Hekel feestelike vensterballe vir die boom | Vrouekeur

Hekel feestelike vensterballe vir die boom

Hekel plastiekvensterballe om en hang dit aan jou Kersboom

Deur KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

  • Vinnis Nikkim DK (50 g-balle): Oorskietdraad in kleure van jou keuse
  • Plastiekballe met deursnee van 25 cm (sien foto). Polistereenballe kan in die plek van die plastiekballe gebruik word
  • 3 mm-hekelpen
  • Naald om mee toe te werk

Afkortings

beg – begin; dies – dieselfde; gs – glipsteek; h/af – heg af; herh – herhaal; hlb – halflangbeen; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; ls – lus; rdte – rondte; sp – spasie; st(e) – steek(e); vlg – volgende

Aanwysings

  • Elke rondte word in ’n afsonderlike kleur gehekel. Na elke rondte heg jy af en las ’n nuwe kleur.
  • Die balle bestaan uit twee sirkels wat aan mekaar vasgewerk word. Die een kant is toe en die ander kant het ’n venstertjie. Indien jy polistereenballe sonder die opening gebruik, hekel dan twee van die toe sirkels en werk dit aan mekaar vas.

Verskillende steke

Springmieliesteek: Hekel 4 langbene in dieselfde steek. Verwyder die pen uit die lus waaraan jy hekel. Steek die pen van voor na agter onderdeur albei lusse van die eerste langbeen van die groep in. Tel die lus waaraan jy hekel op en trek dit deur die steek. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die lus om die springmielie te heg.
Spykersteek: Steek die pen in die bepaalde steek soos deur patroon aangedui. Slaan draad oor pen en trek lus na voor. Voltooi die steek soos normaalweg.
Pofsteek: Slaan die draad oor die pen en steek die pen in die volgende steek. Slaan die draad oor en trek die draad die verlangde lengte van die pofsteek sodat daar drie lusse op die pen is. Herhaal tot die verlangde hoeveelheid lusse op die pen is. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur al die lusse op die pen. Slaan die draad oor die pen en trek dit deur die lus om die pofsteek te heg.

Springmieliebal

Toe sirkel
Met kleur 1 en 3 mm-pen, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks, 11 lb in ring, gs in die bokant van 3 ks = 12 lb.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, slaan 2 lb oor, (1 kb in vlg lb, 3 ks, slaan 2 lb oor) 3 keer, gs in beg-kb.
3de rdte: heg aan in enige 3 ks-ls, (4 kb in 3 ks-ls, 2 ks) 4 keer, gs in beg-kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg 3 ks, 2 kb in 2 ks-ls, (1 kb in vlg 4 kb, 2 kb in vlg 2 ks-ls) 3 keer, gs in beg-kb.
5de rdte: 2 ks, 1 hlb in die vlg 3 kb, 3 spykerste in vlg 2 ks-sp, *1 hlb in vlg 4 kb, 3 spykerste in vlg 2 ks-ls, herh van * tot einde, gs bo in 2 ks.
6de rdte: 3 ks, 2 lb-pofst in dies st, 2 ks, slaan 1 st oor, *3 lb-pofst in vlg st, 2 ks, slaan 1 st oor, herh van * tot einde, gs in bokant van 3 ks = 14 pofste.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 kb in vlg 2 ks-sp, *1 kb in vlg pofst, 2 kb in vlg 2 ks-ls, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 42 kb.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in die st, 1 kb in vlg kb, 2 kb in vlg kb, *1 kb in vlg 2kb, 2 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-kb = 56 kb.
9de rdte: 2 ks, 1 hlb in vlg 2 kb, 1 springmieliest, in die vlg kb, *1 hlb in vlg 3 kb, 1 springmieliest in vlg kb, herh van * tot einde, gs in bokant van 2 ks = 14 springmielies.
10de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 spykerst in rdte 8, 1 kb in vlg hlb, 1 kb in vlg springmieliest, *1 kb in vlg hlb, 1 spykerst in rdte 8, 1 kb in vlg hlb, 1 kb in vlg springmieliest, her van * tot einde, gs in beg-kb.
11de rdte: 3 ks, 2 lb tes, * 1 lb in vlg kb, 2 lb tes oor vlg 2 kb, herh van * tot einde, gs in bokant van 3 ks. H/af.
Oop sirkel
Met kleur 1 en 3 mm-pen, hekel 28 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke ks tot einde, gs in beg-kb.
2de–6de rdte: dies as rdte 6-11 van vol sirkel. H/af. Werk al die los drade weg. Werk die twee sirkels halfpad aanmekaar, sit die bal in en werk toe.

Kantbal

Toe sirkel
Met 3 mm-pen, hekel 9 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 4 ks, (1 lb, 1 ks) 11 keer in ring, gs in 3de van 4 ks.
2de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elke 1 ks-sp en elke lb tot einde, gs in beg-kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in die st, 1 kb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, * 1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg kb, 3 ks, *1 kb in vlg 2 kb, 3 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in die st, 3 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, *1 kb in vlg kb, 3 ks, 1 kb in vlg kb, 4 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: las draad in middel van 3 ks-ls, 3 ks, (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies 3 ks-ls, (3 lb, 2 ks, 3 lb) in elke 3 ks-ls tot einde, gs in bokant van 3 ks.
7de rdte: heg aan in 3de van 1e 3 lb, 1 kb, 3 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 4 lb oor, *1 kb in vlg lb, 3 ks, 1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 4 lb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
8ste rdte: gs tot in middel van 3 ks-ls, 1 kb, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks, *1 kb in vlg 3 ks-ls, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af. Werk los drade weg.
Oop sirkel
Met 3 mm-pen, hekel 24 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in vlg ks, 3 ks, slaan 1 ks oor, *1 kb in vlg 2 ks, 3 ks, slaan 1 ks oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
2de–5de rdte: soos rdte 4–7 van toe sirkel. Werk los drade weg. In die 6de rdte word die 2 sirkels aan mekaar vasgehekel: 6de rdte: gs tot in middel van 3 ks-ls, 1 kb in ooreenstemmende kb van toe sirkel, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls van ooreenstemmende kb van toe sirkel, 3 ks, *1 kb in vlg 3 ks-ls van ooreenstemmende kb van toe sirkel, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls van ooreenstemmende kb van toe sirkel, 3 ks, herh van * tot einde, gs in beg-kb. H/af.

Blombal

Toe sirkel
Met kleur 1, hekel 4 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 10 kb in ring, gs in beg-ks.
2de rdte: 1 ks, 2 kb in die st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb.
3de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st en in elke kb tot einde, gs in beg-kb.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 2 ks, slaan 2 kb oor, *1 kb in vlg kb, 5 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 2 ks, slaan 2 kb oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
5de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb (punt van blaar), 2 ks, 1 kb in vlg lb, 2 ks, 1 lb in vlg kb, *2 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb (punt van blaar), 2 ks, 1 kb in vlg lb, 2 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
6de rdte: heg aan in kb op punt van blaar: 1 kb, *5 ks, 1 kb in vlg kb op punt van blaar, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
7de rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks, 1 kb in vlg kb, *3 ks, 1 kb in vlg 5 ks-ls, 3 ks, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, *5 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot einde. H/af. Werk al die los drade weg.
Oop sirkel
Met kleur 1, hekel 24 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm.
1ste rdte:1 ks, 1 kb in dies st, 5 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 2 ks, slaan 2 ks oor, *1 kb in vlg ks, 5 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 hlb in vlg ks, 1 lb in vlg 2 ks, slaan 2 ks oor, herh van * tot einde, gs in beg-kb.
2de–4de rdte: soos rdte 5-7 van toe sirkel.
8ste rdte: 1 ks, 1 kb in dies st, 7 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, *6 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, herh van * tot voor laaste 6 ks, 7 ks, slaan 1 kb oor, gs in beg-kb. Werk al die los drade weg. Werk die twee sirkels halfpad aan mekaar, sit die bal in en werk toe.

Send this to a friend