HEKEL: ‘n Blomserp

hekel_blomserp

’n Mooi patroon waar jy met kleur en motiewe die wintervaalheid kan weghekel

KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

Pure Gold-DK (100 g-balle): 1 bal elk

Bark 053, Azzure 059, Cabaret 204,

Soft Lilac 200, Phlox 207, Salmon 205

3,75 mm-hekelpen

Naald met groot oog

Grootte

112 cm x 21 cm

Wenk

Sny ’n stuk papier die grootte van die serp (112 cm x 21 cm). Steek elke blom wat klaar gehekel is, onderstebo op die papier vas. Dit sal vaswerk later vergemaklik. Los ’n lang genoeg draad aan die einde van elke blom vir vaswerk.

Afkortings dies – dieselfde; dr – draai; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; hlb – halwe langbeen; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; RK – regte kant; sp – spasie; st – steek; vlg – volgende

Aanwysings

Groot sterblom (hekel 4)

1ste kleur: begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 10 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in 1ste kb.

3de rdte: 1 ks, (1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb) 5 keer, gs in 1ste kb. H/af. Met 2de kleur om die blare te hekel:

4de ry: 1 kb in vlg 5 kb, dr.

5de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 4 kb, dr.

6de ry: 1 ks, 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, 1 kb in laaste st (= 7 kb), dr.

7de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 6 kb, dr.

8de ry: 1 ks, 2 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 3 kb, 2 kb in vlg kb, 1 kb in laaste st (= 9 kb), dr.

9de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 7 kb, dr.

10de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 6 kb, dr.

11de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 5 kb, dr.

12de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 4 kb, dr.

13de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 3 kb, dr.

14de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 2 kb, dr.

15de ry: 1 ks, 1 kb in vlg 1 kb. H/af. Die eerste blaar is nou gehekel. Gaan net langs die blaar aan met die vlg blaar. Herh rye 4 tot 15 nog vier keer (om elke blaar te vorm). Moenie die draad aan die einde van die 5e blaar afheg nie. Hekel aan die RK 12 kb aan die kant van elke blaar af, en weer 12 kb aan die anderkant op, en 3 kb in die kb op die punt. Herh met elke blaar. H/af.

Klein sterblom (hekel 4)

Begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 7 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb in vlg kb, 4 ks, slaan 1 kb oor) 5 keer, gs in 3de van 7 ks.

3de rdte: (6 ks, 1 hlb in 4de ks van pen af, 1 lb in vlg ks, 1 dsl in vlg ks, slaan 4 ks van vorige rdte oor, 1 kb in vlg lb) 6 keer, eindig met gs in vlg kb. H/af.

Dubbelblom (hekel 6)

Met 1ste kleur: Begin met 8 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 16 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 6 ks (= 1 lb + 3 ks), slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb) 6 keer, 3 ks, gs in 3de van 6 ks.

3de rdte: hekel in elke 3 ks-sp: (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb), eindig met gs in 1e kb. (= 8 blomblaartjies). H/af.

4de rdte: Met 2de kleur: (Die rdte word aan die agterkant van die vorige rdte gehekel.) 1 kb in agterkant van 1ste kb van vorige rdte, (5 ks, 1 kb in agterkant tussen die vlg 2 blaartjies) 8 keer, gs in 1ste kb.

5de rdte: hekel in elke 5 ks-sp: (1 kb, 1 hlb, 5 lb, 1 hlb, 1 kb), eindig met gs in 1ste kb. H/af.

Dubbelblom met geskulpte rand (hekel 4)

Hekel rdte 1 – rdte 5 van dubbelblom in een kleur. H/af.

6de rdte: las met vlg kleur met 1 kb tussen enige twee blaartjies, (7 ks, 1 kb tussen die vlg 2 blaartjies) 8 keer, eindig met gs in 1ste kb.

7de rdte: hekel in elke 7 ks-sp: (1 kb, 1 hlb, 7 lb, 1 hlb, 1 kb), eindig met gs in 1ste kb. H/af.

Effekleur blom (hekel 8)

Begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: (6 ks, 1 kb in ring) 5 keer, 3 ks, 1 lb in ring.

2de rdte: (4 ks, 1 kb in 6 ks-sp) 5 keer, 4 ks, gs in lb.

3de rdte: [(1 ks, 3 lb, 1 ks, 3 lb, 1 ks) in 4 ks-sp, 1 kb in vlg kb] 6 keer, eindig met gs in 1ste ks. H/af.

Sirkelblom met lusse (hekel 4)

Met 1ste kleur: Hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 1 ks, (1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer, gs in 1ste kb (= 18 kb).

3de rdte: 1 ks, (1 kb in vlg 2 kb, 2 kb in vlg kb) 6 keer, gs in 1ste kb (= 24 kb).

4de rdte: Dies as 3e rdte (= 32 kb). H/af.

5de rdte: Met 2de kleur: (1 kb in vlg kb, 8 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb) 8 keer, gs in 1ste kb.

6de rdte: hekel 8 kb in elke 8 ks-sp, eindig met gs in 1ste kb. H/af.

Blaar (hekel 7)

Begin met 12 ks. (Hekel aan weerskante van die ks-ry.)

1ste ry: 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 6 ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks, 3 kb in laaste ks, (gaan aan die anderkant van die ks-ry aan), 1 kb in vlg ks, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 6 ks, 1 hlb in vlg ks, 1 kb in vlg ks, gs in laaste st. H/af.

Klein blommetjie (hekel 3)

Begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: (3 ks, 2 lb, 3 ks, gs in ring) 4 keer. H/af.

Klein ringetjie (hekel 8)

Begin met 8 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 3 ks, 16 lb in ring, gs bo in 3 ks.

Aanwysings

Pas al die blomme op die papier, steek vas en werk met klein stekies aan die agterkant aan mekaar vas.

SOURCES
ELMARIE KNAPTON

Send this to a friend