Brei ’n gestreepte trui vir n man | Vrouekeur

Brei ’n gestreepte trui vir n man

 Hierdie gestreepte trui vir ’n man se patroon is eenvoudig ’n wenner, want die geskakeerde breidraad doen die ding!

Deur CHRISTA SWANEPOEL Foto ELMAR IE KNA PTON

Moeilikheidsgraad *

Wat het jy nodig?

4 (5;6;6;7) balle ELLE LINIYA DK (100 g) in Galilee

3,25 mm- en 4 mm-naalde

Mate

Pas 91–97(102–107; 112–117; 122–127; 132–137) cm

Aanwysings word vir die kleinste grootte gegee, met die groter groottes tussen hakies. Waar net een syfer gegee word, geld dit vir al die groottes.

Spanning

22 ste en 28 rye = 10 cm oor koussteek met 4 mm-naalde

Afkortings

alt – alternatiewe; aw – aweregs; beg – begin; gl1 – glip 1 st regsgewys; herh – herhaal; k2a – gl vlg st na agter op kn, r1, dan r1 van kn; k2v – gl vlg st na voor op kn, r1, dan r1 van kn; kn – kabelnaald; ks – koussteek; oorbl – oorblywende; pat – patroon; r – regs; R(V)K – regte(verkeerde) kant; RKV – regte kant voor; st(e) – steek(steke); tes – tesame; tgso – trek glipsteek oor; vmin – verminder; vmeer – vermeerder; vlg – volgende

Patroonsteek

Met RKV werk 1 ry aw en 1 ry r en beg dan met patst soos volg: 1ste ry: r1(3; 1; 3; 1), *k2a, r4, k2v, herh van * tot laaste 1(3; 1; 3; 1) ste, r1(3; 1; 3; 1). 2de en elke alt ry: aw. 3de ry: *k2v, r4, k2a, herh van * tot laaste 1(3; 1; 3; 1) ste, r1(3; 1; 3; 1). 5de ry: r1(3; 1; 3; 1), *r2, k2v, k2a, r2, herh van * tot laaste 1(3; 1; 3; 1) ste, r1(3; 1; 3; 1). 7de ry: r1(3; 1; 3; 1), *r2, k2a, k2v, r2, herh van * tot laaste 1(3; 1; 3; 1) ste, r1(3; 1; 3; 1). 8ste ry: aw. Herh 1ste tot 8ste ry. Werk aan einde 1 ry aw en 1 ry r.

Wenke

Brei die trui in effekleur. Laat die patroon oor die bors weg.

Aanwysings

Agterpant

Met 3,25 mm-naalde stel 114(126; 138; 150; 162) ste op.
1ste ry: r2, *aw2, r2, herh van * tot einde.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. Werk nog 10 rye in 2×2-rif. Met 4 mm-naalde gaan voort in ks tot agterpant ongeveer 43(43; 41; 40; 40) cm lank is, eindig met VK-ry.

Mousgatvorming

Heg 5(6; 7; 8; 9) ste aan begin van vlg 2 rye af. 104(114; 124; 134; 144) ste. Werk 4(6; 6; 8; 8) rye, vmin 1 st aan weersk van elke ry. 96(102; 112; 118; 128) ste. Werk 9(9; 13; 13; 17) rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 86(92; 98; 104; 110) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 23(25; 28; 30; 32) cm lank is, eindig met VK-ry.

Skouervorming

Heg 13(14; 15; 16; 17) ste aan begin van vlg 2 rye af. 60(64; 68; 72; 76) ste. Heg 13(14; 15; 16; 17) ste op aan begin van vlg 2 rye af. 34(36; 38; 40; 42) ste. Heg af.

Voorpant

Met 3,25 mm-naalde stel 114(126; 138; 150; 162) ste op.
1ste ry: r2, *aw2, r2, herh van * tot einde.
2de ry: aw2, *r2, aw2, herh van * tot einde. Werk nog 10 rye in 2×2-rif. Met 4 mm-naalde gaan voort in ks tot voorpant ongeveer 35(35; 33; 32; 32) cm lank is, eindig met VK-ry. Begin met patroonsteek en herhaal 3 keer, TERSELFDERTYD, as werk 43(43; 41; 40; 40) cm lank is, eindig met VK-ry.

Mousgatvorming

Heg 5(6; 7; 8; 9) ste aan begin van vlg 2 rye af. 104(114; 124; 134; 144) ste.
Verdeel vir nek Vlg ry: r2tes, pat 50(55; 60; 65; 70) ste, laat oorbl 52(57; 62; 67; 72) ste op steekhouer. Werk slegs oor hierdie 51(56; 61; 66; 71) ste, gaan soos volg voort: Werk 3(5; 5; 7; 7) rye, vmin 1 st aan mougatrand in elke ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan nekrand in 2de en elke vlg 0(2; 2; 2; 2)e ry. 47(49; 54; 56; 61) ste. Werk 10(10; 6; 14; 18) rye, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg en elke vlg alt ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan nekrand in 1(1; 1; 1; 3)e en elke vlg 2(2; 2; 4; 4)e ry. 37(39; 48; 45; 48) ste.
Vir slegs 1ste grootte Werk 2 rye, vmin 1 st slegs aan nekrand in 1ste ry. 36 ste.
Vir slegs 3de grootte Werk 8 rye, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg en elke vlg alt ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan nekrand in 3de en vlg 4de ry. 42 ste.
Vir al 5 groottes Werk 37(43; 47; 51; 53) rye, vmin 1 st slegs aan nekrand in 1(3; 3; 3; 1)e en elke vlg 4de ry. 26(28; 30; 32; 34) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 23(25; 28; 30; 32) cm lank is, eindig met VK-ry.

Brei ook ’n mooi afgeronde trui

Skouervorming

Vlg ry: heg 13(14; 15; 16; 17) ste in pat af, pat tot einde. 13(14; 15; 16; 17) ste.
Vlg ry: pat. Heg af. Met RKV heg draad aan oorbl 52(57; 62; 67; 72) ste en r tot laaste 2 ste, r2tes. 51(56; 61; 66; 71) ste. Werk 3(5; 5; 7; 7) rye, vmin 1 st aan nekrand in 2de en vlg 0(2; 2; 2; 2)e ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan mousgatrand in elke ry. 47(49; 54; 56; 61) ste. Werk 10(10; 6; 14; 18) rye, vmin 1 st aan nekrand in 1(1; 1; 1; 3)e en elke vlg 2(2; 2; 4; 4)e ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg en elke vgl alt ry. 37(39; 48; 45; 48) ste.
Vir slegs 1ste grootte Werk 2 rye, vmin 1 st slegs aan nekrand in 1ste ry. 36 ste.
Vir slegs 3de grootte Werk 8 rye, vmin 1 st aan nekrand in 3de en vlg 4de ry, TERSELFDERTYD, vmin 1 st aan mousgatrand in vlg en elke vlg alt ry. 42 ste.
Vir al 5 groottes Werk 37(43; 47; 51; 53) rye, vmin 1 st slegs aan nekrand in 1(3; 3; 3; 1)e en elke vlg 4de ry. 26(28; 30; 32; 34) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mousgat 23(25; 28; 30; 32) cm lank is, eindig met RK-ry.

Skouervorming

Vlg ry: heg 13(14; 15; 16; 17) ste af, aw tot einde. 13(14; 15; 16; 17) ste.
Vlg ry: r. Heg af.

Moue (dieselfde)

Met 3,25 mm-naalde stel 54(58; 62; 66; 70) ste op, werk 12 rye in 2×2-rif. Met 4 mm-naalde gaan soos volg voort:
1ste ry: r.
2de ry: aw.
3de ry (vmeerry): r1, tel lus op tussen laaste en vlg st en werk agterin lus (dit sal nou na verwys word as m1), r tot laaste st, m1, r1. 56(60; 64; 68; 72) ste.
4de ry: aw. Gaan voort in ks en vmeer 1 st aan weersk van elke vlg 8(8; 6; 6; 6)e ry tot 76(82; 74; 92; 100) ste. Vmeer 1 st aan weersk van elke vlg 10(10; 8; 8; 8)e ry tot 82(88; 98; 106; 112) ste. Gaan voort sonder om te vorm tot mou ongeveer 47(50; 52; 53; 54) cm lank is, of lengte verlang, eindig met VK-ry.

Moutopvorming

Heg 5(6; 7; 8; 9) ste in pat aan begin van vlg 2 rye af. 72(76; 84; 90; 94) ste. Werk 4(4; 6; 6; 6) rye, vmin 1 st aan weersk van elke ry. 64(68; 72; 78; 82) ste. Werk 8 rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 56(60; 64; 70; 74) ste. Werk 8 rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en vlg 4de ry. 52(56; 60; 66; 70) ste. Werk 8(12; 14; 18; 22) rye, vmin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry. 44(44; 46; 48; 48) ste. Werk 6 rye, vmin 1 st aan weersk van elke ry. 32(32; 34; 36; 36) ste. Heg 4(4; 5; 5; 5) ste aan beg van vlg 2 rye af. 24(24; 24; 26; 26) ste. Heg af.

Nekband

Werk regterskouernaat toe. Met RKV en 3,25 mm-naalde tel op en r57(61; 69; 73; 77) ste eweredig langs linkerkant van nek, plaas merker op naald, tel op en r57(61; 69; 73; 77) ste eweredig langs regterkant van nek en 32(36; 36; 40; 40) ste van 34(36; 38; 40; 42) afhegste aan agterkant van nek. 146(158; 174; 186; 194) ste. Begin met 2de ry van 2×2-rif. Werk 1 ry.
2de ry: rif tot 2 ste voor merker, r2tes, gl merker op regterkantste naald, gl1, r1, tgso, rif tot einde.
3de ry: rif tot 1 st voor merker, aw1, gl merker op regterkantste naald, aw1, rif tot einde. Herh 2de en 3de rye nog twee keer, dan 2de ry een keer. 138(150; 166; 178; 186) ste. Heg in rif af.

Om te voltooi

Werk linkerskouer- en nekbandnaat toe. Vou moue lengtegewys in die helfte, plaas vou op skouernaat en werk moue in posisie. Werk sy- en mounate toe. Sien verpakkingsmateriaal vir versorgingsinstruksies.

Send this to a friend