BREI: Serp en mus vir Pa

brei_serp_mus_vir_pa

Foto: Vrouekeur – Elmarie Knapton

Brei hierdie serp en mus met ’n maklike patroon vir Pa

Deur: CHRISTA SWANEPOEL

Wat het jy nodig?

Serp

4 balle ELLE TIMBER DK (50 g) in Palm

4,5 mm-breinaalde

Mus

1 bal ELLE TIMBER SERIOUSLY CHUNKY

(100 g) in Palm 7 mm-breinaalde

LEES OOK: Brei ‘n manstrui

Afkortings

alt – alternatiewe, aw – aweregs, aw2gso – steek regterkantste naald in vlg 2 ste asof jy dit tesame sou brei en gl dit op regterkantste naald, r1, gl die 2 ste oor die gebreide st, oorbl – oorblywende, r – regs, rVa – regs voor en agter in dieselfde st, tes – tesame, vermin – verminder

Aanwysings

SERP

Met 4,5 mm-naalde en DK stel 39 ste op.
1ste ry: r3, *aw3, r3, herh van * tot einde.
2de ry: *r1, aw1, herh van * tot einde. Herh 1ste en 2de ry tot 150 cm. Heg af.
OM TE VOLTOOI
Vir fraiings, knip lengtes van 20,5 cm van breidraad. Gebruik 3 stringetjies saam vir fraiings op kort sye van serp soos verkies. Vou stringetjies in helfte, trek met hekelnaald deur, trek lang punte deur lus en trek styf.

LEES OOK: Hekel ‘n knus serp

MUS

Met 7 mm-naalde en Chunky stel 51 ste op.
1ste ry: *r2, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, r3. Herh 1ste ry tot werk sowat 20 cm lank is.
Vorm bokant
1ste ry:
*r2tes, aw2tes, herh van * tot laaste 3 ste, r2tes, aw1. 26 ste.
2de ry: *r1, aw1, herh van * tot einde. Herh 2de ry nog 4 keer.
7de ry: (r2tes) tot einde. 13 ste.
8ste ry: aw.
9de ry: (r2tes) tot einde, r1. Knip breidraad af met lang stuk, ryg draad deur oorbl ste, trek styf en werk vas.

Om te voltooi

Werk naat toe. Werk aan ander kant vir laaste paar sentimeter vir omslaan.

Send this to a friend