Hekel ’n kantkombers

Gebruik katoendraad en hekel ’n kantkombers

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KNAPTON

Benodigdhede

  • MoYa Caresse 100%-katoendraad DK (50 g-balle): 2 balle elk Dove, Nutmeg,
  • Mulberry, Sea Green en 12 balle Wisteria
  • 3 mm-hekelpen
  • Naald met groot oog

Grootte

Blokgrootte = ongeveer 16 cm x 16 cm Kombers = 64 blokke (8 x 8-blokke)

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin; dies = dieselfde; gs = glipsteek; h/af = heg af; herh = herhaal; kb = kortbeen; ks = kettingsteek; lb = langbeen; ls = lus; rdte = rondte; sp = spasie; st = steek; tes = tesame; vlg = volgende

Patroon

Hekel 64 blokke.
1ste rdte: met kleur 1: hekel 5 ks, (1 lb, 1 ks) 11 keer in 1ste ks, gs in 4de van beg-5 ks. H/af.
2de rdte: met kleur 2: 3 ks, 1 lb in elke 1 kssp en in elke lb tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: met kleur 3: 3 ks, 1 lb in vlg 3 lb, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 5 ks, *2 lb-tes oor vlg 2 lb, 1 lb in vlg 2 lb, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 5 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: 3 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 lb-tes oor vlg 2 lb, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 5 ks, *(2 lb-tes oor vlg 2 lb) 2 keer, 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 5 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
5de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg lb, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 1 ks, (1 lb, 1 ks) 4 keer in vlg kb, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks, *2 lb-tes oor vlg 2 lb, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 1 ks, (1 lb, 1 ks) 4 keer in vlg kb, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks. H/af.
6de rdte: met Wisteria: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, *1 kb in vlg 2 lb-tes, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks; herh van * tot einde, eindig met 2 ks, 1 lb in beg-kb.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls; herh van * tot einde, eindig met 2 ks, 1 lb in beg-kb.
8ste rdte: soos rdte 7.
9de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, *(6 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls) 3 keer, 8 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls; herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb.
10de rdte: Die rdte word net rondom die 1ste blok gehekel. By die 2de en daaropvolgende blokke word die blokke in die rdte aanmekaar gehekel. gs in vlg 3 ks van vlg ls, 1 kb in dies st, *(6 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls) 2 keer, (8 lb, 5 ks, 8 lb) in vlg 8 ks-ls, 1 kb in vlg 6 ks-ls; herh van * tot einde, eindig met gs in beg-kb.

Aanmekaarhekel van blokke

10de rdte: gs in vlg 3 ks van vlg ls, 1 kb in dies st, (6 ks, 1 kb in vlg 6 ks-ls) 2 keer, 8 lb in vlg 8 ks-ls, 2 ks, 1 ks deur die 5 ks-ls van vorige blok, 2 ks, (terug by blok wat jy nou hekel), 8 lb in dies 8 ks-ls, 1 kb in vlg 6 ks-ls, [3 ks, 1 ks deur vlg 6 ks-ls van vorige blok, 3 ks, (terug by blok wat jy nou hekel), 1 kb in vlg 6 ks-ls] 2 keer, 8 lb in vlg 8 ks-ls, 2 ks, 1 ks deur vlg 5 ks-ls van vorige blok, 2 ks, (terug by blok wat jy nou hekel), 8 lb in dies 8 ks-ls, voltooi die rdte soos beskryf.

Send this to a friend