HEKEL: Driehoekkussing

hekel_driehoekkussing

Hierdie interessante kussing is een van talle patrone in ’n nuwe hekelboek wat nou beskikbaar is

KAREN ADENDORFF

BENODIGDHEDE

ELLE PREMIER COTTON-vierdraad

(50 g-bolle): 1 bol elk rooi, wit, room,

groen en donkerblou

3 mm-hekelpen

stomppuntnaald

5 0 cm materiaal vir agterkant van

kussing

30 cm-ritssluiter

ronde binnekussing

gare en skêr

GROOTTE

39 cm in deursnee.

AFKORTINGS

beg = beg; dies = dieselfde; driesl = drieslagsteek; dsl = dubbelslagsteek; gs = glipsteek; h/af(aan) = heg af(aan); her = herhaal; hlb = halwe langbeen; kb = kortbeen; ks = kettingsteek/-steke; lb = langbeen; ls(e) = lus(se); sdop = slaan draad om pen; sp(s) = spasie(s); st(e) = steek(steke); tr(s) = trossie(s); vlg = volgende

AANWYSINGS

Driehoeke Gebruik die kleure soos op die foto of gebruik jou eie kleure. Beg met die 1e kleur: hekel 6 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
Rdte 1: 3 ks (= 1e lb), 3 lb in ring, 3 ks, (4 lb, 3 ks in ring) 2 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 2: volgende kleur: beg in enige 3 ks-sp en hekel in die sp 3ks (= 1e lb), 2 lb, 3 ks, 3 lb; 1 lb in elk van vlg 4 lb; (3 lb, 3 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp; 1 lb in elk van vlg 4 lb) 2 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 3: volgende kleur: beg in enige 3 kssp en hekel in die sp 3 ks (= 1e lb), 2 lb, 3 ks, 3 lb; 1 lb in elk van vlg 10 lb; (3 lb, 3 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp; 1 lb in elk van vlg 10 lb) 2 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 4: volgende kleur: beg in enige 3 kssp en hekel in die sp 3 ks (= 1e lb), 2 lb, 3 ks, 3 lb; 1 lb in elk van vlg 16 lb; (3 lb, 3 ks, 3 lb in vlg 3 ks-sp; 1 lb in elk van vlg 16 lb) 2 keer, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 5: volgende kleur: beg in enige 3 kssp en hekel (5 kb in die 3 ks-sp, 1 kb in elk van die vlg 22 lb) 3 keer, gs in 1e kb. H/af.
Rdte 6: volgende kleur: beg by 1e kb wat in vorige 3 ks-sp gehekel is met 3 ks (= 1e lb), 1 lb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 26 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 26 kb, 3 ks slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 24 kb, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 7: volgende kleur: beg in enige 3 kssp en hekel (5 kb in sp, 1 kb in elk van vlg 26 lb) 3 keer, gs in 1e kb. H/af.
Rdte 8: volgende kleur: beg by 1e kb wat in vorige 3 ks-sp gehekel is, met 3 ks (= 1e lb), 1 lb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 30 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 30 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg 28 kb, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 9: volgende kleur: beg in enige 3 kssp en hekel (5 kb in sp, 1 kb in elk van vlg 30 lb) 3 keer, gs in 1e kb. H/af.

Vasheg van driehoeke

Heg die driehoeke van buite na binne as volg: vanaf die 2e kb in sp na binne tot voor die 3e lb (die 3e lb net voor die sp). Daar bly dus ’n groot ronde spasie oop in die middel. Die vlg blom wat gehekel word, word op die sp vasgewerk. Blom
Beg met 5 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
Rdte 1: met 1e kleur: 3 ks, 15 lb in ring, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 2: las 2e kleur: 4 ks, 2 dsl in dies st as gs (hou laaste st op pen, sdop, trek deur al die lusse op pen),*1 ks, 3 dsl (hou laaste st op pen, sdop, trek deur al 4 lse op pen)*, her van * tot * rondom, (= 16 trs), gs bo in 1e tr. H/af.
Rdte 3: las vlg kleur: 3 ks, 3 lb bo in tr, *1 ks, 4 lb bo in tr*, her van * tot * rondom, gs bo in 3 ks. H/af.
Rdte 4: las vlg kleur in vorige ry se gs: *4 ks, 1 kb in 1 ks-sp*, her van * tot * rondom, gs in 1e gs. H/af.
Rdte 5: las vlg kleur in gs: hekel in elke 4 ks-sp: (1 kb, 1 hlb, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) rondom, gs in 1e kb. H/af.

Randjie

Met ’n kleur van jou keuse, hekel as volg:
Rdte 1: hekel 36 kb oor elke driehoekbasis, eindig met gs in 1e kb.
Rdte 2: *3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb*, her van * tot * rondom, gs in 1e kb.
Rdte 3: 2 gs in 1e sp, *3 ks, 1 kb in vlg sp, 4 ks, 1 kb in vlg sp*, her van * tot * rondom, gs.
Rdte 4: (2 kb, 2 lb, 2 kb) in elke sp rondom, gs in 1e kb. H/af.

AFWERKING

Werk die blom op die oop spasie in die middel vas. Sit die ritssluiter in die agterkant van die kussing in. Vou ’n soompie van die agterkant om en werk met fyn stekies aan die agterkant van die gehekelde kussing, net aan die onderkant van die randjie vas, sodat die randjie los is. Plaas die binnekussing in.

Send this to a friend