Hekel ‘n Marokkaanse teëlmat  

Hekel hierdie vinnige Marokkaanse teëlmat  in dik 100%-katoendraad

Deur KAREN ADENDORFF Foto’s ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede

Vinnis Colours Tori 100%-katoendraad (100 g-balle): 1 bal elk Coral, Aubergine en 2 balle elke Dunes en Aqua en 5 balle Aluminium 5 mm-hekelpen Dik naald met groot oog

Grootte

97 cm x 55 cm

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; sp – spasie; st – steek; vlg – volgende

Steekverduideliking

Alb – agteromlangbeen:
1. Slaan die draad oor die pen en steek die pen van agter na voor om die stam van die volgende langbeen en weer na agter uit.
2. Voltooi die langbeen soos gewoonlik.

Aanwysings

Teëlblokk e (hekel 15)

Met 5 mm-pen en Aubergine, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, (1 lb, 1 ks) 7 keer in ring, gs in 3de van 4 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in 1 ks-sp, *1 kb in vlg lb, 2 kb in vlg 1 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 24 kb. H/af.
3de rdte: met Coral: 3 ks, 1 Alb in vlg en elke kb tot einde, gs in bokant van 3 ks. H/af.
4de rdte: met Dunes: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg lb, *1 kb in vlg lb, 2 kb in vlg lb, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 36 kb.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb. Moet nie afheg nie, maar dra draad agter werk saam.
6de rdte: met Aqua: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in 2 ks-sp, *1 kb in vlg kb, 2 kb in 2 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 54 kb.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg en in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
8ste rdte: neem weer Dunes: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg kb, 2 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
9de rdte: met Aluminium: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in 2 ks-sp, *1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg 2 ks-sp, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 81 kb.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies sp, 1 kb in vlg kb en in elke kb tot einde, gs in begkb.
11de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 13 kb, 12 ks, slaan 7 kb oor, (1 kb in vlg 12 kb, 12 ks, slaan 7 kb oor) 3 keer, gs in beg-kb.
12de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 13 kb, (6 kb, 3 ks, 6 kb) in 12 ks-ls, [1 kb in vlg 12 kb, (6 kb, 3 ks, 6 kb) in vlg 12 ks-ls] 3 keer, gs in beg-kb. H/af. Werk al die los drade weg. Werk die blokke in rye van 3 aanmekaar vas en werk dan die rye aan mekaar vas.

Klein sirkeltjies (hekel 16)

Met Dunes of Aqua, hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 10 kb in ring, gs in bokant van 3 ks. H/af. Werk die los drade weg. Werk die sirkeltjies al om die rand van die mat tussen die blokke vas.

Send this to a friend