Hekel delft-teëls | Vrouekeur

Hekel delft-teëls

hekel delft-teëls

Hekel pragtige delft-teëls! Gebruik drie blokpatrone en skep jou eie teëlontwerp.

Deur KAREN ADENDORFF
Foto ELMARIE KNAPTON

Moeilikheidsgraad: *

Benodigdhede (vir 9 blokke )

 • Vinnis Colours Nikkim DK (50 gballe): 1 bal elk Royal Blue (532), White (598) Navy (589) en Midnight (576)
 • 3 mm-hekelpen
 • Skinkbord met los (bladgedeelte = ongeveer 30 x 30 cm)
 • Handwerkverf, vernis en kwas
 • Naald met groot oog

Grootte

30 cm x 30 cm

Afkortings en steekverduidelikings

beg = begin, dies = dieselfde, dsl = dubbelslagsteek, gs = glipsteek, h/af = heg af, herh = herhaal, hlb = halflangbeen, kb = kortbeen, ks = kettingsteek, lb = langbeen, rdte = rondte, sdop = slaan draad oor pen, sp = spasie, st = steek, vlg = volgende. Picot: 3 ks, gs in dies st. Dubbelslagsteek: slaan draad twee keer om pen, steek pen in spesifieke st, sdop en trek ’n lus deur, (sdop en trek deur 2 lusse op pen) 3 keer.

Hekel ook ’n boheemse tuniek

Patroon

Gebruik die kleure na willekeur en hekel 3 blokke van elke patroon.

Blokkie 1 (blompatroon)

Met kleur 1: hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, (1 lb, 1 ks) 7 keer in ring, gs in 3de van 4 ks = 8 lb. H/af.
2de rdte: met kleur 2: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke lb en 2 kb in elke 1 ks-sp, gs in beg-kb = 24 kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb. H/af.
4de rdte: met kleur 3: 1 ks, 1 kb in dies st, 7 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, *7 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met kleur 2: heg aan in 1ste kb oorgeslaan in rdte 4 (werk hierdie rdte agter rdte 4 in rdte 3 en vou lusse na voor terwyl jy werk): 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in vlg kb, *2 lb in vlg 2 kb wat in rdte 4 oorgeslaan is, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks = 32 lb.
6de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg lb, 2 kb in vlg lb, *1 kb in vlg 3 lb, 2 kb in vlg lb, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste lb, gs in beg-kb = 40 kb. H/af.
7de rdte: met kleur 2: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 1 kb in vlg kb deur 7 ks-ls, *1 kb in vlg 4 kb, 1 kb in vlg kb deur 7 ks-ls, herh van * tot einde, eindig met 1 kb in laaste 2 kb, gs in beg-kb. H/af.
8ste rdte: met kleur 1: 1 ks, 1 kb in dies st, 4 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, *1 kb in vlg kb, 4 ks, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg kb, 3 ks, slaan 2 kb oor, her van * tot einde, gs in beg-kb.
9de rdte:
gs tot in 4 ks-sp, 2 ks, 1 kb in dies sp, 4 ks, 1 kb in vlg lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in 3 ks-sp, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 4 ks, slaan 3 ks-sp oor, *(1 kb, 2 ks, 1 kb) in vlg 4 ks-sp, 4 ks, 1 kb in vlg lb, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 4 ks, slaan 3 ks-sp oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
10 rdte: met kleur 3: 3 ks, 2 lb in 2 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 2 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in 2 kssp, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 4 ks-sp,* 1 lb in vlg kb, 2 lb in 2 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 3 lb in vlg 4 ks-sp, 1 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 2 lb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in 2 ks-sp, 1 lb in vlg 2 lb, 1 lb in vlg kb, 3 lb in 4 ks-sp, herh van * tot einde, gs bo in 3 ks. H/af.

Hekel ook vingerlose handskoene

Blokkie 2 (Kantblok)

Met kleur 1: hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 8 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 6 ks, 1 lb in dies st, 1 ks, slaan 1 kb oor, [(1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor] 3 keer, gs in 3de van 6 ks. H/af.
3de rdte: met kleur 2: heg aan in 3 ks-sp, (3 ks, 1 lb, 3 ks, 2 lb) in dies sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 ks, [(2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1 ks-sp, 1 ks] 3 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
4de rdte: met kleur 3: heg aan in 3 ks-sp, 6 ks, (1 lb, 5 ks, 1 lb, 3 ks, 1 lb) in dies sp, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg kb, [(1 lb, 3 ks, 1 lb, 5 ks, 1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg kb)] 3 keer, gs in 3de van 6 ks. H/af.
5de rdte: met kleur 2: heg aan in 1 ks-sp, 3 ks, (1 lb, 1 picot, 1 lb) in dies sp, (1 kb, 1 hlb, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (3 dsl, 3 ks, 3 dsl) in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, [(2 lb, 1 picot, 1 lb) in vlg 1 ks-sp, (1 kb 1 hlb, 1 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (3 dsl, 3 ks, 3 dsl) in vlg 5 ks-sp, 1 lb in vlg lb, (1 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 ks-sp] 3 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
6de rdte: heg aan in 3 ks-sp, 1 ks, *(1 kb, 3 ks, 1 kb) in 3 ks-sp) 4 ks, slaan 3 ste oor, 1 kb in vlg st, 6 ks, 1 kb in picot, 6 ks, slaan 3 ste oor, 1 kb in vlg st, 4 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Hekel ook ’n fyn handsakkie

Blokkie 3 (Sirkelpatroon)

Met kleur 1: hekel 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs bo in 3 ks = 12 lb. H/af.
2de rdte: met kleur 2: 3 ks, 1 lb in dies st, 2 lb in vlg en in elke lb tot einde, gs bo in 3 ks = 24 lb. H/af.
3de rdte: met kleur 3: 2 ks, 2 lb in vlg lb, 2 dsl in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg lb, *1 hlb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 2 dsl in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg lb, herh van * tot einde, gs bo in 2 ks. H/af.
4de rdte: met kleur 4: (werk in agterlusse): 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 8 ste, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 3 ks-sp, *slaan vlg kb oor, 1 kb in vlg 9 ste, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 3 ks-sp; herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.
5de rdte: met kleur 3: (werk in agterlusse): 3 ks, 1 lb in vlg 3 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 5 kb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, *slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 4 kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg 5 kb, (1 kb, 3 ks, 1 kb) in 3 ks-sp, herh van * tot einde, gs bo in beg-3 ks = 11 ste oor elke sy. H/af.
6de rdte: met kleur 2: 3 ks, 1 lb in vlg 3 ste, 1 hlb in vlg st, 1 kb in vlg 2 ste, 1 hlb in vlg st, 1 lb in vlg 4 ste, (2 dsl, 2 ks, 2 dsl) in 3 ks-sp, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg 4 ste, 1 hlb in vlg st, 1 kb in vlg 2 ste, 1 hlb in vlg st, 1 lb in vlg 4 ste, slaan 1 kb oor, (2 dsl, 2 ks, 2 dsl) in 3 ks-sp, herh van * tot einde, eindig met gs bo in beg-3 ks = 12 ste oor elke sy. H/af.

Afwerking

 • Verwyder los glasblad.
 • Verf skinkbord met twee tot drie lae handwerkverf aan skinkbord aan en laat goed tussen elke laag droog word.
 • Wend twee lae vernis aan en laat goed tussen elke laag droog word.
 • Werk al die los drade van die blokke weg.
 • Span die blokke.
 • Rangskik die blokke in drie rye van drie blokke elk en werk aan mekaar vas.
 • Hekel ’n ry hlb rondom met (2 hlb, 2 ks, 2 hlb) in elke hoek. H/af en werk los drade weg.
 • Plaas hekelwerk op skinkbordblad en plaas die glasblad bo-op.

Send this to a friend