Brei ’n trui vir ’n seuntjie | Vrouekeur

Brei ’n trui vir ’n seuntjie

Brei hierdie spoggerige trui vir jou klein mannetjie

Deur CHRISTA SWANEPOEL Foto ANDREA CALDWELL

Moeilikheidsgraad: **

Benodigdhede

  •  4(4;5;5;6)balle ELLE RUSTICA CHUNKY in kleur van jou keuse. Vir die projek is Carribbean gebruik
  • 4 mm- en 5 mm-naalde
  • Steekhouers
  • Kabelnaald
  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Saprotex nie vir die voltooide produk verantwoordelikheid aanvaar nie.

Mate

Om grootte te pas van 2(4;6;8;10)jaar

Spanning

Spaar tyd, doen ’n spanningstoets. 15 ste en 20 rye = 10 cm oor koussteek met 5 mm-naalde

Vir die beste resultate is dit belangrik om die regte spanning te hê. As daar te min steke op die toetslappie is, gebruik dunner naalde; as daar te veel steke op is, gebruik dikker naalde.

Afkortings

alt – alternatiewe aw – aweregs beg – begin dnv – draad na voor gl1 – glip een steek regsgewys herh – herhaal K4A – gl vlg 2 ste na agter op kn, r2, dan r2 van kn K4V – gl vlg 2 st na voor op kn, r2, dan r2 van kn kn – kabelnaald ks – koussteek ms – mossteek oorbl – oorblywende pat – patroon r – regs R(V)K – regte(verkeerde) kant R(V)KV – regte(verkeerde) kant voor st(e) – steek(steke) tes – tesame tgso – trek glipsteek oor vermin – verminder vermeer – vermeerder vlg – volgende

Agterpant

Met 4 mm-naalde stel 46(50;54;58;62)ste op.
1ste ry (RK): r2, *aw2, r2, herh van * tot einde.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. 1ste en 2de rye stel rif vas. Herh 1ste en 2de rye nog 4 keer. Met 5 mm-naalde begin met r-ry en gaan voort in ks tot agterpant 20(24;26;29; 31)cm lank is (of lengte verlang), eindig met aw-ry.
Mousgatvorming Heg 4(5;5;6;6)ste aan begin van vlg 2 rye af. 38(40;44;46;50)ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 16,5(18;19;20,5;21,5)cm lank is, eindig met aw-ry.
Skouervorming Heg 5(5;6;6;7)ste aan begin van vlg 2 rye af, dan 5(6;6;6;6)ste aan begin van vlg 2 rye. Laat 18(18;20;22;24)ste op steekhouer.

Voorpant

Met 4 mm-naalde stel 46(50;54;58;62)ste op.
1ste ry (RK): r2, *aw2, r2, herh van * tot einde.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. 1ste en 2de rye stel rif vas. Herh 1ste en 2de rye nog 4 keer. Met 5 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r13(15;17;19;21), aw1, K4A, (r1 aw1)5 keer, K4V, aw1, r13(15;17;19;21).
2de ry: aw13(15;17;19;21), r1, aw4, (aw1, r1)5 keer, aw4, r1, aw13(15;17;19;21).
3de ry: r13(15;17;19;21), aw1, r4, (r1, aw1)5 keer, r4, aw1, r13(15;17;19;21).
4de ry: aw13(15;17;19;21), r1, aw4, (aw1, r1)5 keer, aw4, r1, aw13(15;17;19;21). 1ste tot 4de ry stel patroon van ks-bane, kabel en ms-paneel vas. Gaan voort in patroon soos vasgestel tot voorpant 20(24;26;29;31)cm lank is (of lengte verlang), eindig met aw-ry.
Mousgatvorming Heg 4(5;5;6;6)ste aan begin van vlg 2 rye af. 38(40;44;46;50)ste. Gaan voort in patroon tot mousgate 10(11,5;11,5;12,5;12,5)cm lank is, eindig met aw-ry.
Halsvorming Vlg ry: gaan voort in patroon soos vasgestel vir 14(15;17;17;19)ste, r2tes (nekrand), draai en laat oorbl ste op steekhouer. 15(16;18;18;20)ste. Vermin 1 st aan nekrand in vlg 2 rye, dan in elke vlg alt ry tot 10(11;12;12;13)ste oor is. Gaan voort tot mousgat dieselfde lengte as agterpant is tot by skouer, eindig met aw-ry.
Skouervorming Heg 5(5;6;6;7)ste aan begin van vlg ry af. Aw 1 ry. Heg oorbl 5(6;6;6;6)ste af. Met RKV gl vlg 6(6;6;8;8)ste op steekhouer, Heg draad aan oorbl ste, gl1, r1, tgso, r tot einde. 15(16;18;18;20)ste. Voltooi soos linkerkant maar spieëlbeeld daarvan.

BREI OOK: Brei ’n eenvoudige trui vir ’n seun

Moue

Met 4 mm-naalde stel 30(34;34;38;38)ste op. Werk 10 rye in 2×2-rif soos vir agterpant. Met 5 mm-naalde gaan voort in ks, vermeer 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 2(2;2;4;4)de ry tot 40(40;40;56;60)ste, dan elke vlg 4(4;4;6;6)de ry tot 48(52;56;60;64) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou 23(28;33;37;40,5)cm lank is of lengte verlang, eindig met aw-ry. Plaas merker aan weersk van laaste ry. Werk nog 6(6;6;8;10)rye. Heg lossies af.

Kraag

Werk regterskouernaat toe. Met RKV en 4 mm-naalde tel op en r13(13;16;16;17) ste lang linkerkant van nek, r6(6;6;8;8) ste van voorste steekhoeur, tel op en r13(13;16;16;17)ste langs regterkant van nek, r18(18;20;22;24)ste van agterste steekhouer. 50(50;58;62;66)ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif, werk 3 rye in rif. Heg in rif af.

Om te voltooi

Werk linkerskouer- en kraagnaat toe. Werk moue in en plaas rye bo merker langs afhegste van voor- en agterpant. Werk sy- en mounate toe. Bedek met klam lap en laat om droog te word. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend