Brei ‘n snoesige oortrektrui

brei_snoesige_oortrektrui

Brei vir jou hierdie snoesige oortrektrui teen die byt in die lug

Christa Swanepoel Gebrei deur Lize Maritz Model Corné Swanepoel Hare en Grimering Kim Winterscale

BENODIGDHEDE
• 4(5; 5) balle ELLE CHARITY SERIOUSLY CHUNKY (150 g-balle) in Wine
• 7 mm- en 8 mm-naalde
• 1 knoop

GROOTTE
Om borsmaat te pas van: 81(86;91) cm

AFKORTINGS
aw2tes – aw2 ste tesame
omslag1 – glip vlg st op regterkantste naald en vat draad na teenoorgestelde kant van werk tussen naalde deur, gl dieselfde st terug op linkerkantste naald
pm – plaas merker
r – regs
r2tes – regs 2 ste tesame

Agterpant
Met 8 mm-naalde stel 42(46; 46) ste op.

1ste ry (RK): *r2, aw2, herh van * tot laaste 2 ste, r2.

2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde.

Hierdie 2 rye sal nou na verwys word as 2×2-rif.

Werk nog 5 rye in 2×2-rif.

Vlg ry: aw18(10; 22), aw2tes, (aw0[10; 0], aw2tes) 0(2;0) keer, aw22(10;22). 41(43; 45) ste.

Met 10 mm-naalde gaan soos volg voort:

1ste ry: r.

2de ry: aw.

1ste en 2de ry sal nou na verwys word as ks (koussteek). Gaan voort in ks tot agterpant 21(25; 26) cm lank is, eindig met VK-ry.

Plaas merker aan weersk vir mousgate.

Gaan voort tot agterpant 46(50; 52) cm lank is, eindig met VK-ry.

Skouervorming

Heg 6(6; 7) ste aan begin van vlg 4 rye af. 17(17; 17) ste. Heg oorbl 17(17; 17) ste af.

Linkervoorpant
Met 8 mm-naalde stel 23(23; 23) ste op.

1ste ry (RK): *r2, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, r2, aw1.

2de ry: r1, aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde.

1ste en 2de rye stel rif vas.

Werk nog 5(5; 5) rye in rif.

Vlg ry: aw3(3; 7), aw2tes, (aw2[6; 6], aw2tes) 3(2; 1) keer, aw6(2; 6). 19(20; 21) ste.

Met 10 mm-naalde gaan voort in ks tot linkervoorpant 21(25; 26) cm lank is, eindig met VK-ry.

Plaas merker aan einde van laaste ry vir mousgat.

Vir slegs 1ste grootte

Gaan voort tot linkervoorpant 23 cm lank is, eindig met VK-ry.

Vir al 3 groottes

Halsvorming

Vlg ry: r tot laaste 2 ste, r2tes (nekrand). 18(19; 20) ste.

Vlg ry: aw.

Werk 7(3; 3)rye vermin 1 st aan nekrand in 1ste en elke vlg alt ry. 14(17; 18) ste.

Werk 8(16; 16) rye, vermin 1 st aan nekrand in elke vlg 4de ry. 12(13; 14) ste.

Vlg ry: aw.

Gaan voort met vermindering tot linkervoorpant 46(50; 52) cm lank is, eindig met VK-ry.

Skouervorming

Heg 6(7; 7) ste af, r tot einde. 6(6; 7)ste.

Vlg ry: aw.

Heg oorbl 6(6; 7) ste af.

Regtervoorpant

Met 8 mm-naalde stel 23(23; 23) ste op.

1ste ry: aw1, *r2, aw2, herh van * tot laaste 2 ste, r2.

2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde.

Werk nog 5(5; 5) rye in 2×2-rif.

Vlg ry: aw6(2; 6) aw2tes, (aw2[6;6], aw2tes) 3(2;1) keer. 19(20; 21) ste.

Met 10 mm-naalde en ks, gaan voort tot regtervoorpant 21(25; 26) cm lank is, eindig met VK-ry.

Plaas merker aan begin van laaste ry vir mousgat.

Vir slegs 1ste grootte

Gaan voort tot regtervoorpant 23 cm lank is, eindig met VK-ry.

Vir al 3 groottes

Halsvorming

Vlg ry: r2tes (nekrand), r tot einde. 18(19; 20) ste.

Vlg ry: aw.

Werk 7(3; 3) rye, vermin 1 st aan nekrand in 1ste en elke vlg alt ry. 14(17; 18) ste.

Werk 8(16; 16) rye, vermin 1 st aan nekrand in elke vlg 4de ry. 12(13; 14) ste.

Vlg ry: aw.

Gaan voort sonder om te vorm tot regtervoorpant 46(50; 52)cm lank is, eindig met RK-ry.

Skouervorming

Vlg ry: heg 6(7; 7) ste af, aw tot einde. 6(6; 7) ste.

Vlg ry: r. Heg oorbl 6(6; 7) ste af.

Regtervoorrand
Werk skouernate toe. Met RKV en 8 mm-naalde begin onder regs voor, tel op en r 7(7; 7) ste langs rif, 20(22; 24) ste langs reguit rand, 30(32; 34) ste eweredig langs gevormde rand en 9(9; 9) ste tot in mideel van nek agter. 66(70; 74) ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif, gaan soos volg voort:

1ste ry: r

2de ry: rif 23(25; 27), heg 1 st in rif af, rif tot einde.

3de ry: rif tot laaste 23(25; 27) ste stel 1 ste op, rif tot einde.

Werk 2 rye. Heg in rif af.

Linkervoorrand
Met RKV en 8 mm-naalde, begin in middel van nek agter, tel op en r 9(9; 9) ste langs nek agter, 30(32; 34) ste eweredig langs gevormde rand, 20(22; 24) ste eweredig langs reguit rand en 7(7; 7) ste eweredig langs rif. 66(70; 74) ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif werk 5 rye in rif. Heg in rif af.

Mousgatrande

Met RKV en 8 mm-naalde, tel op en r 50(50; 54) ste eweredig rondom mousgatrande tussen merkers. Begin met 2de ry van 2×2-rif, werk 7 rye. Heg in rif af.

Om te voltooi

Werk rye- en mousgatrande toe. Werk naat in middel van nek agter toe. Werk knoop aan. Lê plat neer, bedek met klam lap en laat om droog te word. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

SOURCES
Peter Whitfield

Send this to a friend