ks, 1 lb in 1ste kb.

Rdte 12: (4 kb, 2 ks, 4 kb) in elke 5 ks-lus tot einde, gs. H/af.

Klein stermotief

Met 3,5 mm-pen, hekel 7 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

Rdte 1: 3 ks, 17 lb in ring, gs bo in 3 ks.

Rdte 2: 3 ks, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, *2 ks, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb*, herh van * tot * tot einde, eindig met 2 ks, gs bo in 3 ks.

Rdte 3: 3 ks, 1 lb in elk van vlg 3 lb, 5 ks, *1 lb in vlg 4 lb, 5 ks*, herh van * tot * tot einde, gs.

Rdte 4: 3 ks, 3 lb-tr oor vlg 3 lb, *6 ks, 1 lb in 5 ks-sp, 6 ks, 4 lb-tr oor vlg 4 lb*, herh van * tot * tot einde, eindig met 6 ks, 1 lb in 5 ks-sp, 6 ks, gs.

Rdte 5: 4 ks, *(1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks) in 6 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks) in 6 ks-sp, *1 lb in 4 lb-tr, (1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks) in vlg 6 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks, 1 lb, 1 ks) in vlg 6 ks-sp*, herh van * tot * tot einde, gs in 3de van 4 ks.

Rdte 6: 3 ks, 1 lb in 1e sp, 3 ks-picot, 1 ks, *1 lb in vlg sp, 1 ks, 2 lb in vlg sp, 3 ks-picot, 1 ks*, herh van * tot * tot einde, eindig met 1 lb in vlg sp, 1 ks, gs bo in 3 ks. H/af.

Trossieblom

Beg-tr: 2 ks, lb in dies st.

tr: do, steek pen in vlg st of sp, do, trek lus op, do, trek deur 2 lusse, do, steek pen in dies st of sp, do, trek ’n lus op, do, trek deur 2 lusse, do, trek deur 3 lusse. Met 3,5 mm-pen, hekel 6 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

Rdte 1: 3 ks, 11 lb in ring, gs.

Rdte 2: beg-tr in dies st, 2 ks, *tr in vlg lb, 2 ks*, herh van * tot * tot einde, gs = 12 tr.

Rdte 3: beg-tr, 2 ks, tr in vlg sp, 2 ks, *tr in vlg tr, 2 ks, tr in vlg sp, 2 ks, herh van * tot einde, gs = 24 tr.

Rdte 4: gs in sp, 1 ks, 1 kb in dies sp, 3 ks, *kb in vlg sp, 3 ks, herh van * tot einde en eindig met 1 ks, hlb in 1ste kb om te heg en laaste lus te vorm = 24 lusse.

Rdte 5: 1 ks, kb in lus so pas gemaak, *3 ks, kb in vlg lus, herh van * tot einde en eindig met 1 ks, hlb in 1ste kb om te heg en laaste lus te vorm.

Rdte 6: 1 ks, kb in lus so pas gemaak, *4 ks, kb in vlg lus, herh van * tot einde, 4 ks, gs.

Rdte 7: beg-tr in lus, 2 ks, (tr, 2 ks) 2 keer in dies lus, kb in vlg lus, 2 ks, *(tr, 2 ks) 2 keer in vlg lus, kb in vlg lus, 2 ks, her van * tot einde, gs.

Rdte 8: 1 ks, kb in dies st, 6 ks, slaan 1 tr oor, kb in vlg tr, 6 ks, *kb in vlg tr, 6 ks, slaan 1 tr oor, kb in vlg tr, herh van * tot einde, gs.

Rdte 9: gs in vlg 2 ks, 1 ks, *(kb, 3 ks, kb) in dies lus, (tr, 2 ks) 4 keer in vlg lus, 1 tr in dies lus, herh van * tot einde, gs. H/af.

Afwerking

Werk los drade weg en doop die doilies in suikeroplossing. Span die doilies en laat goed droog word. Bepaal waar die doilies moet hang en knip die verskillende lengtes gare daarvolgens. Werk die een punt van die string aan die doilie vas en knoop die ander punt aan die reling vas. Hang almal op hierdie manier op.

SOURCES
Elmarie Knapton

Send this to a friend