Hekel ’n reghoeksjaal

In die eenvoud van die ontwerp lê hierdie reghoeksjaal se veelsydigheid

Deur KAREN ADENDORFF

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

Elle Alula DK (200 g-balle): 2 balle Pinicola 4 mm-hekelpen Naald met groot oog

Grootte

Rugbreedte: 43 cm, Lengte: 81 cm

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, dsl = dubbelslagsteek, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende.
Trossie:
1 Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
2 Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
3 Hekel die volgende steek/steke (soos deur patroon aangedui) op dieselfde wyse.
4 Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.
Dubbelslagsteek:
1 Slaan die draad twee keer om pen.
2 Steek pen in spesifieke steek, slaan draad oor pen en trek ’n lus deur.
3 Slaan draad oor pen en trek deur twee lusse op pen – nog twee keer.

Patroon

Nota: Begin met blok in die middel van die rug en hekel na die mou-openinge toe. Die twee voorste panele word dan agterna gehekel. Volg diagram vir duidelikheid. Begin met die buitenste draad van Pinicola en 4 mm-pen, hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in begkb.
2de rdte: 4 ks (= 1 ste lb + 1 ks), (1 lb, 1 ks) in elke kb tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.
3de rdte: gs tot in 1 ks-sp, 3 ks (= 1ste lb), 2 lb in dies sp, 1 ks, *3 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: gs oor vlg 2 lb tot in 1 ks-sp, 3 ks, 2 lb-tr in dies sp, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks, *3 lb-tr in vlg 1 ks-sp, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 1 ks, 3 kb in dies sp en in elke 2 ks-sp tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies st, (2 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, 2 ks, slaan 2 kb oor, [(2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg kb, (2 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb) 5 keer, 2 ks, slaan 2 kb oor] 3 keer, gs bo in beg-3 ks.
7de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 2 lb, (1 lb, 1 hlb) in vlg 2 ks-sp, 1 hlb in vlg kb, (2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb) 3 keer, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 hlb in vlg kb, (1 hlb, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, *[(2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, (1 lb, 1 hlb) in vlg 2 ks-sp, 1 hlb in vlg kb, (2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb) 3 keer, 2 kb in vlg 2 ks-sp, 1 hlb in vlg kb, (1 hlb, 1 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb] 3 keer, gs bo in beg-3 ks.
8ste rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 dsl, 2 ks, 1 dsl, 1 lb) in dies sp, 1 lb in elke st en (1 lb, 1 dsl, 2 ks, 1 dsl, 1 lb) in elke 2 ks-hoeksp tot einde, gs bo in beg-3 ks = 29 ste per sy.
9de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 10 ste, 3 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 4 lb oor, 1 lb in vlg 10 ste, [(2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 10 ste, 3 ks, slaan 4 lb oor, 1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 4 lb oor, 1 lb in vlg 10 ste] 3 keer, gs bo in beg-3 ks.
10de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 10 lb, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg 10 lb, [(2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 10 lb, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 4 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg 10 lb] 3 keer, gs bo in beg-3 ks.
11de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 12 lb, (4 lb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, 1 lb in vlg 12 lb, [(2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 12 lb, (4 lb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, 1 lb in vlg 12 lb] 3 keer, gs bo in beg-3 ks = 40 lb per sy.
12de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in elke lb en (2 lb, 2 ks, 2 lb) in elke 2 ks-hoeksp tot einde, gs bo in beg-3 ks = 44 lb per sy.
13de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, *(1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor) oor lengte van sy tot by hoek-sp, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in 2 kshoeksp; herh van * oor elke sy, gs bo in beg-3 ks = 26 lb per sy.
14de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, *1 lb in vlg 2 lb, slaan 1 lb oor, 2 lb in elke 1 ks-sp oor sy, 1 lb in laaste 2 lb van sy, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-hoeksp; herh van * oor elke sy, gs bo in beg-3 ks = 52 lb per sy.
15de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 4 ks (= 1 ste dsl), (1 dsl, 2 ks, 2 dsl) in dies sp, *(1 dsl in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor) oor lengte van sy tot by hoek-sp, (2 dsl, 2 ks, 2 dsl) in 2 ks-hoeksp; herh van * oor elke sy, gs bo in beg-4 ks = 30 dsl per sy.
16de rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, *1 lb in vlg 2 dsl, slaan 1 dsl oor, 2 lb in elke 1 ks-sp oor sy, 1 lb in laaste 2 dsl van sy, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-hoeksp; herh van * oor elke sy, gs bo in beg-3 ks = 60 lb per sy.
17de rdte: soos rdte 13 = 34 lb per sy.
18de rdte: soos rdte 14 = 68 lb per sy.
19de rdte: soos rdte 15 = 38 dsl per sy.
20ste rdte: soos rdte 16 = 76 lb per sy.
21ste rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 36 ks, slaan 36 lb oor, 1 lb in elke lb tot vlg 2 kshoeksp, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in elke lb van vlg sy tot vlg 2 ks-hoeksp, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 40 lb, 36 ks, slaan 36 lb oor, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in elke lb oor vlg sy, gs bo in beg-3 ks.
22ste rdte: gs tot in 2 ks-sp, 3 ks (= 1 ste lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies sp, 1 lb in vlg 2 lb, 36 lb in vlg 36 ks-sp, 1 lb in elke lb tot vlg 2 ks-hoeksp, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in elke lb van vlg sy tot vlg 2 ks-hoeksp, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in vlg 42 lb, 36 lb in vlg 36 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 2 ks-sp, 1 lb in elke lb oor vlg sy, gs bo in beg-3 ks = 84 lb per sy.
23ste rdte: soos rdte 13 = 46 lb per sy.
24ste rdte: soos rdte 14 = 92 lb per sy.
25ste rdte: soos rdte 15 = 50 dsl per sy.
26ste rdte: soos soos rdte 16 = 100 lb per sy.
27ste rdte: soos rdte 13 = 54 lb per sy.
28ste rdte: soos rdte 14 = 108 lb per sy.
29ste rdte: soos rdte 15 = 58 dsl per sy.
30ste rdte: soos soos rdte 16 = 116 lb per sy.
31ste rdte: soos rdte 13 = 62 lb per sy.
32ste rdte: soos rdte 14 = 124 lb per sy.
33ste rdte: soos rdte 15 = 66 dsl per sy.
34ste rdte: soos rdte 16 = 132 lb per sy.
35ste rdte: soos rdte 13 = 70 lb per sy.
36ste rdte: soos rdte 14 = 140 lb per sy. H/af.

Voorste stroke

Heg aan volgens die diagram. (Die voorste panele kan met ’n effens groter pen gehekel word, want dit is geneig om bietjie in te trek.)
1ste ry: heg aan in 2 ks-hoeksp, 3 ks (= 1 ste lb), 1 lb in dies sp, 1 lb in vlg lb 1 ks, slaan 1 lb oor, *(1 lb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor) oor lengte van sy tot by hoek-sp, 2 lb in 2 ks-hoeksp, dr.
2de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke lb en in elke 1 ks-sp tot einde = 144 kb, dr.
3de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 4 kb oor, *1 kb in vlg 2 kb, 5 ks, slaan 4 kb oor; herh van * tot einde, eindig met 5 ks, slaan 4 kb oor en 1 kb in laaste kb, dr.
4de ry: 6 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 3 ks, *(3 lb, 3 ks, 3 lb) in vlg 5 ks-sp, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, 3 ks; herh van * tot einde, eindig met (3 lb, 3 ks, 2 lb) in laaste 5 kssp, 1 lb in laaste kb, dr.
5de ry: 3 ks, 1 lb in vlg 2 lb, 3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, *1 lb in vlg 3 lb, 3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb; herh van * tot einde, eindig met 2 lb in laaste dr-ks-sp, dr.
6de ry: 1 ks, 1 kb in dies st, *6 ks, 2 kb in vlg 3 ks-sp, 5 ks, 2 kb in vlg 3 ks-sp; herh van * tot einde, eindig met 6 ks, 1 kb in laaste lb, dr.
7de–20ste ry: herhaal ry 4-

Send this to a friend