Hekel ’n roosbaadjie

Hekel ’n klassieke baadjie met roosblokmotiewe

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ANDREA CALDWELL

Moeilikheidsgraad: ***

Benodigdhede:

MoYa 100% katoen DK (50 g-balle): 11 balle London Sky Lot 122 3,5 mm-hekelpen Naald met groot oog 1 knoop met steeltjie (35 mm in deursnee) Merkertjies

Grootte

Omtrek = 90 cm; Lengte = 56 cm

Afkortings en steekverduidelikings

beg – begin, dies – dieselfde, driesl – drieslagsteek, gs – glipsteek, h/af – heg af, herh – herhaal, kb – kortbeen, ks – kettingsteek, lb – langbeen, rdte – rondte, RK – regte kant, sp – spasie, st – steek, tes – tesame, vlg – volgende

Drieslagsteek:

  1. Slaan die draad drie maal oor die pen.
  2. Steek die pen in die volgende steek.
  3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vyf lusse op die pen is.
  4. (Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse) 3 keer.
  5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

Aanwysings

Begin met 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 6 ks, 1 lb in ring, (3 ks, 1 lb in ring) 4 keer, 3 ks, gs in 3de van beg-6 ks.
2de rdte: (1 kb, 3 lb, 2 ks, 3 lb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, eindig met gs in beg-kb.
3de rdte: Die rdte word aan die agterkant van die werk gehekel. Begin die rdte met 2 ks wat slegs gehekel word om in die middelagter van die 1ste blaar te kom in plaas daarvan om die draad af te knip en weer te las. Na die 2 ks, vou die blaar vorentoe en hekel in die 1ste rdte; 1 kb aan die agterkant tussen die 3de en 4de lb, (5 ks, 1 kb aan die agterkant tussen die 3de en 4de lb van vlg blaar) 5 keer, 5 ks, gs in beg-kb.
4de rdte: 1 kb in gs, [(3 lb, 2 ks, 3 lb) in 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb] 6 keer, eindig met gs in beg-kb.
5de rdte: (Die rdte lê ook aan die agterkant van die werk), 2 ks, (vou elke blaar vorentoe en hekel in rdte 3), 1 kb aan die agterkant tussen die 3de en 4de lb, (6 ks, 1 kb aan die agterkant tussen die 3de en 4de lb van vlg blaar) 5 keer, 6 ks, gs in beg-kb.
6de rdte: (1 kb, 6 lb, 1 ks, 6 lb, 1 kb) in elke 6 ks-sp, eindig met gs in beg-kb.
7de rdte: 1 kb in gs, 5 ks, 1 kb in 1 ks-sp, 5 ks, [1 kb tussen vlg 2 kb (tussen 2 blare), 5 ks, 1 kb in 1 ks-sp, 5 ks] 4 keer, 1 kb tussen 2 kb, 5 ks, 1 kb in 1 ks-sp, 3 ks, 1 lb in beg-kb (wenk: plaas ’n merker in die lb).
8ste rdte: [(6 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 2 keer, 5 ks, 1 driesl in vlg kb, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp] 4 keer, eindig met gs in lb (in merker). H/af.

Aanmekaarhekel van blokke

8ste rdte: (6 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 2 keer, 5 ks, 1 driesl in vlg kb, gs deur driesl van vorige blok, terug met 5 ks, 1 kb in vlg 5 kssp, (3 ks, 1 ks deur vlg 6 ks-sp van vorige blok, terug met 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp) 2 keer, 5 ks, 1 driesl in vlg kb, gs deur driesl van vorige blok, terug met 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp, voltooi soos reeds beskryf. Werk alle los drade weg.

Rand om die baadjie

Met RK na voor, begin by die onderste punt van die regtervoorpant.
1ste rdte: 3 kb in die driesl, (5 kb in vlg sp, 4 ks in vlg 3 sps, 2 kb in verbindingst) 3 keer, 5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg 3 sps, 3 kb in driesl by punt voor, 5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg 2 sps, 2 ks, 1 driesl in verbindingst, 2 ks, 1 kb in vlg kb, 5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg 2 sps, 2 kb in vlg verbindingst, 4 kb in vlg 4 sps, 1 kb in vlg verbindingst, 4 kb in vlg 4 sps, 2 kb in vlg verbindingst, 4 kb in vlg 2 sps, 5 kb in vlg sp, 2 ks, 1 driesl in verbindingst, 2 ks, 1 kb in vlg st, 4 kb in vlg 2 sps, 5 kb in vlg sp, 3 kb in driesl, (4 kb in vlg 3 sps, 5 kb in vlg sp, 2 kb in verbindingst) 3 keer, 4 kb in vlg 3 sps, 5 kb in vlg sp, 3 kb in hoek-driesl, nou onderom, (5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg 3 sps, 2 kb in verbindingst) 7 keer, 5 kb in vlg sp, 4 kb in vlg 3 sps, gs in beg-kb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 kb in vlg st, 1 kb in elke st tot by middelste van 3 kb in hoek bo, 3 kb in die kb, 1 kb in vlg 14 kb (tot by 2 ks-sp), 1 kb in die 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg 14 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 34 kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 14 kb, 1 kb in 2 ks-sp, 1 kb in vlg st, 1 kb in vlg 2 ks-sp, 1 kb in vlg kb tot by middel-kb (van die 3 kb), 3 kb in middel-kb, 1 kb in elke kb tot by hoek, 3 kb in middel-kb, 1 kb in elke kb tot by beg-kb, gs in beg-kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb, maar 3 kb in elke hoek-middel-kb, slaan ook telkens 1 kb oor by die 4 v-vorms by die nek, eindig met gs in beg-kb.
4de–5de rdte: Soos rdte 3. H/af. Ra nd om moue
1ste rdte: Met RK na voor, begin in die verbindingst aan die onderkant van elke mou met 1 ks, (1 kb in die verbindingst, 4 kb in vlg 4 sps) 4 keer, eindig met gs in beg-kb.
2de–5de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb.

Knoop

Begin met 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
3de–4de rdte: 1 ks, 1 kb in elke kb, gs in 1ste kb.
5de rdte: 1 ks, 2 kb-tes rondom, gs in 1ste kb.
6de rdte: Soos rdte 5. H/af. Werk die knoop bo aan die linkerkantste voorpant.
Lussie: Hekel 15 ks en heg af. Werk die lussie bo aan die regterkantste voorpant.

Diagram

Send this to a friend