Hoe om jou eie onderneming op die been te bring

 

eie besigheid

Ian Mann gee meer inligting oor “gewetenskapitalisme”

In die artikel in vandeesweek se uitgawe oor hoe om jou eie onderneming op die been te bring, verwys Ian Mann, skrywer van The executive update: The latest business ideas distilled into one practical guide, na “gewetenskapitalisme”.  ’n Bietjie meer hieroor:

Gewetenskapitalisme het ontstaan uit die teorie van korporatiewe sosiale verantwoordelikheid en die verwagting dat ondernemings aangedryf word deur meer as winsbejag. Sulke ondernemings is begaan met sosiale en omgewingskwessies op plaaslike én internasionale vlak.

Om sake te doen is nie meganies nie, maar organies. Indien die doen van sake meganies was, kon kliënte, verskaffers, personeel en aandeelhouers onafhanklik van mekaar funksioneer, sonder om ’n materiële effek op mekaar te hê. Omdat sake egter organies is, met die onderskeie partye wat subtiel interafhanklik is, bepaal dít wat aandeelhouers aan bestuur doen weer hoe bestuur die werknemers behandel. Dit het weer ’n effek op kliënte en verskaffers en eindelik die samelewing waarin ’n onderneming sake doen. Indien werknemers onderbetaal, onderwaardeer of misbruik voel, sal hulle misnoegd voel en hulle entoesiasme afneem.

Indien kapitaliste gewetenloos optree, is daar die onversadigbare “gryp” na geld deur die indiwidu wat in sy eie klein kringetjie leef. Dis soos ’n ruspe wat vanaf geboorte tot metamorfose ’n honderd keer groter word omdat die ruspe “selfsugtig” is en eenvoudig alles in sy pad eet. Die ruspe word ’n skoenlapper wat deur die blomme wat hy aanraak om nektar te kry, oorvloed skep. In dié anologie verteenwoordig die skoenlapper gewetenskapatalisme.

Gewetenskapitalisme kan aangemoedig word deur belastingskortings toe te staan aan maatskappye wat “die regte ding” doen, of deur wetgewing wat maatskappye penaliseer indien dit nie positiewe bydraes tot die samelewing maak nie of die omgewing benadeel

Send this to a friend