HEKEL: Hekelidees

Hier is ’n paar hekelpatrone wat jy in ’n japtrap vir die basaar of as geskenkie vir ’n vriendin of dogtertjie kan maak

Afkortings gs – glipsteek; herh – herhaal; kb – langbeen; ks – kettingsteek; ks-sp – kettingsteekspasie; lb – langbeen

1. Versier ’n denim
Benodigdhede
DK-breidraad in kleur van jou keuse
4 mm-hekelnaald
materiaalgom of bypassende garing
blinkertjies (sequins) of kraletjies vir blomkerns
6 groter krale om by blommetjies te pas

Groot blommetjie
Maak 6 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm. 1ste rondte: 4 ks (tel as lb en ks), (1 lb, 1 ks in sirkel)9 keer, gs in 3de van 4 ks. 2de rondte: gs tot in ks-sp, *1 kb, 2 lb, 1 kb in ks-spasie, herh van * tot einde. 3de rondte: gs tot 2de lb, 7 ks, *1 kb in sp tussen 2 lb, 6 ks, herh van * tot einde, gs in 1ste van 7 ks. 4de rondte: gs tot in ks-spasie, *1 kb, 5 lb, 1 kb in ks-spasie, herh van * tot einde, gs in kb.
Middeslagblommetjie
Maak 6 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm. 1ste rondte: 4 ks (tel as lb en ks), (1 lb, 1 ks in sirkel)9 keer, gs in 3de van 4 ks. 2de rondte: gs tot in ks-spasie, *1 kb, 1 lb, 1 kb in ks-spasie, herh van * tot einde. 3de rondte: gs tot tussen lb, 6 ks, *kb tussen vlg lb, 5 ks, herh van * tot einde, gs in 1ste ks van 6 ks. 4de rondte: gs tot in ks-spasie, *1 kb, 1 lb, 1 kb in ks-spasie, herh van * tot einde, gs in kb.
Klein blommetjie
Maak 6 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm. 1ste rondte: 4 ks (tel as lb en ks), (1 lb, 1 ks in sirkel)9 keer, gs in 3de van 4 ks. 2de rondte: gs tot in ks-spasie, *1 kb, 1 lb, 1 kb in ks-spasie, herh van * tot einde, gs in kb.
Koord
Hou stuk breidraad van 20 cm vir krale. Maak 5 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm. 1ste rondte: 1 ks, *1 kb in bokant van vlg ks, herh van * en hou aan in rondte tot koord 80 cm lank is, of lengte verlang. Heg af en laat lengte van 20 cm aan einde vir krale.

Om te voltooi
Blomme op denim
1. Rangskik blomme op denim soos verkies,
2. Werk grootste blom met hand aan denim vas.
3. Doen dieselfde met middelste en klein blommetjie.
4. Plak blinkertjie of werk kraletjie in middel van elke blommetjie vas.

Blomme op koord
1. Plaas blomme van groot tot klein op mekaar en werk deur al drie blomme net weg van middel van koord.
2. Plak blinkertjie of werk kraletjie in middel van blom vas.
3. Ryg krale deur ente van koord en maak ’n knoop op punt om krale te anker.

Wenk: Versier ’n kussing, trui of beret met dieselfde blommetjies.

2. Kralenekbandjie

Benodighede

 • Elle Crochet Nr 5 in kleur van jou keuse
 • 2 mm- en 1,5 mm-hekelnaald
 • 3 saadkraletjies vir ± elke 1,5 cm en in kleure van jou keuse
 • kralenaald
 • kraleknip indien nodig

Voor jy begin:

Bepaal hoe lank jy die bandjie wil hê. Maak voorsiening vir die lengte wat jy gaan verloor omdat die koord draai. In die voorbeeld het ’n stringetjie van 42 cm na 34 “gekrimp” met die draaie. 1. Ryg kraletjies na skatting en paar ekstra op hekeldraad. 2. Laat lang stuk hekeldraad aan begin. Met 2 mm-hekelnaald maak ry ks so lank as wat jy verkies (neem bogenoemde in ag). 3. Met 1,5 mm-hekelnaald, maak kb in 2de ks van naald af, 1 kb in elke ks tot einde. 4. Maak 1 ks en begin met kb aan onderkant van ry ks vir ± 5 cm, *1 kb, bring 3 kraletjies saam tot teen naald en heg met gs aan ander kant van kraletjies, kb in vlg kb vir 1,5 cm, herh van * tot ± 5 cm voor einde, kb tot einde. Breek draad af, maar behou lang stuk draad. 5. Werk kraleknip met stuk hekeldraad aan weerskante vas.

Wenke:

 • Maak ente van bandjie sonder krale langer en knoop dit daarmee agter nek in plaas van om kraleknip te gebruik.
 • Draai dit paar keer om arm as armband.

3. Doilie

Benodighede

 • Elle Crochet Nr 5 in kleur van jou keuse
 • 2 mm-hekelnaald
 • 56 kraletjies in groottes en kleure van jou keuse
 • kralenaald

Maak 5 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm.
1ste rondte: 4 ks (tel as lb en ks), (1 lb, 1 ks)7 keer in sirkel, gs in 3de van 4 ks.
2de rondte: 3 ks en 2 lb in dieselfde ks, 2 ks, *3 lb in vlg lb, 2 ks, herh van * tot einde, gs in 3 ks.
3de rondte: 3 ks en 1 lb in 1ste lb, lb in middelste lb, 2 lb in 3de lb, 2 ks, *2 lb in 1ste lb, 1 lb in middelste lb, 2 lb in laaste lb, 2 ks, herh van * tot einde, gs in 3 ks. (5 lb elk)
4de rondte: 3 ks en 1 lb in 1ste lb, lb in middelste 3 lb, 2 lb in laaste lb, 2 ks, *2 lb in 1ste lb, lb in middelste 3 lb, 2 lb in laaste lb, 2 ks, herh van * tot einde, gs in 3 ks. (7 lb elk)
5de tot 7de rondtes: herh 4de rondte, met 2 lb in buitenste 2 lb soos tevore in elke ronde tot 13 lb elk.
8ste rondte: 3 ks, 1 lb in elke vlg lb, 5 ks, *1 lb in elke lb, 5 ks, herh van * tot einde, gs in 3 ks.
9de rondte: gs tot in 2de lb, 3 ks, 1 lb in elke vlg lb tot 2de laaste lb, 5 ks, kb in middel van 5 ks, 5 ks, *1 lb in 2de lb, lb in elke lb tot 2de laaste lb, 5 ks, kb in middel van 5 ks, 5 ks, herh van * tot einde, gs in lb.
10de rondte: gs tot in 2de lb, 3 ks, 1 lb in elke vlg lb tot 2de laaste lb, 5 ks, kb in middel van eerste 5 ks, 5 ks, kb in middel van tweede 5 ks, 5 ks, *1 lb in 2de lb, lb in elke lb tot 2de laaste lb, 5 ks, kb in middel van 5 ks, 5 ks, herh van * tot einde, gs in lb.
11 de en 12de rondte: herh 10de rondte, maar met 1 lb aan weersk minder in lb-groepe en met 5 ks meer in elke rondte.
13de rondte: gs tot in 2de lb, 1 lb in elke lb tot 2de laaste lb, 5 ks, kb in middel van eerste 5 ks, 5 ks, kb in middel van tweede 5 ks, 7 lb in middelste 5 ks-sp, kb in middel van 5 ks, 5 ks, *1 lb in 2de lb, lb in elke lb tot 2de laaste lb, kb in middel van eers te 5 ks, 5 ks, kb in middel van tweede 5 ks, 7 lb in middelste 5 ks-spasie, kb in middel van 5 ks, 5 ks, herh van * tot einde, gs in lb. Heg af

Kralerand

1. Ryg krale soos verkies op hekeldraad.
2. Heg draad by enige van sterpunte, *1 kb, bring kraal tot by hekelnaald, gs aan ander kant van kraal om dit te heg, kb in dieselfde spasie, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb in 1ste 5 ks-spasie, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb in 2de 5 ks-spasie, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb in 4de lb van 7 lb-groep, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb in vlg 5 ks-spasie, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb in vlg 5 ks-spasie, 3 ks, heg kraal, 3 ks, kb op sterpunt, herh van * rondom doilie, gs in 1ste sterpunt.

4. Drupmatjie

Benodighede

 • Elle Crochet Nr 5 in kleur van jou keuse
 • 2 mm-hekelnaald
 • 58 kraletjies in groottes en kleure van jou keuse
 • kralenaald

Maak 5 ks, gs in 1ste ks om sirkel te vorm. 1ste rondte: 3 ks (tel as lb), 11 lb in sirkel, gs in 3de van 3 ks. (12 lb) 2de rondte: 3 ks, 1 lb in dieselfde ks, 2 lb in elke lb, gs in 3de van 3 ks. (24 lb) 3de rondte: 3 ks, 2 lb in vlg lb, *1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in 3de van 3 ks. 4de rondte: 3 ks, 2 lb in vlg lb, *1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in 3de van 3 ks. 5de rondte: 4 ks (tel as lb en 1 ks), *1 lb, 1 ks, herh van * tot einde, gs in 3de van 3 ks. Heg af.

Kralerand
1. Ryg kraletjies op hekeldraad.
2. Heg draad aan enige ks-spasie, kb, *skuif krale tjie tot teen hekelpen, gs aan ander kant van kraal om dit te heg, kb in vlg ks-spasie, herh van * tot einde, gs in 1ste ks-spasie. Heg af.

Send this to a friend