Arabesk-driehoekserp | Vrouekeur

Arabesk-driehoekserp

 

’n Teëlontwerp met oneindige moontlikhede. Hekel dié mooi serp!

Click here for the English pattern

Deur: KAREN ADENDORFF
Gemaak deur: Tootjie Niemand
Fotograaf: Andrea Caldwell
Model: Emma Hill van Ice Models
Grimering: Profile Beauty
Stilering: Karen Adendorff

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  • Vinnis Colours Nikkim DK (50 g-balle): Kleure van jou keuse
  • 3,5 mm-hekelpen
  • 1 knopie
  • Naald vir vaswerk

Grootte

Motieffgrootte: 12 cm in deursnee (wydte) x 14 cm in deursnee (lengte)

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dr = draai, gs = glipsteek, h/a = heg af, herh = herhaal, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sp = spasie, st = steek, tr = trossie, vlg = volgende.

Trossie:

  1. Slaan die draad oor die pen en steek dit in die volgende steek.
  2. Moenie die steek voltooi nie sodat daar twee lusse op die pen is.
  3. Hekel die volgende steek op dieselfde wyse sodat daar drie lusse op die pen is.
  4. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen.

Motief: Arabesk Lanternteël (hekel 24 volgens die diagram)

Die motief kom uit die boek: Hekel teëlmotiewe met ‘n verskil deur Karen Adendorff

Die motief gebruik 4 kleure.

Met kleur 1; hekel 5 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.

1ste ry: 4 ks, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in ring, dr.

2de ry: 4 ks, 1 lb in 1ste sp, 1 ks, 1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, 1 lb in 3de van 4 dr-ks, dr.

3de ry: 4 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in 3de van 4 dr-ks, dr.

4de ry: 4 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in 3de van 4 dr-ks, dr.

5de ry: 4 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in 3de van 4 dr-ks, dr.

6de ry: 4 ks, (1 lb in vlg 1 ks-sp, 1 ks) 6 keer, 1 lb in 3de van 4 dr-ks, dr.

7de ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, (1 lb in vlg sp, 1 ks) 5 keer, 1 lb in vlg sp, dr.

8ste ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, (1 lb in vlg sp, 1 ks) 4 keer, 1 lb in vlg sp, dr.

9de ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, (1 lb in vlg sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in vlg sp, dr.

10de ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, (1 lb in vlg sp, 1 ks) 2 keer, 1 lb in vlg sp, dr.

11de ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, 1 lb in vlg sp, 1 ks, 1 lb in vlg sp, dr.

12de ry: 4 ks, slaan 1ste sp oor, 1 lb in vlg sp. H/af.

Hekel verder om die diamante.

1ste rdte: met kleur 2; heg aan in sp op die punt met 1 ks, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in dies sp, 6 lb in vlg sp, slaan 1 sp oor, 1 kb in vlg sp, slaan 1 sp oor, 6 lb in vlg sp, 1 kb in vlg sp, 6 lb in vlg sp, slaan 1 sp oor, 1 kb in vlg sp, slaan 1 sp oor, 6 lb in vlg sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

2de rdte: met kleur 3; heg aan in 1e van 2 kb met 1 ks, *1 kb in elk van vlg 2 kb, 1 kb in elk van vlg 6 lb, 1 kb in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 6 lb, (1 kb, 2 ks, 2 lb-tr, 2 ks, 1 kb) in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 6 lb, 1 kb in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 6 lb; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

3de rdte: Die rdte word net oor die 1ste motief gehekel. Met die 2de en daaropvolgende motiewe word hulle aanmekaar gehekel in die rdte. Met kleur 4; 1 ks, 1 kb in dies st, *3 ks, 1 kb in vlg 6 kb, slaan 1 kb oor, 5 lb in vlg kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in tr, 5 ks, 1 kb in dies tr, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, slaan 1 kb oor, 5 lb in vlg kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 6 kb; herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 5 kb, gs in beg-kb. H/af.

Aanmekaarhekel van motiewe

3de rdte: Die 2de motief word slegs by 1 plek aan die vorige motief vasgehekel: met kleur 4; hekel tot by die kb in lb-tr, 2 ks, 1 ks deur die 5 ks-sp van 1ste motief, terug met 2 ks, 1 kb in dies tr, 3 ks, voltooi soos reeds beskryf.

Die 3de motief (tussen die 1ste en 2de motief) word aan 5 plekke vasgehekel: met kleur 4; heg aan in lb-tr met 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, 1 ks deur 3 ks-sp van vorige motief, terug met 2 ks, 1 kb in dies tr, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, slaan vlg kb oor, 3 lb in vlg kb, 1 ks deur 3de lb van vorige motief, terug met 2 lb in dies kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 6 kb, 1 ks, 1 ks deur 5 ks-sp van vorige motiewe, terug met 1 ks, 1 kb in vlg 6 kb, slaan 1 kb oor, 3 lb in vlg kb, 1 ks deur 3de lb van vorige motief, terug met 2 lb in dies kb, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, slaan vlg kb oor, 3 ks, 1 kb in tr, 2 ks, 1 ks deur 3 ks-sp van vorige motief, terug met 2 ks, 1 kb in dies tr, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg 5 kb, voltooi soos reeds beskryf.

Rand buite-om

Beg by middelagter: 1 kb in elke st en 2 kb in elke sp. Hekel ook 3 kb in elke hoek.

Rand om nek

Beg by opening: 1 kb in elke st en 2 kb in elke sp.

Fraiings

Hekel 17 ks, gs in 5de ks vanaf pen, 1 ks, 8 kb in sirkel. H/af. Werk die fraiings en knopie aan volgens diagram.

Send this to a friend