Wie’s jou ou mens?

Oud_volwasse

Foto: www.freepik.com

Sosiale wetenskaplikes sê ouderdom is n relatiewe begrip en jy moet versigtig wees as jy vandag iemand as oud wil bestempel

Deur ZERELA ESTERHUIZEN

 

’n Britse gerontoloog verbonde aan die Oxford-instituut oor bevolkingsouderdom sê mense in hul sestiger-, sewentiger- en tagtigerjare moet steeds as aktiewe volwassenes beskou word.

Prof Sarah Harper sê mense moet eers as oud beskou word as hulle die vierde stadium bereik. Dit is wanneer hulle verswak is en sorg benodig – andersins moet jy bloot na mense oor 60 as volwassenes verwys.

“Die vraag oor wanneer jy regtig oud is duik toenemend op soos mense se lewensduur verleng,” sê sy.

Statistiek toon dat die algemene lewensverwagting elke dekade met twee en ‘n halwe jaar styg.

In die 18de eeu was daar net tien 100-plussers in Europa, vandag is daar 14 500 slegs in Brittanje.

“Mense word dramaties ouer en dit sonder radikale wetenskap,” sê Sarah. “Soos mense se lewensverwagting styg, is daar baie kwessies waaroor ons kan debatteer. Aftree-ouderdom en of mense eers later in hul lewe moet trou. Wil paartjies vir 60 of 70 jaar saam wees?”

Sarah sê ons bly in ‘n samelewing wat weet dat seksisme en rassisme verkeerd is, maar tog word stereotipes oor ouderdom as aanvaarbaar gesien. Dit moet verander, maan sy.

 

BRON: www.ageing.ox.ac.uk, www.guardian.com

 

Send this to a friend