Kan jy jou woede beheer?

kan_jy_jou_woede_beheer

Ons gesels oor padwoede in die 31 Oktober-uitgawe. Lees hier vir meer oor woede.

Lindi Herbst

Dr Arina Lanser, opvoedkundige sielkundige van Roodepoort, sê woede is ‘n normale, menslike reaksie. Dis goed en terapeuties om woede, wat die simptoom van iets anders is, uit te laat. Dit moet egter op die regte manier gedoen word nadat die regte emosie geïdentifiseer is. Die persoon wat woede opkrop, kan allerlei probleme ervaar.”

Sy wys daarop dat aangesien die simptome van opgekropte woede dieselfde is as wat by depressielyers gevind word, kan aanvaar word dat woede wat nie beheer word of erkenning kry nie, tot depressie by sommiges kan lei.

Die uitlaat van woede moet egter nie gesien word as vrye teuels wat aan iemand gegun word om ander doelbewus seer te maak of skade te berokken nie.

Die simptome

• Slegte slaap- en eetgewoontes lei tot verswakte konsentrasie en verlies aan stamina.
• Verhoudings kan verbrokkel.
• Verswakte selfbeeld kan voorkom of ’n oormatige, onvanpaste selfvertroue wat ’n dominerende persoonlikheid tot gevolg het.
• Die respek en vertroue van ander mense kan geskaad word.
• Die persoon se swak gedrag bring mee dat hy uit sosiale kringe, vriendskappe, sy werkomgewing en sportsituasies gesluit word.
• ’n Ongesond humeurige persoon ontwikkel negatiewe leierseienskappe en kan ander nadelig beïnvloed.
• Werksgeleenthede en persoonlike groei word beperk.

Slaan daai humeur hok!

• Leer om die ware emosie te identifiseer en te verwoord. Kies die gepaste aksie of optrede daarvolgens.
• Ontspan deur verskeie kere stadig en diep asem te haal en op hierdie sensasie in plaas van jou woede te konsentreer.
• Visualiseer! Verplaas jouself van jou omstandighede na ’n omgewing wat jou rustig en kalm laat voel.
• Skakel na ’n totaal verskillende aktiwiteit oor – doen iets heeltemal anders indien moontlik.
• Raak aktief, nie destruktief nie. Haal jou woede op ’n slaansak uit, druk ’n stresbal, werk in die tuin of luister na musiek, swem, stap of ry fiets.
• Deel jou frustrasie met iemand en fokus op jou gevoelens en nie op wat jy beoog om daaromtrent te doen nie.
• As dit nie help nie, sluit by ’n ondersteuningsgroep aan waar ander jou probleem deel en die groep jou raad kan gee.

Word weer heel

As jou humeur reeds ’n gedeelte van jou lewe skade berokken het, of ander se lewe verwoes of selfs in gevaar gestel het, is daar tog hoop om dié verhoudings te herstel.

“Vir sommige is dit baie eenvoudig en maklik om genesing te bewerkstellig. Die gelukkiges leer betyds om uitbarstings te beheer. So ’n persoon kan die skade wat hy moontlik aangerig het oor tyd deur ‘voorval vrye’ optrede herstel.

“Die hartseer lê egter by dié wat in ’n staat van ontkenning is. Hulle verstaan nie noodwendig hul gedrag nie en bring hul lewe onvergenoegd deur. Hulle voel uiteindelik geïsoleerd en eensaam en verval in depressie.”

’n Onvervulde lewe en gebroke verhoudings hoef egter nie die lot van ’n persoon wat tot woede geneig is, te wees nie.

Arina stel voor as jy, of iemand na aan jou, hulp benodig om woede en aggressie te herken, te verstaan en te verwerk, ’n mens vir spelterapie, psigoterapie en selfs hipnoterapie kan aanklop.

“’n Psigiater kan ook medikasie voorskryf as dit nodig sou wees. Dit moet egter slegs gedoen word in gevalle waar ander behandelings nie suksesvol was nie. Ontspanningsoefeninge en veral visualisering, is ook twee kragtige tegnieke om humeur te beheer.

“Daar is altyd hulp beskikbaar. Die kuns is egter om betyds hulp te soek voordat jou lewe deur jou woede in donkerte verval.”

• Dr Arina Lanser 083 266 9575

Send this to a friend