Dryfhout as dekor  | Vrouekeur

Dryfhout as dekor 

Tel hierdie seevakansie ou dryfhout op en tooi jou badkamer met ’n klein bietjie hekelvernuf

Moeilikheidsgraad: *

Deur KAREN ADENDORFF

Benodigdhede  

  • Vinnis Nikkim DK (50 g-bolle): 1 bal Natural (500)
  • 3,5 mm-hekelpen
  • Dryfhoutbasis met stokkie vir mas
  • Houtlym
  • Suikeroplossing
  • Algemene naaldwerkbenodigdhede

Afkortings

beg – begin dies – dieselfde gs – glipsteek h/af – heg af herh – herhaal hlb – halflangbeen kb – kortbeen ks – kettingsteek lb – langbeen rdte – rondte sp – spasie st(e) – steek(e) tr – trossie vlg – volgende

Steekverduideliking

Trossie: Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek. Moenie die steek voltooi nie, sodat daar twee lusse op die pen is. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen. Picot: 3 ks, gs in dies st.

Aanwysings

Klein vlaggie

Begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, 1 lb in ring, (1 ks, 1 lb in ring) 10 keer, 1 ks, gs in 3de van beg-4 ks.
2de rdte: gs in vlg 1 ks-sp, 3 ks, 1 lb in dies sp, (1 ks, 2 lb-tr in vlg 1 ks-sp) 11 keer, 1 ks, gs bo in beg-3 ks.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (4 ks, 1 kb bo in vlg tr) 11 keer, 2 ks, 1 hlb in 1ste kb.
4de rdte: 8 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp, (5 ks, 1 kb in vlg sp) 2 keer, 5 ks, 2 lb-tr in vlg sp, (5 ks, 1 kb in vlg sp) 3 keer, 5 ks, 2 lbtr in vlg sp, (5 ks, 1 kb in vlg sp) 3 keer, 5 ks 1 lb in lb van vorige rdte, gs in 3de van beg-8 ks.
5de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, (4 ks, 2 lb-tr in vlg sp) 4 keer, 4 ks, 2 lb-tr in vlg lb-tr, (4 ks, 2 lb-tr in vlg sp) 4 keer, 4 ks, 2 lb-tr in vlg lb-tr, (4 ks, 2 lb-tr in vlg sp) 4 keer, 4 ks, gs bo in beg-3 ks.
6 de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, 4 ks, 2 lb in dies st, (4 lb in vlg sp, 1 lb in tr, picot) 4 keer, 4 lb in vlg sp, (2 lb, 4 ks, 2 lb) in vlg tr, (4 lb in vlg sp, 1 lb in vlg tr, picot) 4 keer, 4 lb in vlg sp, (2 lb, 4 ks, 2 lb) in vlg tr, (4 lb in vlg sp, 1 lb in tr, picot) 4 keer, 4 lb in vlg sp, gs bo in beg-3 ks, H/af.
Groot vlaggie Begin met 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 10 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 4 keer, 3 ks, slaan 1 kb oor, gs in 1ste kb.
3de rdte: (1 kb, 1 hlb , 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, eindig met gs in 1ste kb. H/af = 5 blomblare.
4de rdte: heg aan met 1 kb aan die agterkant van die blom tussen twee blomblare, (5 ks, 1 kb aan agterkant tussen twee blomblare) 4 keer, 5 ks, gs in 1ste kb.
5de rdte: (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 5 ks-sp, eindig met gs in 1ste kb. H/af.

6de rdte:
[5 ks, 1 kb in middelste van 3 lb, 5 ks, 1 kb tussen 2 kb (= tussen twee blomblare)] 5 keer, eindig met gs in 1ste st.
7de rdte: gs oor vlg 2 ks, 1 kb in dies st, (6 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 10 keer, eindig met gs in 1ste kb.
8ste rdte: gs oor vlg 3 ks, 1 kb in dies st, 8 ks, 1 kb in vlg 6 ks-sp, (6 ks, 1 kb in vlg sp) 3 keer, 8 ks, 1 kb in vlg sp, (6 ks, 1 kb in vlg sp) 2 keer, 8 ks, 1 kb in vlg sp, 6 ks, 1 kb in vlg sp, 6 ks, gs in 1ste kb, (1 sy is langer).
9de rdte: 3 ks, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in 8 kssp, 1 lb in vlg kb, (6 lb in vlg sp, 1 lb in vlg kb) 3 keer, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in vlg 8 ks-sp, 1 lb in vlg kb, (6 lb in vlg sp, 1 lb in vlg kb) 2 keer, (4 lb, 2 ks, 4 lb) in 8 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg sp, 1 lb in vlg kb, 6 lb in vlg sp, gs bo in beg-3 ks.
10de rdte: 1 kb in gs, picot, 6 ks, slaan 4 lb oor, (1 kb, picot, 6 ks, 1 kb, picot) in 2 ks-sp, 6 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot, (6 ks, slaan 6 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot) 3 keer, 6 ks, slaan 4 lb oor, (1 kb, picot, 6 ks, 1 kb, picot) in 2 ks-sp, 6 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot, (6 ks, slaan 6 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot) 2 keer, 6 ks, slaan 4 lb oor, (1 kb, picot, 6 ks, 1 kb, picot) in 2 ks-sp, 6 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot, 6 ks, slaan 6 lb oor, 1 kb in vlg lb, picot, 6 ks, slaan 6 lb oor, gs in 1ste kb.
11de rdte: gs agter picot verby tot in helfte van 6 ks-sp, 4 ks, 1 lb in dies st, 4 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in hoek-sp, [4 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 3de van 6 ks] 5 keer, 4 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg hoek-sp, [4 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 3de van 6 ks]4 keer, 4 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg hoek-sp, [4 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 3de van 6 ks] 3 keer, 4 ks, gs bo in beg-3 ks.
12de rdte: 1 kb in 1ste sp, 3 ks, 1 kb in vlg sp, 3 ks, (1 kb, 6 ks, 1 kb) in hoek-sp, (3 ks, 1 kb in 4 ks-sp), 3 ks, 1 kb in 1 ks-sp) 5 keer, 3 ks, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, (1 kb, 6 ks, 1 kb) in vlg hoek-sp, (3 ks, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, 1 kb in 1 ks-sp) 4 keer, 3 ks, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, (1 kb, 6 ks, 1 kb) in vlg hoek-sp, (3 ks, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, 1 kb in 1 ks-sp) 3 keer, 3 ks, 1 kb in 4 ks-sp, 3 ks, gs in 1ste kb.
13de rdte: 1 kb in gs, picot, (3 ks, 1 kb in vlg picot) 2 keer, 3 ks, 1 kb in 6 ks-sp, picot, (3 ks, 1 kb in vlg kb, picot) 13 keer, 3 ks, 1 kb in 6 ks-sp, picot, (3 ks, 1 kb in vlg kb, picot) 11 keer, 3 ks, 1 kb in 6 ks-sp, picot, (3 ks, 1 kb in vlg kb, picot) 8 keer, 3 ks, gs in 1ste kb.
14de rdte: gs tot in picot, 1 kb in dies picot, *3 ks, 1 kb in picot, herh van * tot einde, eindig met gs in 1ste kb.
15de rdte: 1 kb in gs, picot in elke kb met 3 ks tussen elke picot en 3 picots in hoekpicot. H/af.

Afwerking

Boor ’n gaatjie in elke dryfhoutbasis, die dikte van die stokkie. Gom die stokkie met houtlym vas en laat droog word. Werk al die los drade weg. Maak ’n suikeroplossing met helfte water en helfte suiker. Week die vlaggies in die suikerwater en span. Laat goed droog en hard word. Maak die vlaggies aan die stokkies vas.

Send this to a friend