Marokkaanse hekelblok #8


Hier is Marokkaanse hekelblok #8 se patroon

Klik hier vir die Engelse patroon

Kleurgebruik: Vinnis Colours Nikkim DK (50 g-bolle): Kingfisher, Aubergine, Navy, Cloud Blue en White

Hekelpen: 3,25 mm

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dsl = dubbelslagsteek, hlb  = halflangbeen, gp = groep, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, ls = lus, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende.

Trossie

  1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
  2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
  3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Dubbelslagsteek

  1. Slaan die draad twee maal oor die pen.
  2. Steek die pen in die volgende steek.
  3. Slaan die draad oor die pen en trek die pen deur die eerste lus sodat daar vier lusse op die pen is.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur twee lusse.
  5. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die volgende twee lusse.
  6. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die laaste twee lusse op die pen.

 

Patroon

Met Navy, hekel 4 ks, gs in 1 ste ks om ring te vorm.

1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.

2de rdte: 1 ks, 2 kb in elke kb tot einde, gs in beg-kb = 16 kb. H/af.

3de rdte: met Kingfisher; 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 1 kb oor, *1 kb in vlg kb, 5 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

4de rdte: met White; heg aan in kb oorgeslaan in rdte 3 (aan die agterkant van die ls), 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, 3 lb-tr in vlg kb aan voorkant in dies kb wat in rdte 3 gemaak is), 3 ks, *1 kb in vlg kb wat in rdte 3 oorgeslaan is, 3 ks, 3 lb-tr in vlg kb, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

LEES OOK: Hekel dié baie gewilde chevron-kombers

5de rdte: met Navy; heg aan in 5 ks-sp van rdte 3, 1 ks, 1 kb in dies sp, 3 ks, 1 kb in vlg tr, 3 ks, *1 kb in vlg 5 ks-sp van rdte 3, 3 ks, 1 kb in vlg tr, 3 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

6de rdte: met Cloud Blue: 3 ks, 2 lb in dies st, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, slaan vlg kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 ks, *3 lb in vlg kb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, slaan vlg kb oor, 1 kb in vlg kb, 1 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks.

7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, 2 kb in vlg lb, 2 ks, 1 kb in vlg lb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks, *1 kb in vlg lb, 2 ks, 2 kb in vlg lb, 2 ks, 1 kb in vlg lb, 1 ks, 1 kb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in vlg kb, 1 ks; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

8ste rdte: met Aubergine; heg aan 1ste 2 ks-sp, 4 ks, 2 dsl in dies sp, 3 ks, 3 dsl in vlg 2 ks-sp, 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 2 ks, *3 dsl in vlg 2 ks-sp, 3 ks, 3 dsl in vlg 2 ks-sp, 2 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 5 ks-sp, 1 kb in vlg kb, 2 ks; herh van * tot einde, gs bo in beg-4 ks. H/af.

9de rdte: met Cloud Blue; 4 ks,[(1 lb, 1 ks) in vlg dsl] 2 keer, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, [(1 ks, 1 lb) in vlg dsl] 3 keer, 4 ks, 1 lb in vlg 2 lb, 4 ks, *[(1 lb, 1 ks) in vlg dsl] 3 keer, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, [(1 ks, 1 lb) in vlg dsl] 3 keer, 4 ks, 1 lb in vlg 2 lb, 4 ks; herh van * tot einde, gs in 3de van beg-4 ks.

10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, (1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 kb in vlg lb) 3 keer, (2 lb-tr, 3 ks, 2 lb-tr) in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 3 keer, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 4 ks-sp, 1 kb in vlg 2 lb, 3 kb in vlg 4 ks-sp, *(1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp,) 3 keer, 1 kb in vlg lb, (2 lb-tr, 3 ks, 2 lb-tr) in vlg 3 ks-sp, (1 kb in vlg lb, 1 kb in vlg 1 ks-sp) 3 keer, 1 kb in vlg lb, 3 kb in vlg 4 ks-sp, 1 kb in vlg 2 lb, 3 kb in vlg 4 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

11de rdte: met White; heg aan in 3 ks-sp, 6 ks, 2 lb in dies sp, 1 lb in vlg 12 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 11 kb, *(2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg 12 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 11 lb; herh van * tot einde, eindig met 1 lb in vlg sp, gs in 3de van beg-6 ks. H/af.

Klik hier vir blok #9

Send this to a friend