Brei: ‘n Kortmoutrui

brei_kortmoutrui

Brei ’n deftige kortmoutrui met ’n skulpierand as afronding

DEUR: CHRISTA SWANEPOEL

Patroon en foto: SIRDAR (2269); www.elleyarns.com

Benodigdhede

7(8;10;11;13;14) balle SIRDAR FLIRT DK of enige ELLE DK (50 g-balle);
Een paar elk 3,25 mm- en 4 mm-breinaalde Steekhouer

Mate

Om borsmaat te pas van: 81/86(91/97;102/ 107;112/117;122/127;132/137)cm
Ware grootte: Bors: 89(99;109;122;131;141)cm Volle lengte:54(56;60;64;68;72)cm
Aanwysings word vir die kleinste grootte gegee, met die groter groottes tussen hakies.

Spanning

Spaar tyd, doen ’n spanningstoets. 24 ste en 28 rye = 10 cm oor rifpat met 4 mm-naalde
As daar te min steke op die toetslappie is, gebruik dunner naalde; as daar te veel steke op is, gebruik dikker naalde.

Afkortings

alt – alternatiewe; aw – aweregs; beg – begin; dnv – draad na voor; dom – draad oor naald; drn – draad rondom naald; gl1 – glip een steek regsgewys; herh – herhaal; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; R(V)K – regte(verkeerde) kant; R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor; st(e) – steek(steke); tes – tesame; tgso – trek glipsteek oor; vermin – verminder; vermeer – vermeerder; vlg – volgende

Agterpant

Met 3,25 mm-naalde en duimmetode stel 107(119;131;147;157;169)ste op.
1ste ry: r. Hierdie ry sal nou na verwys word as rs (reksteek). Werk nog 1 ry in rs. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
Vir slegs 1ste, 3de en 6de groottes
1ste ry:
r5(1;4), gl1, r1, tgso, r6, dnv, *r1, dnv, r6, gl1, r2tes, tgso, r6, dnv, herh van * tot laaste 14(10;13)ste, r1, dnv, r6, gl1, r1, tgso, r5(1;4).
2de ry: aw12(8;11), r1, aw1, *r1, aw13, r1, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r1, aw12(8;11).
3de ry: r5(1;4), gl1, r1, tgso, r5, dnv, drn, aw1, *r1, aw1, don, r5, gl1, r2tes, tgso, r5, dnv, drn, aw1 herh van * tot laaste 14(10;13)ste, r1, aw1, don, r5, gl1, r1, tgso, r5(1;4).
4de ry: aw11(7;10), r2, aw1, *r2, aw11, r2, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r2, aw11(7;10).
5de ry: aw1(0;0), r4(1;4), gl1, r1, tgso, r4, dnv, drn, aw2, *r1, aw2, don, r4, gl1, r2tes, tgso, r4, dnv, drn, aw2, herh van * tot laaste 14(10;13)ste, r1, aw2, don, r4, gl1, r1, tgso, r4(1;4), aw1(0;0).
6de ry: r1(0;0), aw9(6;9), r3, aw1, *r3, aw9, r3, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r3, aw9(6;9), r1(0;0).
7de ry: aw2(0;1), r3(1;3), gl1, r1, tgso, r3, dnv, drn, aw3, *r1, aw3, don, r3, gl1, r2tes, tgso, r3, dnv, drn, aw3, herh van * tot laaste 14(10;13) ste, r1, aw3, don, r3, gl1, r1, tgso, r3(1;3), aw2(0;1).
8ste ry: r2(0;1), aw7(5;7), r4, aw1, *r4, aw7, r4, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r4, aw7(5;7), r2(0;1).
9de ry: aw3(0;2), r2(1;2), gl1, r1, tgso, r2, dnv, drn, aw4, *r1, aw4, don, r2, gl1, r2tes, tgso, r2, dnv, drn, aw4, herh van * tot laaste 14(10;13) ste, r1, aw4, don, r2, gl1, r1, tgso, r2(1;2), aw3(0;2).
10de ry: r3(0;2), aw5(4;5), r5, aw1, *r5, aw5, r5, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r5, aw5(4;5), r3(0;2).
11de ry: aw4(0;3), r1, gl1, r1, tgso, r1, dnv, drn, aw5, *r1, aw5, don, r1, gl1, r2tes, tgso, r1, dnv, drn, aw5, herh van * tot laaste 14(10;13)ste, r1, aw5, don, r1, gl1, r1, tgso, r1, aw4(0;3).
12de ry: r4(0;3), aw3, r6, aw1, *r6, aw3, r6, aw1, herh van * tot laaste 13(9;12)ste, r6, aw3, r4(0;3).
13de ry: aw5(1;4), gl1, r1, tgso, dnv, drn, aw6, *r1, aw6, don, gl1, r2tes, tgso, dnv, drn, aw6, herh van * tot laaste 14(10;13)ste, r1, aw6, don, gl1, r1, tgso, aw5(1;4).
14de ry: r5(1;4), *aw1, r7, herh van * tot laaste 6(2;5)ste, aw1, r5(1;4). Van 1ste tot 14de ry stel randpat vas.
Vir slegs 2de, 4de en 5de groottes
1ste ry:
r(3;1;6), *r1, dnv, r6, gl1, r2tes, tgso, r6, dnv, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r(4;2;7).
2de ry: aw(2;0;5), r1, aw1, *r1, aw13, r1, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r1, aw(2;0;5).
3de ry: r(2;0;5), aw1, *r1, aw1, don, r5, gl1, r2tes, tgso, r5, dnv, drn, aw1, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw1, r(2;0;5).
4de ry: aw(1;0;4), r(2;1;2), aw1, *r2, aw11, r2, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r(2;1;2), aw(1;0;4).
5de ry: r(1;0;4), aw(2;1;2), *r1, aw2, don, r4, gl1, r2tes, tgso, r4, dnv, drn, aw2, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw(2;1;2), r(1;0;4).
6de ry: aw(0;0;3), r(3;1;3), aw1, *r3, aw9, r3, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r(3;1;3), aw(0;0;3).
7de ry: r(0;0;3), aw(3;1;3), *r1, aw3, don, r3, gl1, r2tes, tgso, r3, dnv, drn, aw3, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw(3;1;3), r(0;0;3).
8ste ry: aw(0;0;2), r(3;1;4), aw1, *r4, aw7, r4, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r(3;1;4), aw(0;0;2).
9de ry: r(0;0;2), aw(3;1;4), *r1, aw4, don, r2, gl1, r2tes, tgso, r2, dnv, drn, aw4, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw(3;1;4), r(0;0;2).
10de ry: aw(0;0;1), r(3;1;5), aw1, *r5, aw5, r5, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r(3;1;5), aw(0;0;1).
11de ry: r(0;0;1), aw(3;1;5), *r1, aw5, don, r1, gl1, r2tes, tgso, r1, dnv, drn, aw5, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw(3;1;5), r(0;0;1).
12de ry: r(3;1;6), aw1, *r6, aw3, r6, aw1, herh van * tot laaste (3;1;6)ste, r(3;1;6).
13de ry: aw(3;1;6), *r1, aw6, don, gl1, r2tes, tgso, dnv, drn, aw6, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, r1, aw(3;1;6).
14de ry: r(3;1;6), *aw1, r7, herh van * tot laaste (4;2;7)ste, aw1, r(3;1;6). Van 1ste ott 14de ry stel randpat vas.
Vir al 6 groottes
1ste ry:
aw5(3;1;1;6;4), *r1, aw7, herh van * tot laaste 6(4;2;2;7;5)ste, r1, aw5(3;1;1;6;4).
2de ry: r5(3;1;1;6;4), aw1, *r7, aw1, herh van * tot laaste 5(3;1;1;6;4)ste, r5(3;1;1;6;4). 1ste en 2de rye stel rifpat vas. Gaan voort in rifpat soos vasgestel (deurgaans) tot agterpant 33(33;35;37;39;41)cm lank is, eindig met VK-ry.
Mousgatvorming Werk 9(13;16;20;22;26)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 89(93;99;107;113;117) ste. ** Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 21(23;25;27;29;31)cm lank is, eindig met VK-ry.
Skouervorming Heg 11(12;15;16;19;21)ste in pat aan begin van vlg 2 rye af. 67(69;69;75;75;75)ste. Laat orobl 67(69;69;75;75;75)ste op steekhouer.

Voorpant

Werk soos gegee vir agterpant tot **. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgate 4(6;8;9;11;13)cm lank is, eindig met VK-ry.
Halsvorming
Vlg ry:
pat 26(27;30;33;36;38), draai, laat oorbl 63(66;69;74;77;79)ste op steekhouer. Werk slegs oor hierdie 26(27;30;33;36;38) ste, gaan soos volg voort:
Vlg ry: pat. Werk 4 rye, vermin 1 st aan nekrand in elke ry. 22(23;26;29;32;34)ste. Werk 10(10;10;14;14;14)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg alt ry. 17(18;21;22;25;27)ste. Werk 12 rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 4de ry. 14(15;18;19;22;24)ste. Werk 13 rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 6de ry. 11(12;15;16;19;21)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 21(23;25;27;29;31)cm lank is, eindig met VKry. Heg in pat af. Met RKV, werk oor oorbl 63(66;69;74;77;76) ste, gl eerste 37(39;39;41;41;41)ste op steekhouer, heg draad aan oorbl 26(27;30;33;36;38)ste en pat tot einde.
Vlg ry: aw. Werk 4 rye, vermin 1 st aan nekrand in elke ry. 22(23;26;29;32;34)ste. Werk 10(10;10;14;14;14)rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg alt ry. 17(18;21;22;25;27)ste. Werk 12 rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 4de ry. 14(15;18;19;22;24)ste. Werk 13 rye, vermin 1 st aan nekrand in vlg en elke vlg 6de ry. 11(12;15;16;19;21)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 21(23;25;27;29;31)cm lank is, eindig met VKry. Heg in pat af.

Moue (dieselfde)

Met 3,25 mm-naalde stel 91(97;107;113; 123;129) ste op en werk 2 rye in rs. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
Vir slegs 1ste, 3de en 5de groottes
1ste ry:
r5, gl1, r1, tgso, r6, dnv, *r1, dnv, r6, gl1, r2tes, tgso, r6, dnv, herh van * tot laaste 14 ste, r1, dnv, r6, gl1, r1, tgso, r5.
2de ry: aw12, r1, aw1, *r1, aw13, r1, aw1, herh van * tot laaste 13 ste, r1, aw12. 1ste en 2de rye stel randpat vas.
Vir slegs 2de, 4de, en 6de groottes
1ste ry:
*r1, dnv, r6, gl1, r2tes, tgso, r6, dnv, herh van * tot laaste st, r1.
2de ry: aw1, *r1, aw13, r1, aw1, herh van * tot einde. 1ste en 2de rye stel randpat vas.
Vir al 6 groottes Gaan voort in randpat soos vasgestel soos volg: ONTHOU, as jy vermin, werk net gl1, r2tes, tgso, as jy 2 keer dnv kan werk.
Moutopvorming Werk 9(12;12;12;12)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. 73(73;83;89;99;105)ste.
Vir slegs 1ste grootte
Vlg ry:
pat. Heg 4 ste in pat aan beg van vlg 2 rye af. 65 ste.
Vlg ry: heg 4 ste aweregsgewys af, aw3, *r1, aw7, herh van * tot laaste st, r1. 61 ste.
Vlg ry: heg 4 ste regsgewys af, r3, aw1, *r7, aw1, herh van * tot laaste 4 ste, aw4. 57 ste. Hierdie 2 rye stel rifpat vas. Vir slegs 2de, 4de en 6de groottes
Vlg ry:
aw2tes, aw2, *r1, aw7, herh van * tot laaste 5 ste, r1, aw2, aw2tes. (71;87;103)ste.
Vlg ry: (r2tes)(0;1;1)keer, r(3;1;1), aw1, *r7, aw1, herh van * tot laaste 3 ste, r(3;1;1), (r2tes)(0;1;1)keer. (71;85;101)ste. Hierdie 2 rye stel rifpat vas.
Vir slegs 3de en 5de groottes
Vlg ry:
r2tes, aw7, *r1, aw7, herh van * tot laaste 2 ste, r2tes, (81;97)ste.
Vlg ry: r2tes, r6, aw1, *r7, aw1, herh van * tot laaste 8 ste, r6, r2tes. (79;95)ste. Hierdie 2 rye stel rifpat vas.
Vir slegs 3de, 4de, 5de, en 6de groottes Werk in rifpat (2;6;8;12)rye, vermin 1 st aan weersk van elke ry. (75;73;79;77)ste.
Vir al 6 groottes Gaan voort in rifpat soos vasgestel (deurgaans) soos volg: Heg 4(4;4;3;4;4)ste in pat aan begin van vlg 4(10;6;2;12;14)rye af. 41(31;51;67;31;21)ste. Heg 5(5;5;4;5;5)ste in pat aan begin van vlg 6(4;8;14;4;2)rye af. 11 ste. Heg oorbl 11 ste in pat af.

Nekband

Werk regterskouernaat toe. Met RKV en 3,25 mm-naalde tel op en r40(38;38;41;41;41) ste eweredig oor linkerkant van nek, pat oor 37(39;39;41;41;41)ste oor op steekhouer aan voorkant van nek, soos volg: aw0(1;1;2;2;2), (r2, aw2, r1, aw2)5 keer, r2, aw0(1;1;2;2;2), tel op en r39(37;37;40;40;40)ste eweredig oor regterkant van nek en werk oor 67(69;69;75;75;75)ste oor op steekhouer aan agterkant van nek soos volg: aw0(0;0;2;2;2), r0(0;0;1;1;1), aw1(2;2;2;2;2), (r2, aw2, r1, aw2)9 keer, r2, aw1(2;2;2;2;2), r0(0;0;1;1;1), aw0(0;0;2;2;2). 183(183;183;197;197;197)ste.
1ste ry: r0(0;0;2;2;2), aw0(0;0;1;1;1), r1(2;2;2;2;2), *aw2, r2, aw1, r2, herh van * tot laaste 0(6;6;3;3;3)ste, aw0(2;2;2;2;2), r0(2;2;1;1;1), aw0(1;1;0;0;0), r0(1;1;0;0;0).
2de ry: aw0(1;1;0;0;0), r0(1;1;0;0;0), aw0(2;2;1;1;1), r0(2;2;2;2;2), *aw2, r1, aw2, r2, herh van * tot laaste 1(2;2;5;5;5)ste, aw1(2;2;2;2;2), r0(0;0;1;1;1), aw0(0;0;2;2;2). 1ste en 2de rye stel rif vas. Werk nog 12 rye in rif. Heg in rif af.

Send this to a friend