Hekel ’n fyn handsakkie | Vrouekeur

Hekel ’n fyn handsakkie

Hekel ’n fyn handsakkie vir daardie spesiale geleentheid

Deur KAREN ADENDORFF Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • MoYa 100%-katoendraad (50 gballe): 1 bal elk Rusty Red en Dusty Pink of Candyfloss
  • 2,5 mm-hekelpen
  • 25 cm bypassende katoenmateriaal
  • Algemene naaldwerkbenodigdhede

Grootte

20 cm x 23 cm (sonder tossels)

Afkortings

beg – begin, dies – dieselfde, dr – draai, gs – glipsteek, h/af – heg af, herh – herhaal, hlb – halflangbeen, kb – kortbeen, ks – kettingsteek, lb – langbeen, ls – lus, rdte – rondte, sp – spasie, st – steek, vlg – volgende.

Springmieliesteek:

  1. Hekel die aantal langbene in dieselfde steek.
  2. Verwyder die pen uit die lus waaraan jy hekel.
  3. Steek die pen van voor na agter onderdeur albei lusse van die eerste langbeen van die groep in. Tel die lus waaraan jy hekel op en trek dit deur die steek.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die lus om die springmielie te heg.

Aanwysings

Sirkelpant (hekel 2) Met 2,5 mm-pen en Dusty Pink, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 6 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 3 ks, 4 lb-springmieliest in dies st, 5 ks, (5 lb-springmielie in vlg kb, 5 ks) 5 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
3de rdte: met Rusty Red: 1 ks, (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 5 ks-ls, gs in beg-kb. H/af.
4de rdte: met Dusty Pink: 1 ks, (1 kb, 8 ks, 1 gs, 8 ks, 1 kb) in dies st, *6 ks, (1 kb, 8 ks, 1 gs, 8 ks, 1 kb) in vlg st tussen blomblare, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: heg aan in 8 ks-ls, 1 kb in dies ls, 4 ks, 1 kb in vlg 8 ks-ls, 5 ks, *1 kb in vlg 8 ks-ls, 4 ks, 1 kb in vlg 8 ks-ls, 5 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: 3 ks, 4 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 4 lb in 5 ks-sp, *1 lb in vlg kb, 4 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 4 lb in vlg 5 ks-sp, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, *5 ks, slaan 3 lb oor, 1 kb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 2 ks, 1 lb in beg-kb.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 8 ks, gs in dies st, 6 ks, *1 kb in vlg 5 ks-ls, 8 ks, gs in dies kb, 6 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
9de rdte: heg aan in 8 ks-ls, 1 kb, 3 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls, 3 ks, *1 kb in vlg 8 ks-ls, 3 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls, 3 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 kb in 3 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 3 kb in vlg 3 ks-sp, *1 kb in vlg kb, 3 kb in 3 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
11de rdte: 3 ks, slaan 1 kb oor, *1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, gs bo in 2de van 3 ks. H/af.
12de rdte: met Rusty Red: 4 ks, *1 hlb in vlg hlb, 2 ks, herh van * tot einde, gs in 2de van 4 ks.
13de rdte: 3 ks, 2 lb in 2 ks-sp, 3 lb in elke 2 ks-sp tot einde, gs bo in 3 ks. Die sirkelgedeelte is nou voltooi. Gaan voort met die boonste inryggedeelte as volg:
14de ry: 3 ks, slaan 1 lb oor, (1 hlb in vlg lb, 1 ks, slaan 1 lb oor) 28 keer, dr.
15de ry: 1 ks, 1 kb in dies sp, 1 kb in 1 ks-sp, *1 kb in vlg hlb, 1 kb in vlg 1 ks-sp, herh van * tot einde, dr.
16de ry: *3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, dr.
17de ry: gs tot in die middel van 3 ks-sp, *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, herh van * tot einde, eindig met 1 ks, 1 kb in dr-ks, dr.
18de ry: *3 ks, 1 kb in vlg 3 ks-sp, herh van * tot einde, dr.
19de ry: 5 ks, gs in dies st, 3 ks, *1 kb in vlg kb, 5 ks, gs in dies st, 3 ks, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in dr-ks, 5 ks, gs in dies st. H/af. Die ry is geneig om plooi, maar herstel nadat die pante aanmekaar vasgewerk is. Werk al die los drade weg. Plaas die twee pante met regte kante op mekaar en werk die synaat reg rondom vas en dop om.

Toutjie (hekel 2) Met Dusty Pink, hekel 88 ks, gs in 8ste ks vanaf pen, (8 ks, gs in dies st) 2 keer. H/af. Ryg die toutjie van die een naat deur die openinge van ry 14, reg rondom en weer by dieselfde plek uit. Werk die een punt aan die ander een vas. Ryg die ander toutjie op dieselfde wyse vanaf die ander naat, reg rondom en weer by dieselfde plek uit en werk punte vas.

Tossels (maak 5) Draai Dusty Pink verskeie kere om ’n kartonvierkant met 7 cm breedte tot die aantal wendings ’n digte tossel maak. Ryg ’n stukkie onderdeur die wendings en knoop vas. Knip die wendings aan die onderkant deur en haal van die karton af. Knip gelyk indien nodig. Neem nou ’n stukkie Rusty Red en bind om die tossel vas. Werk die tossels aan die onderkant van die sakkie vas.

Voering Knip 2 sirkels met 22 cm deursnee uit katoenmateriaal. Plaas twee sirkels met regte kante bo-op mekaar. Stik 1 cm-naat reg rondom, maar laat opening dieselfde grootte as opening van sakkie. Plaas die sakkie binne-in die gehekelde sakkie. Vou die materiaalsakkie se openingnaat na buite en werk met die hand aan die gehekelde sakkie vas.

Send this to a friend