Spaar vir hul studies

finansies

Om vroegtydig vir jou kinders se opvoeding voorsiening te maak, is een van die waardevolste geskenke wat jy vir hulle kan gee, skryf Ansja Ferreira in ons 19 Junie-uitgawe

Ansja Ferreira

“Jou kinders se studies moet een van die belangrikste prioriteite in jou lewe wees,” sê Horace Terry, ’n gesertifiseerde finansiële beplanner. “Jou kinders se kwalifikasies gaan bepalend wees of hulle in die arbeidsmag met al die ander jong werksoekers sal kan meeding. Wanneer jy dus gaan sit en jou huishouding se maandelikse begroting optrek, sal jy jou kind se studievoorsiening heel bo-aan jou prioriteitslys moet plaas. Sit dus elke maand iets weg vir studies, voor jy jou DStv betaal of geld vir jul jaarlikse vakansie wegsit, beveel Horace aan.

Pas jou testament aan
Wat gebeur as ouers dalk te sterwe kom voordat die kinders die ouderdom bereik wanneer hulle kan gaan studeer? Mense met jong kinders wil veral weet wat die beste oplossing is en hoe hul testament opgestel kan word om hul jong kinders se erflating te beskerm. Volgens Connie Bruwer, ‘n geoktrooieerde rekenmeester, is die beste oplossing vir ouers met minderjarige kinders om ‘n testamentêre trust vir hul kinders te stig, waarvan die kinders die begunstigdes is en die trustees van die trust die belange van die kinders beskerm.

“Die trustees is die persone wat in belang van jou kinders gaan optree en die geldsake van die trust hanteer. Jy moet mooi besin wanneer jy ’n trustee aanstel. Dit is nie noodwendig die beste om dieselfde persoon wat die kinders se voog gaan wees as trustee aan te stel nie. Die trustee moet iemand wees wat die nodige finansiële kennis en agtergrond het om jou kinders se finansiële sake die beste tot hul voordeel te kan bestuur.

“Uit die trust kan daar dan fondse onttrek word, wat gebruik kan word soos benodig vir studiedoeleindes. Dit is belangrik om dit dan só vooraf in jou testament te spesifiseer dat daar vir studies uit die trust voorsiening gemaak moet word. Die bates en kontant in die trust kan realiseer wanneer jou kinders die ouderdom van 21 jaar bereik of op ’n ouderdom soos deur die testateur verkies, wat nie minder as 21 jaar behoort te wees nie.”

Meer inligting
Besoek www.pcbruwer.co.za en kontak Horace by [email protected]

Send this to a friend