Brei sloffies

’n Baie maklike patroon wat jy vir jouself, vir jou vriendinne of die kerkbasaar kan brei

Deur CHRISTA SWANEPOEL

Grootte

Die sloffies pas voete van sowat 22(24; 27) cm [5–6(7–8; 9–10)]

Wat het jy nodig?

2 balle FAMILY KNIT CHUNKY (50 g) elk in Ashville in Brisket in Wintersky 5,5 mm-naalde 5,5 mm-hekelnaald vir koord

Afkortings

ms – mossteek; r – regs; R(V)K – regte (verkeerde) kant; r2tes – regs 2 steke tesame; vmeer – vermeerder

Aanwysings

Stel 40(48; 52) ste op.
1ste ry (VK): aw.
Vlg ry (RK): r1, *aw2, r2, herh van * tot laaste 3 ste, aw2, r1. Gaan voort in rif soos vasgestel tot werk sowat 20(22; 24) cm lank is, eindig met RK-ry.
Vlg ry: r15(19; 19), TERSELFDERTYD, vermin 1(5; 4) ste oor hierdie ste. Glip hierdie 14(14; 15) ste op steekhouer, vmeer 1 st en werk in rif vir 10(10; 14) ste, vmeer 1 st, r laaste 15(19; 19) ste, TERSELFDERTYD, vmin 1(5; 4) ste eweredig oor hierdie ste. Glip hierdie 14(14; 15) ste op steekhouer. Gaan voort met rif oor 12 (12; 16) ste met 1 randst aan weersk tot rifgedeelte sowat 7(8,5; 10) cm lank is, eindig met RK-ry.
Vlg ry: r2tes, rif tot laaste 2 ste, r2tes. Glip 10(10; 14) ste op steekhouer. Knip draad af.
Vlg ry (RK): r oor ste op steekhouer, TERSELFDERTYD, tel 12(14; 16) ste op aan weersk van bokant net binne randsteek. 62(66; 76) ste. Plaas merker aan beg van laaste ry en meet van hier af. Werk in rs, plaas merker in die middel van voet voor, en gaan voort tot werk van eerste merker af 2 cm lank is, eindig met VK-ry.
Vlg ry: r tot 2 ste voor merker voor, r2tes, gl1, r1 tgso, r tot einde.
Vlg ry: r. Herh laaste 2 rye, TERSELFDERTYD, as werk 4(4; 5) cm lank is, r2tes binne randsteek aan weersk, tot werk 5(5; 6) cm lank is. Heg af.

Om te voltooi

Werk naat in middel onder toe. Werk naat agter toe.

Send this to a friend