Is jou werksplek toksies?

Ly jy aan depressie en is jy midde in ‘n moeilike werksituasie?

Depressielyers word soms gedwing om te werk en dit is nie opsigself ‘n probleem nie. Daar is egter wel sommige gevalle waar die werksplek toksies is en depressielyers se toestand kan in sodanige situasie vererger. Hoe weet jy of jou werksplek toksies is? ‘n Toksiese werkplek het volgens die Amerikaanse mediese skrywer Amy Scholten die volgende kenmerke:

 • Chroniese hoë vlakke van stres.
 • Lae moraal onder werknemers.
 • Gebrekkige balans tussen werk en normale lewe. Jy werk byvoorbeeld meer as 40 uur per week.
 • Fisieke en emosionele gesondheidsprobleme onder al die werknemers.
 • Gebrekkige lojaliteit teenoor werknemers.
 • Gebrekkige leierskap wat insluit aggressie, onwilligheid om te luister, intimidasie van werknemers, gebrekkige empatie en onrealistiese verwagtinge.
 • Swak kommunikasie tussen bestuur en werknemers en gebrekkige terugvoer oor werksverwante kwessies.
 • Plaas die blaam vir probleme onregverdiglik op werknemers.
 • Wanfunksionele verhoudings in die werksplek.
 • Boeliegedrag by die werk.
 • Onrealistiese eise wat gestel word aan werknemers en wat kan lei tot uitbranding.

As jou werkplek tekens van bogenoemde toon moet jy ernstig oorweeg of dit die regte plek vir jou is. Gaan praat met jul menslike hulpbronne-beampte of gaan spreek ‘n kliniese sielkundige. Skenk ernstig oorweging aan jou situasie en kry alternatiewe.

Bykomende bron: www.innermedpublishing.com

Send this to a friend